วิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติ เพื่อรับ และ การตั้งค่าคุณสมบัติของเอกสาร Office ด้วย Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303294 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้กับ Microsoft Visual Basic .NET เพื่อดึงข้อมูล และ การจัดการคุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Word แม้ว่าเฉพาะตัวอย่างในบทความนี้ถูกเขียนไปยังการทำให้ Word แนวคิดที่เหมือนกันสามารถถูกประยุกต์ใช้กับ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างการที่ไคลเอ็นต์สำหรับ Microsoft Word ทำงานอัตโนมัติ

 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. เลือกแอพลิเคชันของ windowsจากชนิดโครงการ Visual Basic Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 3. เพิ่มการอ้างอิงถึงการไลบรารีวัตถุ Microsoft Word. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการcomแท็บ ค้นหานี้การไลบรารีวัตถุ Microsoft Wordแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:Microsoft Office 2003 มีแอสเซมบลี Interop หลัก (PIAs) Microsoft Office XP ไม่รวม PIAs แต่จะสามารถดาวน์โหลดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP PIAs คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   328912แอสเซ Microsoft Office XP หลัก interop มบลี (PIAs) พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือกไว้ คลิกใช่.
 4. ในการมุมมองเมนู การเลือกกล่องเครื่องมือเมื่อต้องการแสดงในกล่องเครื่องมือ และเพิ่มปุ่มไป Form1
 5. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 6. ในหน้าต่างโค้ด ให้แทนที่โค้ดต่อไปนี้
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
  End Sub
  					
  with::
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
      Dim oWord As Word.Application
      Dim oDoc As Word.Document
      Dim oBuiltInProps As Object
      Dim oCustomProps As Object
      Dim oProp As Object
      Dim strValue As String
  
      'Create an instance of Word and make it visible.
      oWord = CreateObject("Word.Application")
      oWord.Visible = True
      'Create a new document
      oDoc = oWord.Documents.Add()
  
      'Get the Built-in Document Properties collection.
      oBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties
      'Get the value of the Author property and display it
      strValue = oBuiltInProps.Item("Author").Value
      MsgBox("The author of this document is " & strValue)    
  
      'Set the value of the Subject property.
      oBuiltInProps.Item("Subject").Value = _
           "Knowledge Base article Q303294"
  
      'Get the Custom Document Properties collection.
      oCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties
      'Add a property named Knowledge Base Article
      'and give it a value of Q303294.
      oCustomProps.Add("Knowledge Base article", False, _
           Office.MsoDocProperties.msoPropertyTypeString, "Q303294")
  
      'Display a message box to give the user a chance to verify the
      'properties.
      MsgBox("Select Properties from the File menu " _
          & "to view the changes." & Chr(10) _
          & "Select the Summary tab to view " _
          & "the Subject and the Custom tab to view the Custom " _
          & "properties.", MsgBoxStyle.Information, _
          "Check File Properties")
  
      'Clean up. We'll leave Word running.
      oCustomProps = Nothing
      oBuiltInProps = Nothing
      oDoc = Nothing
      oWord = Nothing
  
    End Sub 
  					
 7. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของ Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Word = Microsoft.Office.Interop.Word
 8. กด F5 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
 9. คลิกbutton1เมื่อต้องการเริ่ม Microsoft Word
รหัสนี้อธิบายการอ่าน และเขียนคุณสมบัติของเอกสารที่มีอยู่แล้วและคุณสมบัติของเอกสารที่กำหนดเอง เมื่อทำงาน รหัสนี้แสดงค่าของ built-inผู้เขียน:คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงนั้นหัวเรื่อง:คุณสมบัติค่าบท "ฐานความรู้ความ Q303294" และสร้างคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเองใหม่ที่ชื่อ "บทความการฐานความรู้" เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ดูการเปลี่ยนแปลง สลับไปยัง Word และคลิกคุณสมบัติในการแฟ้ม:เมนู

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft เครือข่ายเว็บไซต์:
Microsoft Office การพัฒนากับ Visual Studio
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
303296วิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติ และการตั้งค่าคุณสมบัติของเอกสาร Office ด้วย Visual .NET c#

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303294 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbpia kbautomation kbhowto kbmt KB303294 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303294

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com