อินทราเน็ตไซต์จะระบุเป็นอินเทอร์เน็ตไซต์เมื่อคุณใช้ FQDN หรือที่อยู่ IP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303650 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN), การใช้งานร่วมกันของอินทราเน็ต หรือเว็บไซต์อินทราเน็ต โดยใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN), ใช้ร่วมกันหรือเว็บไซต์อาจสามารถระบุได้เช่นในโซนอินเทอร์เน็ตแทนที่เป็นในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ตัวอย่างเช่น การทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ กับ Microsoft Internet Explorer หรือ Windows Internet Explorer กับ Microsoft Windows Explorer มีพร้อมท์รับคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้ Windows หรือการใช้งานร่วมกันเมื่อคุณใช้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ใด ๆ:
 • \\คอมพิวเตอร์.childdomain.โดเมน.com\ใช้งานร่วมกัน
 • http://คอมพิวเตอร์.childdomain.โดเมน.com
 • \\157.54.100.101\share
 • file://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้คำนึงถึงว่ากำหนดค่าใด ๆ หรือทั้งหมดของการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • ใน Microsoft Internet Explorer หรือ Windows Internet Explorer คุณได้เพิ่ม FQDN (หรือ* domain.com) หรืออยู่ IP (หรือช่วงที่อยู่)ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วยกล่องภายใต้การข้อยกเว้นส่วนในการตั้งค่าพร็อกซีกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุเมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งการตั้งค่าพร็อกซีกล่องโต้ตอบใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคลิกการเชื่อมต่อแล้ว คลิกการตั้งค่าพร็อกซี.
 • คุณได้เลือกไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายในกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่บนเครื่องการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)กล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุเมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)กล่องโต้ตอบใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคลิกการเชื่อมต่อแล้ว คลิกการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN).
 • คุณได้เลือกรวมไซต์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และรวมเส้นทางเครือข่ายทั้งหมด (UNCs)กล่องกาเครื่องหมายบนเครื่องอินทราเน็ตเฉพาะที่กล่องโต้ตอบ

  เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งอินทราเน็ตเฉพาะที่กล่องโต้ตอบใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคลิกรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกอินทราเน็ตเฉพาะที่.
ลักษณะการทำงานนี้สามารถทำให้ Internet Explorer แสดงพร้อมท์คุณสำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้องของอินทราเน็ต หรือคุณอาจได้รับพร้อมท์ หรือป้องกันไม่ให้เปิดแฟ้มบนมีอินทราเน็ตเว็บไซต์หรือแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ใช้ร่วมกันในโปรแกรมที่ใช้ตัวจัดการการรักษาความปลอดภัย Internet Explorer เพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มจะอยู่ในโซนความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม Microsoft Access (.mdb) ของฐานข้อมูลบนอินทราเน็ตเฉพาะที่ที่ใช้ร่วมกัน (โดยการใช้อยู่ IP หรือการ FQDN) กับ Microsoft Access 2002:
Microsoft Access ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้
แฟ้มนี้จะอยู่ภาย นอกอินทราเน็ตของคุณ หรือ บนเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ Microsoft Access จะเปิดแฟ้มได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม คัดลอกดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้
หมายเหตุWindows Server 2003 รวมถึงการประกอบแบบใหม่ หรือไม่ก็ได้ที่ชื่อว่าการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer คอมโพเนนต์นี้กำหนดอินทราเน็ตเว็บไซต์ทั้งหมดและเส้นทาง UNC ทั้งหมดที่ไม่มีอย่างชัดเจนอยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่เข้าไปในโซนอินเทอร์เน็ต โดยค่าเริ่มต้น โซนอินเทอร์เน็ตใช้ระดับความปลอดภัยสูง ดังนั้น คุณอาจพบอาการเหล่านี้เมื่อคุณเข้าถึงอินทราเน็ตเว็บไซต์และเส้นทาง UNC โดยใช้ชื่อ NetBIOS ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ http://server หรือ \\server\share หรือ เมื่อคุณใช้ที่อยู่ IP หรือ FQDN คุณอาจพบอาการเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
815141ประสบการณ์การใช้งานการเรียกดูการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้ามี FQDN หรือที่อยู่ IP ที่ประกอบด้วยรอบระยะเวลา ถ้ามี FQDN หรือที่อยู่ IP ประกอบด้วยรอบระยะเวลา Internet Explorer บ่งชี้ถึงเว็บไซต์หรือใช้ร่วมกันเช่นในโซนอินเทอร์เน็ต

