Οι προσθήκες τύπου Netscape δεν λειτουργούν μετά την αναβάθμιση σε Internet Explorer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 303401 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR303401
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Οι προσθήκες τύπου Netscape δεν λειτουργούν όταν γίνει αναβάθμιση του Internet Explorer με εγκατάσταση κάποιου από τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω.

Μερικά παραδείγματα προσθηκών τύπου Netscape είναι το Quick Time της Apple Computer, Inc., το Finale MusicViewer της Coda Music Technology και το AlternaTIFF της Medical Informatics Engineering.

Αιτία

Οι εκδόσεις του Internet Explorer που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζουν προσθήκες τύπου Netscape.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της προσθήκης τύπου Netscape για να μάθετε εάν ο κατασκευαστής διαθέτει κάποια έκδοση του στοιχείου που βασίζεται στις τεχνολογίες ActiveX. Η Apple παρέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, το οποίο επαναφέρει την προσθήκη QuickTime για τις εκδόσεις 5.5 SP2 και 6 του Internet Explorer. Ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Apple στο Web για τη λήψη και εγκατάσταση αυτού του στοιχείου ελέγχου:
http://www.apple.com/quicktime/
Πληροφορίες για προγραμματιστές σχετικά με την προσθήκη QuickTime ActiveX της Apple Computer, Inc. υπάρχουν στην ακόλουθη τοποθεσία της Apple στο Web:
http://developer.apple.com/quicktime/compatibility.html

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι εκδόσεις του Internet Explorer, που αναφέρονται παραπάνω, εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις ετικέτες Embed και Object, καθώς και την τεχνολογία Active X. Οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ετικέτα Embed για στοιχεία που βασίζονται στις τεχνολογίες ActiveX, όπως συμβαίνει από τότε που κυκλοφόρησε ο Internet Explorer 3. Μερικά παραδείγματα είναι τα προϊόντα Flash και Shockwave της Macromedia, καθώς και ο SVG Viewer της Adobe Systems. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες Embed και Object και την τεχνολογία ActiveX, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms535245.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa751972.aspx

http://activex.microsoft.com/activex/activex/

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms535859.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms535245.aspx
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 303401 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007 - Αναθεώρηση: 3.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbprb kb3rdparty KB303401

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com