BUG: หัวข้อ "การเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ A" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์อยู่ Incomplete

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303774 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 354825 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ตัวอย่างในหัวข้อ SQL Server 2000 หนังสือออนไลน์ "เซิร์ฟเวอร์การเป็นการเปลี่ยนชื่อ" ไม่สมบูรณ์ คำสำคัญ "ท้องถิ่น" หายไปจากตัวอย่าง

ตัวอย่างของ SQL Server หนังสือออนไลน์ที่ประกอบด้วย:

sp_dropserver old_name
go
sp_addserver new_name
go
ตัวอย่างถูกต้องคือ:

sp_dropserver 'old_name' 
go 
sp_addserver 'new_name', 'local' 
go 		

ทำงานนี้sp_dropserverผลลัพธ์การกระบวนงานที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงรายการบัญชีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และเชื่อมโยงในข้อความแสดงข้อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดระบุว่า คุณต้องเอาการเข้าสู่ระบบก่อนที่คุณเอารีโมทหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง เมื่อต้องการเอาระยะไกลทั้งหมดและล็อกอินของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงสำหรับเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์ ใช้droploginsอาร์กิวเมนต์:

sp_dropserver 'old_name', 'droplogins' 
go 
sp_addserver 'new_name', 'local' 
go

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณทำงานนี้sp_addserverกระบวนงานที่เก็บไว้ คุณต้องเริ่มต้นบริการ SQL Server สำหรับการเปลี่ยนแปลงไป@@ servernameเมื่อต้องการมีผล

sql Server หนังสือออนไลน์ด้วยสถานะต่อไปนี้:

You do not have to run Setup again to reset the computer name.
				
คำสั่งก่อนหน้านี้จะใช้เฉพาะจริงถ้ายังไม่ได้เซิร์ฟเวอร์เสมือน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน คุณ DO มี การถอนการติดตั้ง แล้ว ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เสมือน

สาเหตุ

ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการเหตุ SQL ServerServernameอาจมีค่า NULL หรือไม่ตรงกับชื่อเครื่อง Microsoft Windows NT ปัจจุบัน:
  • คอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนชื่อ

  • รูปภาพถูกดำเนินการของคอมพิวเตอร์ SQL Server และคัดลอกไปไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  • กระบวนการsp_dropserverกระบวนงานที่เก็บไว้ถูกเรียกใช้เฉพาะServername.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบว่า มีตรงกันระหว่าง SQL Server servername และ machinename ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบค่าจากรายการที่ทำตามนั้น ถ้าค่าไม่ตรงกับ หรือ@@ servernameมีค่า NULL คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ SQL Server ของคุณ ตัวอย่าง::
-- get current SQL Server name\instance name
  SELECT @@SERVERNAME
-- get current machine name and instance name
  SELECT SERVERPROPERTY('MachineName'), SERVERPROPERTY ('InstanceName')
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ SQL Server 7.0 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195759INF: บ่อยเกี่ยวกับการติดตั้ง SQL คำถาม - SQL Server 7.0-

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303774 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB303774 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303774

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com