ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คุณได้ป้อนโดเมนไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการกำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303477 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลการตั้งค่าการกำหนดเอง และแทนการจัดการสำหรับแต่ละเว็บไซต์คุกกี้ อย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะการทำงานต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • เมื่อคุณพิมพ์ftp://ftp.ชื่อโดเมน.comในการAddress of Web sitebox, you receive the following error message:
  You have entered an invalid domain. Domains must be in the Internet zone and must be use the HTTP and HTTPS protocol.
 • เมื่อคุณพิมพ์ftp.ชื่อโดเมน.comในการAddress of Web sitebox,ชื่อโดเมน.com is added to theManaged Web sitesรายการ

สาเหตุ

This behavior occurs if you attempt to override cookie handling for FTP sites. Note that cookies are not a feature of the FTP protocol, and therefore, you are unable to configure privacy settings for FTP sites. Privacy settings are validเท่านั้นfor Web sites that use the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) or Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) protocols.

เมื่อคุณพิมพ์ftp://ftp.ชื่อโดเมน.comในการAddress of Web sitebox, Internet Explorer recognizes that this is an invalid protocol with regard to privacy settings and displays the message described in the "Symptoms" section of this article.

เมื่อคุณพิมพ์ftp.ชื่อโดเมน.com, Internet Explorer assumes that the URL is an HTTP site instead of an FTP site. For example, if you typeftp.microsoft.comในการAddress of Web sitebox, and then click eitherBlockหรืออนุญาตให้,microsoft.comis added to theManaged Web siteslist, and per-site rules are created for the microsoft.com domain. As a result, when you visit the www.microsoft.com Web site, cookies from this Web site are either blocked or saved to your computer based on your per-site privacy settings. For example, note that these privacy settings apply to the Web sites http(s)://microsoft.com, http(s)://ftp.microsoft.com, http(s)://msdn.microsoft.com, because cookies settings are established on a per-domain basis. However, when you visit the FTP site ftp://ftp.microsoft.com, the per-site privacy settings do not apply and no cookies are blocked or saved to your computer, because cookies are not a feature of FTP sites.

การแก้ไข

You cannot add FTP sites to theManaged Web siteslist because FTP sites do not use cookies. ตรวจสอบที่จะManaged Web siteslist contains the correct addresses for the Web sites that you want to manage. Remove any incorrect or inappropriate addresses from the list, and then type the correct addresses for any Web sites that you want to manage in theAddress of Web siteกล่อง The Web addressจำเป็นbe in the Internet zone and use the HTTP or HTTPS protocol. For example, the following are valid Web addresses:
 • http://www.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • www.microsoft.com
Therefore, to resolve this issue, follow these steps:
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บ
 3. ภายใต้เว็บไซต์คลิกแก้ไข.
 4. ในการManaged Web siteslist, click the address that you want to remove, clickเอาออกแล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการAddress of Web sitebox, type the correct Web address, and then clickBlockif you do not want to allow the Web site to save cookies on your computer. หรือ คลิกอนุญาตให้if you want to allow the Web site to save cookies on your computer.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

For additional information about managing cookies in Internet Explorer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
283185วิธีการจัดการคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6
For additional information about default privacy settings in Internet Explorer, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
293222The default privacy settings for Internet Explorer 6
For additional information about custom privacy settings in Internet Explorer, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
298628Per Site Privacy Actions Do Not Work as Expected

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303477 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB303477 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303477

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com