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่มช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมหรือชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDNs) กับอินทราเน็ตของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงระดับความปลอดภัยของโซนอินเทอร์เน็ต อ็อพชันการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ การเปลี่ยนจากการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเฉพาะในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่เพื่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อผู้ใช้ปัจจุบันและรหัสผ่าน

หมายเหตุถ้าคุณกำลังใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ด้วย Windows Server 2003 และคุณใช้ชื่อ NetBIOS ไปยังไซต์อินทราเน็ต acces ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
 • เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ เปิดไซต์ใน Internet Explorer คลิกแฟ้มชี้ไปที่เพิ่มไซต์นี้คลิกโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่คลิกเพิ่มในอินทราเน็ตเฉพาะที่กล่องโต้ตอบ และคลิกปิด.
 • เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ เปิดไซต์ใน Internet Explorer คลิกแฟ้มชี้ไปที่เพิ่มไซต์นี้คลิกโซนไซต์ที่เชื่อถือได้คลิกเพิ่มในไซต์ที่เชื่อถือได้กล่องโต้ตอบ และคลิกปิด.
 • ปิดการใช้งานการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง คุณต้องเป็นผู้ดูแลเมื่อต้องการปิดการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง คุณสามารถปิดการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ (เช่นผู้ใช้จำกัดและผู้ใช้แบบจำกัด) และปล่อยสำหรับผู้ดูแล เมื่อต้องการปิดการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ เปิด'แผงควบคุม'คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกคลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออกคลิกInternet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงคลิกรายละเอียดคลิกผู้ใช้คลิกตกลงคลิกถัดไปคลิกเสร็จสิ้นแล้ว รีสตาร์ทเครื่อง Internet Explorer เพื่อใช้การตั้งค่าใหม่
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่าไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าการเพิ่มช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมหรือ FQDNs ไปยังอินทราเน็ตเฉพาะที่ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลสามารถใช้ส่วนต่อท้ายของ TCP/IP เพิ่ม * ได้โดเมน.com หรือเพิ่มช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมเพื่อการไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่โซนใน Internet Explorer บนไคลเอนต์ บนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลสามารถใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติของพร็อกซี การแก้ปัญหาต่อไปนี้เพิ่ม *โดเมน.com หรือช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมลงในอินทราเน็ตภายในโซนไซต์ใน Internet Explorer สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ทั้งหมด

ผู้ใช้

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ แต่ละผู้ใช้ต้องเพิ่ม* domain.comหรือช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมเพื่อการอินทราเน็ตไซต์ท้องถิ่นกล่องโต้ตอบ:
 1. ใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. บนรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกอินทราเน็ตเฉพาะที่แล้ว คลิกไซต์.
 3. คลิกขั้นสูงจากนั้น พิมพ์:* domain.comหรือมี IP อยู่ช่วง (ตัวอย่างเช่น 157.54.100-200.*) ในการเพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซนกล่อง ที่ใดdomain.comเป็นบริษัทและชื่อโดเมนระดับบนสุดของคุณ
 4. คลิกเพิ่มคลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแล

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ผู้ดูแลสามารถปรับใช้การตั้งค่านี้ โดยทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
 1. สำหรับแต่ละโดเมนที่ควรรวมไว้ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ เพิ่มการdomain.comคีย์ไปยังคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  HKEY_CURRENT_USER
  (สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในขณะนี้สู่คนเท่านั้น) หรือ
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (สำหรับรุ่น 32 บิตของ Internet Explorer หรือรุ่น 64 บิตของ Internet Explorer บนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ถ้ามีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (สำหรับรุ่น 32 บิตของ Internet Explorer ใน Windows XP รุ่น 64 บิตหรือรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 ถ้ามีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (สำหรับ Internet Explorer ใน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิตของ Internet Explorer บนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 ถ้ามีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงจะเปิด)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (สำหรับแบบ 32 บิตรุ่นของ Internet Explorer บนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows Server 2003 ถ้ามีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงจะเปิด)
  หมายเหตุโดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าโซนความปลอดภัยถูกเก็บไว้ในเครื่อง
  HKEY_CURRENT_USER
  รีจิสตรีคีย์ เนื่องจากคีย์นี้แบบไดนามิกได้โหลดไว้สำหรับแต่ละผู้ใช้ การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนมีผลการตั้งค่าของอีก เฉพาะการตั้งค่าภายในเครื่องเท่านั้นที่จะถูกใช้ถ้าโซนความปลอดภัย: ใช้การตั้งค่าเครื่องจักรเท่านั้นเปิดใช้งานการตั้งค่าในนโยบายกลุ่มหรือSecurity_HKLM_onlyค่า DWORD ถูกตั้งค่าเป็น1ในคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  นโยบายการเปิดใช้ค่านี้ ตั้งค่าเครื่องจักรเท่านั้นจะถูกใช้แทนที่เป็นของผู้ใช้ การตั้งค่า

