คุณไม่สามารถนำเข้ารูปภาพกับสแกนเนอร์หรือกล้องที่ใช้ไดรเวอร์ twain หรือไม่ใน Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303409 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกแทรกเมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในโปรแกรม Microsoft Office ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" จากกล้องหรือสแกนเนอร์ที่ใช้ไดรเวอร์จากบริษัทผู้ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง การดำเนินการที่ไม่ทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะกำลังรับรูป"
นอกจากนี้ โปรแกรม Office หยุดการตอบสนอง (แฮง)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เลือกแทรกแบบกำหนดเองเมื่อคุณใช้สแกนเนอร์ หรือกล้องที่ใช้จากผู้ผลิต หรือไดรเวอร์ twain หรือไม่ เพื่อขอรับรูปภาพ หรือเริ่มการทำการสแกนอัตโนมัติ

หลังจากที่มีการเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์จากผู้ผลิต และคุณแสดงตัวอย่างรูปภาพ คุณต้องเลือกนั้นกลับไปยัง Microsoft Word (หรือโปรแกรมประยุกต์ Office อื่น)ตัวเลือกภายใต้แฟ้ม:หรือการสแกนเมื่อต้องการออกจากโปรแกรมประยุกต์ และมีรูปที่แทรกเข้าไป ใน Word หรือ ไปที่โปรแกรมประยุกต์ Office อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในโปรแกรม Office ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" ถ้าคุณชี้ไปที่รูปภาพในการแทรกเมนูแล้วคลิกจากสแกนเนอร์หรือกล้องกระบวนการแทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้องกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้ประกอบด้วยตัวเลือกแทรกและแทรกแบบกำหนดเอง.

แทรกการเลือกค่าเริ่มต้น ถูกนำมาใช้กับ Windows ด้านรูปซื้อโปรแกรมควบคุม (WIA) กระบวนการแทรกปุ่มใช้ช่วยสร้างสแกนเนอร์และกล้องเพื่อขอรับรูป และแทรกลงในโปรแกรม Office

คุณต้องใช้การแทรกแบบกำหนดเองปุ่มการใช้จากผู้ผลิตแอพพลิเคชันที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ผลิตจากหรือโปรแกรมควบคุม twain หรือไม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303409 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB303409 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303409

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com