JAK: Zarządzanie wiadomościami w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 303759 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303759
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób zarządzania wiadomościami. Wykonując poniższe zadania, można zwiększyć wydajność komunikacji:
 • Ustanawianie limitów połączeń.
 • Ustanawianie limitów dotyczących zarówno rozmiaru wiadomości, jak i liczby adresatów.
 • Zarządzanie wiadomościami niemożliwymi do dostarczenia.

Jak ograniczyć liczbę wiadomości przesyłanych za pomocą pojedynczego połączenia

Można ograniczyć liczbę wiadomości przesyłanych za pomocą pojedynczego połączenia. Dzięki temu, jeśli używa się wielu połączeń do dostarczania wiadomości do domeny zdalnej, można zwiększyć wydajność systemu. Jeśli liczba wiadomości przesyłanych za pomocą danego połączenia osiągnie ustaloną wartość, otwierane jest automatycznie nowe połączenie, które jest wykorzystywane do momentu dostarczenia wszystkich wiadomości.

Jak sprawdzić wartość ustawienia „Ogranicz liczbę wiadomości na połączenie do”

Wartość ustawienia Ogranicz liczbę wiadomości na połączenie do dotyczy tylko wiadomości wychodzących. To ustawienie może służyć do zwiększania szybkości wyjściowej serwera; nie ma ono jednak żadnego wpływu na szybkość, z jaką pozostałe serwery przetwarzają wiadomości przychodzące. Aby ustalić wartość dla tego ustawienia, użyj Monitora wydajności w celu wyświetlenia licznika Komunikaty wysłane/s stanowiącego obiekt serwera SMTP. Wartość ustawienia Ogranicz liczbę wiadomości na połączenie do powinna być mniejsza niż wartość wskazywana przez licznik Komunikaty wysłane/s. Jeśli licznik Komunikaty wysłane/s wskazuje wartość 30 i maksymalną liczbę połączeń ustalono na 50, nie są otwierane dodatkowe połączenia, ponieważ serwer nie może wysłać w ciągu jednej sekundy więcej niż 30 wiadomości. Sposób przesyłania wiadomości przypomina jeden długi strumień danych przepływający przez jedno połączenie.

Jak ograniczyć liczbę wiadomości przesyłanych za pomocą pojedynczego połączenia

 1. Uruchom program Microsoft Management Console, kliknij pozycję Serwer wirtualny SMTP, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu Akcja.
 2. Kliknij kartę Wiadomości, a następnie wpisz wartość w polu Ogranicz liczbę wiadomości na połączenie do.

  UWAGA: Wartością domyślną jest 20 wiadomości. Wartość maksymalna to 2 000 000 000 wiadomości.

Jak ustawić ograniczenia dotyczące rozmiaru wiadomości

Wartość ustawienia Ogranicz rozmiar sesji do określa maksymalną ilość danych przesłanych podczas sesji za pomocą wszystkich połączeń. Na tę wartość składa się suma wszystkich wiadomości wysłanych podczas trwania połączenia (wartość dotyczy tylko treści wiadomości). Aby ustawić limit wiadomości dla serwera wirtualnego:
 1. Uruchom program MMC, kliknij pozycję Serwer wirtualny SMTP , a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu Akcja.
 2. W polu Ogranicz rozmiar wiadomości do (KB) wpisz wartość (w kilobajtach [KB]) oznaczającą maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości.

  UWAGA: Wartością domyślną jest 2048 KB, a wartością minimalną jest 1 KB.
 3. W polu Ogranicz rozmiar sesji do (KB) wpisz wartość oznaczającą maksymalny łączny rozmiar wszystkich wiadomości dla danego połączenia.

  Wpisz wartość przekraczającą maksymalny rozmiar wiadomości. Ustawiając tę liczbę, należy zachować ostrożność, ponieważ nieodpowiednia wartość może prowadzić do wielokrotnego wysłania tych samych wiadomości przez agenta transferu wiadomości (MTA). Domyślnym rozmiarem jest 10 240 KB. Wartość powinna być większa lub równa wartości ustawienia Ogranicz rozmiar wiadomości do.

Jak ustawić ograniczenia dotyczące adresatów

Aby ustawić maksymalną liczbę adresatów pojedynczej wiadomości wysyłanej za pomocą jednego połączenia:
 1. Uruchom program MMC, kliknij pozycję Serwer wirtualny SMTP , a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu Akcja.
 2. Kliknij kartę Wiadomości, a następnie wpisz wartość w polu Ogranicz liczbę adresatów pojedynczej wiadomości do.

  UWAGA: Wartością domyślną jest 100 adresatów. Jeśli nie chcesz ustalać limitu, wyczyść pole Ogranicz liczbę adresatów pojedynczej wiadomości do.

Jak przechować informacje o niedostarczeniu wiadomości(NDR)

Brak możliwości dostarczenia wiadomości powoduje, że usługa Microsoft SMTP Service zwraca do nadawcy zarówno wiadomość, jak i informację o jej niedostarczeniu (NDR). Dzięki odpowiedniej konfiguracji ustawień wiadomości, kopia informacji o niedostarczonej wiadomości (NDR) może być przesyłana do wybranej lokalizacji.

Dostarczanie wszystkich wiadomości (w tym również informacji o ich niedostarczeniu) przebiega w taki sam sposób i dotyczy także prób ponownego wysyłania wiadomości oryginalnych.

Jak ustawić miejsce przechowywania informacji o niedostarczonych wiadomościach

 1. Uruchom program MMC, kliknij pozycję Serwer wirtualny SMTP , a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu Akcja.
 2. Kliknij kartę Wiadomości, a następnie w polu Wyślij kopię informacji o niedostarczeniu do wpisz adres e-mail skrzynki pocztowej, w której chcesz przechowywać kopie informacji o wiadomościach niedostarczonych.

  Wpisz prawidłowy adres SMTP poczty e-mail. Aby wyłączyć tę funkcję, wyczyść pole Wyślij kopię informacji o niedostarczeniu do.
 3. W polu Katalog niedostarczonej poczty wpisz nazwę folderu, którego chcesz używać do przechowywania wiadomości niedostarczonych.

  Domyślną lokalizacją jest Dysk:\Inetpub\Mailroot\Badmail. Aby wybrać inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj. Istnieje możliwość wskazania innego folderu; jednak folder musi się znajdować na tym samym komputerze, co usługa Microsoft SMTP Service.
UWAGA: Wiadomości umieszczone w folderze Badmail nie mogą zostać dostarczone lub zwrócone.

Właściwości

Numer ID artykułu: 303759 - Ostatnia weryfikacja: 6 lutego 2014 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB303759

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com