วิธีการใช้คลาสที่ System.Net ใหม่เพื่อสร้างการที่ไคลเอ็นต์ HTTP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303436 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ตัวอย่างแฟ้ม CSharpHTTP.exe ที่ให้ดูบทความนี้แสดงวิธีใช้ใหม่System.Netคลาสของการที่ไคลเอ็นต์ HTTP ที่ใช้ในการสร้างการHttpWebRequestและHttpWebResponseคลาสที่ ตัวอย่างนี้แสดงวิธีใช้กิริยา HTTP ต่อไปนี้:
  • head
  • เรียกดู
  • การลงรายการบัญชี
  • ย้าย
นอกจากนี้จะอธิบายวิธีการจัดการคุกกี้และข้อผิดพลาดของใบรับรองเมื่อคุณใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ตัวอย่างนี้จะขึ้นอยู่กับตัวอย่าง VBHTTP ที่ให้มากับแพลตฟอร์มที่ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
CSharpHTTP.exe
วันวางจำหน่าย: 23 สิงหาคม 2001

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตแฟ้ม Csharphttp.exe ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Assemblyinfo.cs3 kb
Csharphttp.csproj5 kb
Csharphttp.csproj.user2 kb
Csharphttp.sln1 kb
Csharphttp.suo8 kb
Csharphttp_debug.projdata9 kb
Form1.cs47 kb
Form1.resx2 kb
Licenses.licx2 kb


Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการตามที่คุณต้องการไม่
ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องติดต่อคู่ค้ารับรองของ Microsoft หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft ที่คู่ค้า - รับรองhttps://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303436 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# 2005
Keywords: 
kbhowto kbdownload kbfile kbmt KB303436 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303436

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com