Automatisering gebruiken om een PowerPoint 2002-presentatie of Office PowerPoint 2003-presentatie te maken en weer te geven met Visual Basic .NET 2002 of Visual Basic .NET 2003

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 303717 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Klik op 303718 voor een Microsoft Visual C# .NET-versie van dit artikel.
Klik op 308336 voor een Microsoft Visual C++ .NET-versie van dit artikel.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u automatisering kunt gebruiken voor het maken en weergeven van een Microsoft PowerPoint 2002-presentatie of een Microsoft Office PowerPoint 2003-presentatie met behulp van Microsoft Visual Basic .NET 2002 of Visual Basic .NET 2003.

Meer informatie

Een automatiseringsclient maken voor Microsoft PowerPoint 2002 en voor Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003. Klik in het menu File op New en klik op Project. Selecteer Windows Application als type Visual Basic-project. Formulier1 wordt standaard gemaakt.
 2. Voeg een verwijzing toe naar de Microsoft PowerPoint-objectbibliotheek en de Microsoft Graph-objectbibliotheek. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Add Reference in het menu Project.
  2. Zoek de Microsoft PowerPoint Object Library op het tabblad COM en klik op Select. Zoek tevens de Microsoft Graph Object Library en klik op Select.

   Opmerking Microsoft Office 2003 bevat PIA' s (Primary Interop Assemblies). Microsoft Office XP bevat geen PIA's, maar u kunt deze downloaden. Voor meer informatie over PIA's voor Office XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   328912Microsoft Office XP PIA's zijn beschikbaar om te downloaden
  3. Klik op OK in het dialoogvenster Add References om de selecties te bevestigen.
 3. Selecteer Toolbox in het menu View om de Toolbox weer te geven en voeg een knop toe aan Formulier1.
 4. Dubbelklik op Button1. Het codevenster voor het formulier wordt weergegeven.
 5. Zoek de volgende code in het codevenster
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
    End Sub
  					
  Vervang deze code door de volgende code:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
      Const sTemplate = _
        "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
      Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"
  
      Dim oApp As PowerPoint.Application
      Dim oPres As PowerPoint.Presentation
      Dim oSlide As PowerPoint.Slide
      Dim bAssistantOn As Boolean
  
      'Start PowerPoint en zorg dat het venster zichtbaar, maar geminimaliseerd is.
      oApp = New PowerPoint.Application()
      oApp.Visible = True
      oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized
  
      'Maak een nieuwe presentatie op basis van de opgegeven sjabloon.
      oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)
  
      'Stel dia no.1 samen:
      'Voeg tekst toe aan de dia, wijzig het lettertype en voeg een
      'afbeelding in of plaats deze op de eerste dia.
      oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "Mijn voorbeeldpresentatie"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
      oSlide = Nothing
  
      'Stel dia no.2 samen:
      'Voeg tekst toe aan de diatitel, maak de tekst op. Voeg tevens een diagram toe aan de
      'dia en wijzig het diagramtype in een 3D-cirkel.
      oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Chart"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      Dim oChart As Graph.Chart
      oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
            "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
      oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
      oChart = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Stel dia no.3 samen:
      'Voeg een teksteffect toe aan de dia en pas een schaduw toe op het teksteffect.
      oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
      oSlide.FollowMasterBackground = False
      Dim oShape As PowerPoint.Shape
      oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
        "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
      oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
      oShape.Shadow.Visible = True
      oShape.Shadow.OffsetX = 3
      oShape.Shadow.OffsetY = 3
      oShape = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Wijzig de overgangsinstellingen van de presentatie voor de drie dia's
      'in de presentatie.
      Dim SlideIdx(3) As Integer
      SlideIdx(0) = 1
      SlideIdx(1) = 2
      SlideIdx(2) = 3
      With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
        .AdvanceOnTime = True
        .AdvanceTime = 3
        .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
      End With
      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
      oSettings = oPres.SlideShowSettings
      oSettings.StartingSlide = 1
      oSettings.EndingSlide = 3
  
      'Voorkom dat door de Office-assistent waarschuwingen worden weergegeven.
      bAssistantOn = oApp.Assistant.On
      oApp.Assistant.On = False
  
      'Voer de diavoorstelling uit en wacht totdat deze is beëindigd.
      oSettings.Run()
      Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
        System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
      Loop
      oSettings = Nothing
  
      'Schakel de Office-assistent opnieuw in als dat voordien het geval was.
      If bAssistantOn Then
        oApp.Assistant.On = True
        oApp.Assistant.Visible = False
      End If
  
      'Sluit de presentatie af zonder wijzigingen op te slaan en sluit PowerPoint af.
      oPres.Saved = True
      oPres.Close()
      oPres = Nothing
      oApp.Quit()
      oApp = Nothing
      GC.Collect()
    End Sub
  					
  Opmerking In deze code staan de constanten sTemplate en sPic voor het volledige pad naar en de volledige bestandsnaam van een PowerPoint-sjabloon en een afbeelding. Pas deze paden zo nodig aan om een sjabloon of afbeelding op uw systeem te gebruiken.
 6. Voeg de volgende code toe boven aan Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
  					
 7. Druk op F5 om het programma samen te stellen en uit te voeren.
 8. Klik op Button1 op het formulier om een PowerPoint-presentatie te maken en uit te voeren.

Referenties

Zie de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/odc_2003_ta/html/odc_landvsto03_tr.asp
Voor meer informatie over PowerPoint-automatisering klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
180616MFC gebruiken om een PowerPoint-presentatie te maken en weer te geven
222929PowerPoint automatiseren met Visual Basic

Eigenschappen

Artikel ID: 303717 - Laatste beoordeling: woensdag 17 januari 2007 - Wijziging: 8.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Trefwoorden: 
kbautomation kbhowto KB303717

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com