Slik bruker du automatisering til å opprette og vise en PowerPoint 2002-presentasjon eller en Office PowerPoint 2003-presentasjon ved hjelp av Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 303717 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Visual C# .NET-versjon av denne artikkelen, kan du se303718 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en Microsoft Visual C++ .NET-versjon av denne artikkelen, kan du se308336 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker automatisering til å opprette og vise en Microsoft PowerPoint 2002-presentasjon eller en Microsoft Office PowerPoint 2003-presentasjon ved hjelp av Microsoft Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003.

Mer informasjon

Opprette en automatiseringsklient for Microsoft PowerPoint 2002 og Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003. Klikk NewFile-menyen, og klikk deretter Project. Velg Windows Application fra Visual Basic Projects-typene. Form1 opprettes som standard.
 2. Legg til en referanse i Microsoft PowerPoint Object Library og Microsoft Graph Object Library. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Add ReferenceProject-menyen.
  2. I kategorien COM finner du Microsoft PowerPoint Object Library og klikker Select. Finn også Microsoft Graph Object Library, og klikk Select.

   Obs!  Microsoft Office 2003 inneholder Primary Interop-samlinger (PIAer). Microsoft Office XP inneholder ikke PIAer, men de kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om PIAer for Office XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   328912 PIAer for Microsoft Office XP er tilgjengelige for nedlasting (denne artikkelen kan være på engelsk)
  3. Klikk OK i dialogboksen Add References for å godta valgene.
 3. Velg ToolboxView-menyen for å vise verktøykassen og legge til en knapp i Form1.
 4. Dobbeltklikk Button1. Kodevinduet for skjemaet vises.
 5. Finn følgende kode i kodevinduet
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
    End Sub
  					
  Erstatt med følgende kode:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
      Const sTemplate = _
        "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
      Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"
  
      Dim oApp As PowerPoint.Application
      Dim oPres As PowerPoint.Presentation
      Dim oSlide As PowerPoint.Slide
      Dim bAssistantOn As Boolean
  
      'Start Powerpoint and make its window visible but minimized.
      oApp = New PowerPoint.Application()
      oApp.Visible = True
      oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized
  
      'Create a new presentation based on the specified template.
      oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)
  
      'Build Slide #1:
      'Add text to the slide, change the font and insert/position a 
      'picture on the first slide.
      oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Sample Presentation"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #2:
      'Add text to the slide title, format the text. Also add a chart to the
      'slide and change the chart type to a 3D pie chart.
      oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Chart"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      Dim oChart As Graph.Chart
      oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
            "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
      oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
      oChart = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #3:
      'Add a text effect to the slide and apply shadows to the text effect.
      oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
      oSlide.FollowMasterBackground = False
      Dim oShape As PowerPoint.Shape
      oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
        "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
      oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
      oShape.Shadow.Visible = True
      oShape.Shadow.OffsetX = 3
      oShape.Shadow.OffsetY = 3
      oShape = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in
      'the presentation.
      Dim SlideIdx(3) As Integer
      SlideIdx(0) = 1
      SlideIdx(1) = 2
      SlideIdx(2) = 3
      With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
        .AdvanceOnTime = True
        .AdvanceTime = 3
        .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
      End With
      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
      oSettings = oPres.SlideShowSettings
      oSettings.StartingSlide = 1
      oSettings.EndingSlide = 3
  
      'Prevent Office Assistant from displaying alert messages.
      bAssistantOn = oApp.Assistant.On
      oApp.Assistant.On = False
  
      'Run the slide show and wait for the slide show to end.
      oSettings.Run()
      Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
        System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
      Loop
      oSettings = Nothing
  
      'Reenable Office Assisant, if it was on.
      If bAssistantOn Then
        oApp.Assistant.On = True
        oApp.Assistant.Visible = False
      End If
  
      'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint.
      oPres.Saved = True
      oPres.Close()
      oPres = Nothing
      oApp.Quit()
      oApp = Nothing
      GC.Collect()
    End Sub
  					
  Obs!  I denne koden representerer konstantene sTemplate og sPic hele banen og filnavnet til henholdsvis en PowerPoint-mal og et -bilde. Endre disse banene etter behov for å bruke en mal eller et bilde som er installert på systemet.
 6. Legg til følgende kode øverst i Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
  					
 7. Trykk F5 for å bygge, og kjør deretter programmet.
 8. Klikk Button1 på skjemaet for å opprette og deretter vise en PowerPoint-presentasjon.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende webområde for Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/odc_2003_ta/html/odc_landvsto03_tr.asp
Hvis du vil ha mer informasjon om PowerPoint-automatisering, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
180616 Slik bruker du MFC til å opprette og vise en PowerPoint-presentasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
222929 Slik automatiserer du PowerPoint ved hjelp av Visual Basic (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 303717 - Forrige gjennomgang: 17. januar 2007 - Gjennomgang: 8.4
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Nøkkelord: 
kbautomation kbhowto KB303717

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com