Klaida: Ne?manoma j?s? priregistruoti d?l abonento apribojim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 303846 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote prisijungti prie Windows XP kompiuteryje naudodami nuotolinio darbalaukio ?rank?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Ne?manoma j?s? priregistruoti d?l abonento apribojim?.

Prie?astis

Taip gali atsitikti, jei j?s naudojate prisijungti su s?skaitos neapibr??tas (tu??ias) slapta?od?. Kai naudojate paskyr? su neapibr??tas slapta?odis negali nustatyti nuotolinio darbalaukio ry?io.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, j?s galite nustatyti nuotolinio darbalaukio ry?io, prisijungti prie kompiuterio konsol?s ir nustatykite slapta?od? to vartotojo abonemento, kad jis nebeturi neapibr??tas slapta?odis.

B?sena

?i problema yra dizainas.

Daugiau informacijos

J?s galite i?jungti tu??i? slapta?od? apribojimai naudojant politik?. Rasti ir pakeisti ?i? taisykl?:
  1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? paleisti, tipo gpedit.msc, tada spustel?kite gerai , jei norite prad?ti grup? politikos redaktoriumi.
  2. Atidaryti kompiuterio Configuration\Windows Settings\Security parametrai\Vietos Policies\Security Options\Accounts: Riboti vietos s?skait? naudoti tu??i? slapta?od?i?, konsol?s prisijungimo tik.
  3. Dukart spustel?kite riboti vietos s?skait? naudoti tu??i? slapta?od?i?, consol prisijungimo tik.
  4. Spustel?kite i?jungta, ir tada spustel?kite gerai.
  5. Mesti redaktori? grup?s.
Pastaba: pagal numatytuosius nustatymus ?i politika yra (?jungta).

D?l papildomos informacijos, kaip konfig?ruoti vartotoj? abonementus programoje Windows XP, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
279783 Kaip sukurti ir konfig?ruoti vartotoj? abonementus programoje Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 303846 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb kbmt KB303846 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 303846

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com