Lm th? no ? s? d?ng cc l?p h?c System.Net m?i ? t?o ra m?t khch hng HTTP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 303436 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

CSharpHTTP.exe t?p tin m?u ?c cung c?p thng qua bi vi?t ny cho th?y lm th? no ? s? d?ng m?i System.net cc l?p h?c ? t?o ra m?t khch hng HTTP ? s? d?ng cc HttpWebRequest v HttpWebResponse cc l?p h?c. M?u ny cho th?y lm th? no ? s? d?ng ?ng t? HTTP sau:
  • NG?I ?NG ?U
  • C ?C
  • NG BI
  • ?T
N c?ng ch?ng t? lm th? no ? x? l? cookie v gi?y ch?ng nh?n l?i khi b?n s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL). M?u ny d?a trn cc VBHTTP m?u ?c bao g?m v?i n?n t?ng Software Development Kit (SDK).

THNG TIN THM

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:
CSharpHTTP.exe
Ngy pht hnh: 23 thng 8 nm 2001

? c thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ph?ng ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin. Cc t?p tin Csharphttp.exe ch?a cc t?p tin sau y:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Assemblyinfo.CS3 KB
Csharphttp.csproj5 KB
Csharphttp.csproj.user2 KB
Csharphttp.sln1 KB
Csharphttp.suo8 KB
Csharphttp_debug.projdata9 KB
Form1.CS47 KB
Form1.ResX2 KB
Licenses.licx2 KB


Microsoft cung c?p l?p tr?nh v d? ? minh ho? ch?, khng c b?o hnh ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhng khng gi?i h?n, b?o ?m ng? ? kh? nng bn hng v/ho?c cho m?t m?c ch c? th?. Bi vi?t ny gi? ?nh r?ng b?n ? quen thu?c v?i ngn ng? l?p tr?nh ?c ch?ng minh v cc cng c? ?c s? d?ng ? t?o ra v g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? cc chuyn gia c th? gip gi?i thch cc ch?c nng c?a m?t th? t?c c? th?, nhng h? s? khng s?a ?i nh?ng v d? ? cung c?p thm ch?c nng ho?c xy d?ng quy tr?nh ? p ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n c h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n c th? mu?n lin h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? t v?n c?a Microsoft. ? bi?t thm chi ti?t, h?y truy c?p cc trang Web Microsoft:

Microsoft Certified ?i tc- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? t v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

? bi?t thm thng tin v? cc ty ch?n h? tr? c s?n v v? lm th? no ? lin h? v?i Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Thu?c tnh

ID c?a bi: 303436 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# 2005
T? kha:
kbhowto kbdownload kbfile kbmt KB303436 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:303436

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com