Jak vytvořit a zobrazit prezentaci PowerPoint pomocí jazyka .NET 2002 nebo Visual Basic .NET 2003 pomocí automatizace

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 303717 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Microsoft Visual C# .NET verzi tohoto článku naleznete 303718.
Microsoft Visual C++ .NET verzi tohoto článku naleznete 308336.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje způsob použití automatizace vytvořit a zobrazit prezentace Microsoft PowerPoint pomocí aplikace Microsoft Visual Basic .NET 2002 nebo Visual Basic .NET 2003.

Další informace

Vytvoření klienta automatizace aplikace PowerPoint

 1. Spustit Microsoft Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003. V nabídce soubor klepněte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt. Vyberte typy projekty jazyka Aplikace Windows. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 2. Přidejte odkaz na Objektové knihovny Microsoft Graph a Microsoft PowerPoint Object Library. Postupujte takto:
  1. V nabídce projekt klepněte Přidat Reference.
  2. Na kartě COM vyhledejte Objektové knihovny Microsoft PowerPoint a potom klepněte na tlačítko Vybrat. Také vyhledejte objekt Microsoft Graph knihovna a potom klepněte na tlačítko Vybrat.

   Poznámka: Microsoft Office 2003 a novější verze systému Office zahrnuje primární sestavení InterOp (PIA). Microsoft Office XP nezahrnuje PIA, ale mohou být staženy.

   Další informace o sestaveních PIA sady Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   328912Microsoft Office XP PIA jsou k dispozici ke stažení
  3. Klepněte na tlačítko OKPřidat odkazy dialogovém přijmout vaše výběry.
 3. V nabídce Zobrazit vyberte panel zobrazení panelu a přidání tlačítka Form1.
 4. Poklepejte na Button1. Zobrazí se okno s kódem pro formulář.
 5. V okně kódu vyhledejte následující kód
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
    End Sub
  					
  nahraďte následující kód:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
      Const sTemplate = _
        "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
      Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"
  
      Dim oApp As PowerPoint.Application
      Dim oPres As PowerPoint.Presentation
      Dim oSlide As PowerPoint.Slide
      Dim bAssistantOn As Boolean
  
      'Start Powerpoint and make its window visible but minimized.
      oApp = New PowerPoint.Application()
      oApp.Visible = True
      oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized
  
      'Create a new presentation based on the specified template.
      oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)
  
      'Build Slide #1:
      'Add text to the slide, change the font and insert/position a 
      'picture on the first slide.
      oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Sample Presentation"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #2:
      'Add text to the slide title, format the text. Also add a chart to the
      'slide and change the chart type to a 3D pie chart.
      oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Chart"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      Dim oChart As Graph.Chart
      oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
            "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
      oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
      oChart = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #3:
      'Add a text effect to the slide and apply shadows to the text effect.
      oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
      oSlide.FollowMasterBackground = False
      Dim oShape As PowerPoint.Shape
      oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
        "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
      oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
      oShape.Shadow.Visible = True
      oShape.Shadow.OffsetX = 3
      oShape.Shadow.OffsetY = 3
      oShape = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in
      'the presentation.
      Dim SlideIdx(3) As Integer
      SlideIdx(0) = 1
      SlideIdx(1) = 2
      SlideIdx(2) = 3
      With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
        .AdvanceOnTime = True
        .AdvanceTime = 3
        .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
      End With
      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
      oSettings = oPres.SlideShowSettings
      oSettings.StartingSlide = 1
      oSettings.EndingSlide = 3
  
      'Prevent Office Assistant from displaying alert messages.
      bAssistantOn = oApp.Assistant.On
      oApp.Assistant.On = False
  
      'Run the slide show and wait for the slide show to end.
      oSettings.Run()
      Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
        System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
      Loop
      oSettings = Nothing
  
      'Reenable Office Assisant, if it was on.
      If bAssistantOn Then
        oApp.Assistant.On = True
        oApp.Assistant.Visible = False
      End If
  
      'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint.
      oPres.Saved = True
      oPres.Close()
      oPres = Nothing
      oApp.Quit()
      oApp = Nothing
      GC.Collect()
    End Sub
  					
  Poznámka tento kód v sTemplate a sPic konstanty představují úplnou cestu a název souboru do PowerPoint šablony a obrázek, respektive. Upravte tyto cesty podle potřeby použít šablonu nebo obrázek, který je v systému nainstalována.
 6. Přidejte následující kód horní Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
  Imports PowerPoint = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint
  					
 7. Stisknutím klávesy F5 sestavit a spustit program.
 8. Klepněte na formulář k vytvoření a zobrazení PowerPoint Button1 prezentace.

Odkazy

Další informace naleznete na následující Microsoft Developer Network (MSDN) webu:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa167948(office.11).aspx
Další informace o automatizaci PowerPoint klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
180616Jak vytvořit a zobrazit prezentaci PowerPoint pomocí MFC
222929Jak automatizovat pomocí jazyka PowerPoint

Vlastnosti

ID článku: 303717 - Poslední aktualizace: 31. května 2007 - Revize: 9.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbmt kbexpertiseinter kbautomation kbhowto KB303717 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:303717

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com