ไม่สามารถสตรีมสื่อใน Windows Media Player สำหรับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303275
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจไม่สามารถสตรีมสื่อ หรืออาจมีความล่าช้าเมื่อคุณกำลังส่งกระแสข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ตในขณะที่ใช้ Windows Media Player สำหรับ Windows XP ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อคุณใช้เครื่องมือ'การป้องกัน'ไฟร์วอลล์ของอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันอยู่แล้วภายใน และ หากคุณพยายามกระแสข้อมูลสื่อจากเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้โพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP), หรือ ถ้าคุณได้ระบุ UDP ในโปรแกรมเล่น

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
windows Media Player ไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ระบุ คุณควรแน่ใจว่า เส้นทางถูกพิมพ์อย่างถูกต้อง ถ้าเป็น ไม่มีแฟ้มอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ หรือคอมพิวเตอร์ที่เก็บแฟ้มที่อยู่ในสถานะออฟไลน์

สาเหตุ

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบอยู่แล้วใน Internet Connection Sharing และคอมโพเนนต์ของไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองการส่งกระแสข้อมูลสื่อที่เดียวกันถ้าพร้อมใช้งาน เช่น HTTP, TCP แบบหลายผู้รับ และอื่น ๆ forth หลายแหล่ง นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกแบบอื่นรโต (หลายผู้รับ TCP และ HTTP) ในโปรแกรมเล่น:
  1. เปิด Windows Media Player
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
  3. ในการNetworkแท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายเหมาะสม (หลายผู้รับ TCP และเลือก HTTP)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB303275 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303275
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com