Foutbericht wanneer u een bestand met aangepaste Privacy-instellingen importeren

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 303479 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Wanneer u probeert een bestand met aangepaste privacyinstellingen te importeren in Microsoft Internet Explorer, wordt het volgende bericht weer gegeven:
Het bestand met privacy-instellingen kan niet worden geïmporteerd. Een geldig bestand niet mogelijk.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het bestand dat u wilt importeren ongeldig is privacy-instellingen bestand of opmerkingen bevat. Geldige bestanden met voorkeurs instellingen voor privacybeleid van Internet Explorer de juiste syntaxis van XML (Extensible Markup Language) en hebben de extensie. XML. Opmerkingen van de volgende formulier kunnen niet worden opgenomen in Internet Explorer Privacy-voorkeuren bestanden:
<!-- comment text --> 
				


Als u probeert een bestand met onjuiste syntaxis, opmerkingen of een andere extensie dan. XML importeert, verschijnt het foutbericht dat wordt beschreven in de sectie "Symptomen" van dit artikel.

Oplossing

Controleer of het bestand met aangepaste privacy-instellingen die u wilt importeren een geldig bestand met de extensie. XML is en bevat geen opmerkingen lost dit op. Bestanden van geldige aangepaste privacy-instellingen bevatten specifieke XML-elementen die bepalen hoe cookies worden verwerkt door Internet Explorer 6.

Voor meer informatie over aangepaste privacy-instellingen bestanden importeren, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
Als u de aangepaste privacy-instellingen van een aanbieder van derden ontvangen, neem dan contact op met de leverancier van het bestand met privacy-instellingen voor hulp bij het oplossen van dit probleem.

Een bestand met aangepaste privacy in Internet Explorer importeren, gaat u als volgt te werk:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Op deHulp programma'smenu, klikt u opInternet-opties, en klik vervolgens op dePrivacytabblad.
  3. Klik opImporteren.
  4. In dePrivacybeleid importerendialoog venster vak, zoekt u het bestand met privacy-instellingen die u wilt importeren en klik vervolgens opOpen.

    Houd er rekening mee dat Internet Explorer niet geven het bestandstype of de bestandsextensie in hetBestands typevak. Klik op eenInternet Explorer Privacy-voorkeurenofAlle bestanden. Als het bestand dat u wilt importeren niet een geldig bestand met de extensie. XML, bericht het fout dat wordt beschreven in de sectie "Symptomen" van dit artikel.

Meer informatie

U kunt aangepaste privacyvoorkeuren voor Internet Explorer importeren wanneer u klikt opImporterenop dePrivacytabblad in deInternet-optieshet dialoog venster en open vervolgens een bestand met voorkeurs instellingen voor privacybeleid van Internet Explorer (. XML).

Voor meer informatie over het importeren van aangepaste privacyvoorkeuren voor Internet Explorer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
302880De Privacy-instellingen kunnen worden weer gegeven als aangepast nadat u de instellingen voor Internet-Zones alleen importeren
301689Standaardinstellingen herstellen na importeren van aangepaste privacyvoorkeuren
298626Kan geen aangepaste Privacy-instellingen in Internet Explorer exporteren
Voor meer informatie over privacy-instellingen in Internet Explorer 6, klikt u op de volgende artikel nummers in de Microsoft Knowledge Base:
283185Het beheren van Cookies in Internet Explorer 6
293222Standaard Privacy-instellingen voor Internet Explorer 6

Eigenschappen

Artikel ID: 303479 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
Trefwoorden: 
kbnofix kbprb kbmt KB303479 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:303479

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com