Alma için Otomasyon kullanma ve Visual C# .NET ile Office belgesi özellikleri ayarlamak için

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 303296 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede bir Microsoft Visual C# .NET oluşturulması gösterilmiştir Automation istemcisi, Microsoft Word belgesi özelliklerini yönetir. Örnek kod için Word belirli olsa da, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint'in Otomatik zaman teknikleri uygulanabilir.

Daha fazla bilgi

Microsoft Word için bir Otomasyon istemcisi oluştur

 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünden Yeni ' yi tıklatın ve sonra Project ' i tıklatın. Windows uygulama Visual C# proje tiplerini seçin. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 3. Microsoft Word nesne kitaplığına bir başvuru ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
  2. COM sekmesinde, Microsoft Word nesne kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.

   Not Microsoft Office 2003 Primary ınterop Assemblies (Pıa) içerir. Microsoft Office XP Pıa içermez, ancak bunlar yüklenebilir. Office XP Pıa hakkında'ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   328912BILGI: Microsoft Office XP Pıa yükleme için kullanılabilir
  3. Seçimlerinizi kabul etmek için Tamam <a0>Başvuru Ekle</a0> iletişim kutusunda tıklatın. Seçtiğiniz kitaplıklar için sar?c?lar? oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulursa, Evet'i tıklatın.
 4. Görünüm menüsünde, araç kutusunu görüntülemek için araç seçin ve sonra da Form1'e bir düğme ekleyin.
 5. Button1</a1> çift tıklatın. Formun kod penceresi görüntülenir.
 6. Kod penceresinde aşağıdaki kodu
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  }
  					
  ile:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    Word.Application oWord;
    Word._Document oDoc;
    object oMissing = Missing.Value;
    object oDocBuiltInProps;
    object oDocCustomProps;
  			
    //Create an instance of Microsoft Word and make it visible.
    oWord = new Word.Application();
    oWord.Visible = true;
  
    //Create a new Document and get the BuiltInDocumentProperties collection.
    oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, 
                 ref oMissing);
    oDocBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties;
    Type typeDocBuiltInProps = oDocBuiltInProps.GetType();
  
    //Get the Author property and display it.
    string strIndex = "Author";
    string strValue;
    object oDocAuthorProp = typeDocBuiltInProps.InvokeMember("Item", 
                 BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.GetProperty, 
                 null,oDocBuiltInProps, 
                 new object[] {strIndex} );
    Type typeDocAuthorProp = oDocAuthorProp.GetType();
    strValue = typeDocAuthorProp.InvokeMember("Value", 
                 BindingFlags.Default |
                 BindingFlags.GetProperty,
                 null,oDocAuthorProp,
                 new object[] {} ).ToString();
    MessageBox.Show( "The Author is: " + strValue,"Author" );
  
    //Set the Subject property.
    strIndex = "Subject";
    strValue = "The Subject";
    typeDocAuthorProp.InvokeMember("Item", 
                 BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.SetProperty, 
                 null,oDocBuiltInProps, 
                 new object[] {strIndex,strValue} );
  			
    //Add a property/value pair to the CustomDocumentProperties collection.
    oDocCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties;
    Type typeDocCustomProps = oDocCustomProps.GetType();
  
    strIndex = "Knowledge Base Article";
    strValue = "Q303296";
    object[] oArgs = {strIndex,false,
             MsoDocProperties.msoPropertyTypeString,
             strValue};
  
    typeDocCustomProps.InvokeMember("Add",BindingFlags.Default | 
                 BindingFlags.InvokeMethod, null, 
                 oDocCustomProps, oArgs );
  
    MessageBox.Show("Select \"Properties\" from the File menu "
      + "to view the changes.\nSelect the Summary tab to view "
      + "the Subject property and the Custom tab to view the Knowledge"  
      + "Base Article property.", "Check File Properties",
      MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
  }
  					
 7. <a0>Kod</a0> penceresinin en üstüne gidin ve sonra da yönergeleri kullanarak listesinin sonuna aşağıdaki satırları ekleyin:
  using Microsoft.Office.Core;
  using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
  using System.Reflection;
  					
 8. Uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
NotDocumentProperties ve DocumentProperty arabirimleri geç bağlı bir arabirim ' dir. Arabirim ıdispatch gibi bu arabirimlerden kullanmak için bunlara muamelesi yapıp yapmadığınızdan gerekir.

Referanslar

Daha fazla bilgi için ziyaret edin, aşağıdaki Microsoft Developer Network Web sitesi:
Visual Studio ile Microsoft Office geliştirme
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
303294Visual Basic .NET Otomasyon Get ve Set Office belge özellikleri için nasıl kullanılır

Özellikler

Makale numarası: 303296 - Last Review: 30 Ocak 2007 Salı - Gözden geçirme: 6.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbpia kbautomation kbhowto KB303296 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:303296

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com