คำอธิบายของ Windows XP Logman.exe, Relog.exe และเครื่องมือ Typeperf.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303133 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของเครื่องมือ Windows XP Logman.exe, Relog.exe และ Typeperf.exe บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ คุณสามารถใช้ร่วมกับ หรือแยกจาก ตรวจ สอบระบบ และแฟ้ม บันทึกของประสิทธิภาพการทำงาน และข้อความแจ้งเตือนสแนปอิน

เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดรวมอยู่ใน Microsoft Windows XP (ไม่รวม Windows XP Home Edition) รุ่นทั้งหมด และคุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือเหล่านี้จากพรอมต์คำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Logman.exe

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Logman.exe เพื่อ:
  • เริ่ม และหยุดการบันทึกชุดข้อมูลแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง โดยระบุชื่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลจากระยะไกล
  • การตั้งค่าคอนฟิกคอลเลกชันข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และคัดลอกการกำหนดค่านั้นกับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง
  • แบบสอบถามอยู่ในขณะที่รันบันทึกและข้อมูล

ตัวอย่าง:

ถ้า Sample_Log คือ ชื่อของประสิทธิภาพการทำงานที่มีอยู่ในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์การเริ่มต้น logman Sample_Logคำสั่งเริ่มต้นการบันทึก

Relog.exe

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Relog.exe เพื่อ:
  • แปลงแฟ้มบันทึกจากชนิดหนึ่งไปยังอีก เช่น Microsoft Windows NT 4.0 ล็อกการบันทึกของ Windows XP หรือไบนารีล็อกแฟ้ม (.blg) ไปยังแฟ้มค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)
  • resample ล็อกไฟล์ และสร้างแฟ้มบันทึกใหม่ที่สร้างขึ้นตัวนับที่ระบุ รอบระยะเวลา หรือช่วง sampling

ตัวอย่าง:

เมื่อต้องการแปลงแฟ้มบันทึกของ Windows 2000 ที่มีชื่อ Win2k_log ไปยังแฟ้มบันทึก.csv ที่ชื่อ Win2k_log.csv คุณจะใช้นั้นrelog Win2k_log.blg -f CSV -o Win2k_log.csvคำสั่ง

Typeperf.exe

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Typeperf.exe เพื่อ:
  • เขียนข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานในหน้าต่างคำสั่ง หรือ การจัดรูปแบบของแฟ้มล็อกที่ได้รับการสนับสนุน
  • Display all of the counters that are currently available on a particular local or remote computer.

ตัวอย่าง:

To output the Memory counter, Available Bytes, from a remote computer that is named "XPPRO", every 5 seconds, you would use thetypeperf "Memory\Available Bytes" -s XPPRO -si 00:05คำสั่ง

For more information about these tools, see the online Help, or run the command with the/?สลับไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303133 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB303133 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303133

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com