 2. เพิ่มค่า DWORD ชื่อ * (อักขระเครื่องหมายดอกจัน) เพื่อdomain.comคีย์ และการตั้งค่าดังกล่าวเป็น1.
 3. สำหรับแต่ละ IP ที่อยู่ช่วงที่ต้องถูกรวมไว้ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ เพิ่มการช่วงxคีย์ (โดยที่ x คือ 1, 2, 3 และอื่น ๆ) ไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ภายใต้
  HKEY_CURRENT_USER
  (สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในขณะนี้สู่คนเท่านั้น) หรือ
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (สำหรับรุ่น 32 บิตของ Internet Explorer หรือรุ่น 64 บิตของ Internet Explorer บนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP หรือ Windows Server 2003
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (สำหรับรุ่น 32 บิตของ Internet Explorer บนเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows XP หรือ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต
  หมายเหตุโดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าโซนความปลอดภัยถูกเก็บไว้ในเครื่อง
  HKEY_CURRENT_USER
  รีจิสตรีคีย์ เนื่องจากคีย์นี้แบบไดนามิกได้โหลดไว้สำหรับแต่ละผู้ใช้ การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนมีผลการตั้งค่าของอีก เฉพาะการตั้งค่าภายในเครื่องเท่านั้นที่จะถูกใช้ถ้าโซนความปลอดภัย: ใช้การตั้งค่าเครื่องจักรเท่านั้นเปิดใช้งานการตั้งค่าในนโยบายกลุ่ม ถ้าหรือSecurity_HKLM_onlyค่า DWORD ถูกตั้งค่าเป็น1ในคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  ด้วยนโยบายนี้เปิดใช้งานการตั้งค่า การตั้งค่าเครื่องจักรเท่านั้นที่จะใช้แทนที่เป็นของผู้ใช้ การตั้งค่า
 4. เพิ่มค่า DWORD ชื่อ * (อักขระเครื่องหมายดอกจัน) เพื่อช่วงxคีย์ และการตั้งค่าดังกล่าวเป็น1.
 5. เพิ่มคำสายอักขระค่าชื่อ: ช่วง (เครื่องหมายจุดคู่อักขระที่ตาม ด้วย word "ช่วง") ถึงช่วงxคีย์ และตั้งค่าให้เป็นช่วงที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น 157.54.100-200.*)
หมายเหตุผู้ดูแลสามารถปรับใช้การตั้งค่าในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
274846ตั้งค่าการตั้งค่าขั้นสูงใน Internet Explorer โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'วัตถุ
สิ่งสำคัญวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ทำงานสำหรับที่อยู่ UNC หรือ file:// ที่ใช้เป็นที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น Internet Explorer ระบุ \\157.54.100.101\share หรือ file://157.54.100.101/share เป็นกำลังในโซนอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าคุณได้เพิ่มช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมลงในรายการภายในอินทราเน็ตไซต์ ในกรณีนี้ คุณต้องใช้ file:// URL ที่มีชื่อ NetBIOS (ตัวอย่างเช่น, \\เซิร์ฟเวอร์\ใช้ร่วมกัน) สำหรับไซต์เพื่อที่ระบุได้ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมอาจไม่สามารถเปิดแฟ้ม โดยใช้อยู่ http:// แม้ว่าเว็บไซต์ที่อยู่บนระบบ LAN ของคุณ และคุณใช้ชื่อ NetBIOS (ตัวอย่างเช่น http://server) ตัวอย่างเช่น Microsoft Access 2002 ไม่สามารถเปิดแฟ้มจากที่อยู่ http:// ถ้าคุณพยายามเปิดฐานข้อมูลแฟ้ม Access (.mdb) บนอินทราเน็ตเว็บไซต์ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ IP, FQDN หรืออย่างไม่ถูกต้องชื่อ NetBIOS, Access 2002 จะ รายงานว่า แฟ้มนั้นอยู่ นอกอินทราเน็ตของคุณ หรือ บนเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ โดยการแสดงข้อผิดพลาดในส่วน "อาการ" ของบทความนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
810582ข้อผิดพลาดในการเปิดฐานข้อมูล Access จากเว็บเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มี Internet Explorer 7 การติดตั้งที่แสดงอาการคล้าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
941000บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Internet Explorer 7 ติดตั้ง โซนความปลอดภัยของไดรฟ์เครือข่ายที่คุณแมป โดยใช้คำสั่ง subst ปรากฏเป็น "Internet"

สถานะ

ทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303650 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB303650 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303650

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com