Otomasyon edinin ve Visual Basic .NET ile Office belge özelliklerini ayarlamak için nasıl kullanılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 303294 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede, Microsoft Word almak için ve belge özelliklerini yönetmek için Microsoft Visual Basic .NET ile otomatikleştirme göstermektedir. Bu makaledeki örnek Word otomatikleştirmek için özellikle yazılır, ancak aynı kavramları, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint için uygulanabilir.

Daha fazla bilgi

Microsoft Word için bir Otomasyon istemcisi oluştur

 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünden Yeni ' yi tıklatın ve sonra Project ' i tıklatın. Windows uygulama Visual Basic proje tiplerini seçin. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 3. Microsoft Word nesne kitaplığına bir başvuru ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
  2. COM sekmesinde, Microsoft Word nesne kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.

   Not Microsoft Office 2003 Primary ınterop Assemblies (Pıa) içerir. Microsoft Office XP Pıa içermez, ancak bunlar yüklenebilir. Office XP Pıa hakkında'daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   328912Microsoft Office XP ana birlikte çalışma derlemeleri (PIA) karşıdan yüklenebilir
  3. Seçimlerinizi kabul etmek için Tamam <a0>Başvuru Ekle</a0> iletişim kutusunda tıklatın. Seçtiğiniz kitaplıklar için sar?c?lar? oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulursa, Evet'i tıklatın.
 4. Görünüm menüsünden araç kutusunu görüntülemek için araç seçin ve Form1'e bir düğme ekleyin.
 5. Button1</a1> çift tıklatın. Formun kod penceresi görüntülenir.
 6. Kod penceresinde aşağıdaki kodu
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
  End Sub
  					
  ile:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
      Dim oWord As Word.Application
      Dim oDoc As Word.Document
      Dim oBuiltInProps As Object
      Dim oCustomProps As Object
      Dim oProp As Object
      Dim strValue As String
  
      'Create an instance of Word and make it visible.
      oWord = CreateObject("Word.Application")
      oWord.Visible = True
      'Create a new document
      oDoc = oWord.Documents.Add()
  
      'Get the Built-in Document Properties collection.
      oBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties
      'Get the value of the Author property and display it
      strValue = oBuiltInProps.Item("Author").Value
      MsgBox("The author of this document is " & strValue)    
  
      'Set the value of the Subject property.
      oBuiltInProps.Item("Subject").Value = _
           "Knowledge Base article Q303294"
  
      'Get the Custom Document Properties collection.
      oCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties
      'Add a property named Knowledge Base Article
      'and give it a value of Q303294.
      oCustomProps.Add("Knowledge Base article", False, _
           Office.MsoDocProperties.msoPropertyTypeString, "Q303294")
  
      'Display a message box to give the user a chance to verify the
      'properties.
      MsgBox("Select Properties from the File menu " _
          & "to view the changes." & Chr(10) _
          & "Select the Summary tab to view " _
          & "the Subject and the Custom tab to view the Custom " _
          & "properties.", MsgBoxStyle.Information, _
          "Check File Properties")
  
      'Clean up. We'll leave Word running.
      oCustomProps = Nothing
      oBuiltInProps = Nothing
      oDoc = Nothing
      oWord = Nothing
  
    End Sub 
  					
 7. Aşağıdaki kodu Form1.vb en üstüne ekleyin:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Word = Microsoft.Office.Interop.Word
 8. Uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 9. Microsoft Word'Ü başlatmak için Button1 Ek Yardım düğmesini tıklatın.
Bu kod, okuma ve yazma hem yerleşik belge özellikleri ve özel belge özellikleri gösterir. Çalıştırdığınızda, bu kod yerleşik Yazar özelliğinin değeri görüntüler, "Knowledge Base makalesine Q303294" Konu özellik değerini değiştirir ve "Knowledge Base makalesinde" adlı yeni bir özel belge özelliği oluşturur. Değişiklikleri görüntülemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Word'e geçin ve Dosya menüsünden Özellikler ' i tıklatın.

Referanslar

Daha fazla bilgi için ziyaret edin, aşağıdaki Microsoft Developer Network Web sitesi:
Visual Studio ile Microsoft Office geliştirme
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
303296Visual C# .NET ile Office belge özelliklerini almasını ve otomasyon nasıl kullanılır

Özellikler

Makale numarası: 303294 - Last Review: 29 Haziran 2007 Cuma - Gözden geçirme: 7.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbpia kbautomation kbhowto KB303294 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:303294

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com