วิธี การใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการรับ และ การตั้งค่าคุณสมบัติของเอกสาร Office ด้วย Visual c# .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303296 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างเป็น Microsoft Visual c# .NET ไคลเอนต์ Automation ที่ manipulates คุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Word ถึงแม้ว่าตัวอย่างรหัสเฉพาะใน Word เทคนิคที่เหมือนกันสามารถถูกประยุกต์ใช้เมื่ออัตโนมัติ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างไคลเอ็นต์การทำงานอัตโนมัติสำหรับ Microsoft Word

 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. เลือกแอพลิเคชันของ windowsจากชนิดโครงการ c# แสดงผล Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 3. เพิ่มการอ้างอิงถึงการไลบรารีวัตถุ Microsoft Word. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการcomแท็บ ค้นหาการไลบรารีวัตถุ Microsoft Wordแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:Microsoft Office 2003 มีแอสเซมบลี Interop หลัก (PIAs) Microsoft Office XP ไม่รวม PIAs แต่จะสามารถดาวน์โหลดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP PIAs คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   328912ข้อมูล: PIAs XP ของ Microsoft Office จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือกไว้ คลิกใช่.
 4. ในการมุมมองเมนู การเลือกกล่องเครื่องมือเมื่อต้องการแสดงในกล่องเครื่องมือ และเพิ่มปุ่มไป Form1 แล้ว
 5. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 6. ในหน้าต่างโค้ด ให้แทนที่โค้ดต่อไปนี้
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  }
  					
  with::
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    Word.Application oWord;
    Word._Document oDoc;
    object oMissing = Missing.Value;
    object oDocBuiltInProps;
    object oDocCustomProps;
  			
    //Create an instance of Microsoft Word and make it visible.
    oWord = new Word.Application();
    oWord.Visible = true;
  
    //Create a new Document and get the BuiltInDocumentProperties collection.
    oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, 
                 ref oMissing);
    oDocBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties;
    Type typeDocBuiltInProps = oDocBuiltInProps.GetType();
  
    //Get the Author property and display it.
    string strIndex = "Author";
    string strValue;
    object oDocAuthorProp = typeDocBuiltInProps.InvokeMember("Item", 
                 BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.GetProperty, 
                 null,oDocBuiltInProps, 
                 new object[] {strIndex} );
    Type typeDocAuthorProp = oDocAuthorProp.GetType();
    strValue = typeDocAuthorProp.InvokeMember("Value", 
                 BindingFlags.Default |
                 BindingFlags.GetProperty,
                 null,oDocAuthorProp,
                 new object[] {} ).ToString();
    MessageBox.Show( "The Author is: " + strValue,"Author" );
  
    //Set the Subject property.
    strIndex = "Subject";
    strValue = "The Subject";
    typeDocAuthorProp.InvokeMember("Item", 
                 BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.SetProperty, 
                 null,oDocBuiltInProps, 
                 new object[] {strIndex,strValue} );
  			
    //Add a property/value pair to the CustomDocumentProperties collection.
    oDocCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties;
    Type typeDocCustomProps = oDocCustomProps.GetType();
  
    strIndex = "Knowledge Base Article";
    strValue = "Q303296";
    object[] oArgs = {strIndex,false,
             MsoDocProperties.msoPropertyTypeString,
             strValue};
  
    typeDocCustomProps.InvokeMember("Add",BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.InvokeMethod, null, 
                 oDocCustomProps, oArgs );
  
    MessageBox.Show("Select \"Properties\" from the File menu "
      + "to view the changes.\nSelect the Summary tab to view "
      + "the Subject property and the Custom tab to view the Knowledge"  
      + "Base Article property.", "Check File Properties",
      MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
  }
  					
 7. เลื่อนไปที่ด้านบนของหน้าต่างรหัส แล้ว เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้จุดสิ้นสุดของรายการการใช้directives:
  using Microsoft.Office.Core;
  using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
  using System.Reflection;
  					
 8. กด F5 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
หมายเหตุ:กระบวนการDocumentPropertiesและDocumentPropertyอินเทอร์เฟซมีอินเทอร์เฟซที่ถูกผูกไว้ล่าช้า เมื่อต้องการใช้อินเทอร์เฟซเหล่านี้ คุณต้องถือดังกล่าวเหมือนกับที่คุณต้องการIDispatchอินเทอร์เฟซ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft เครือข่ายเว็บไซต์:
Microsoft Office การพัฒนากับ Visual Studio
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
303294วิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้อง การรับ และ การตั้งค่าคุณสมบัติเอกสารของ Office โดย Visual Basic .NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303296 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbpia kbautomation kbhowto kbmt KB303296 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303296

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com