Article ID: 304040 - View products that this article applies to.

כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת Windows XP עם Service Pack 3 ?(SP3). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור גירסאות מסוימות של Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

במערכת Windows XP ניתן לחלוק קבצים ומסמכים עם משתמשים אחרים במחשב ועם משתמשים אחרים ברשת. מערכת ההפעלה כוללת ממשק משתמש חדש (UI) בשם 'שיתוף קבצים פשוט' ותכונה חדשה בשם 'מסמכים משותפים'. מאמר זה מתאר את ממשק שיתוף הקבצים החדש ודן בנושאים הבאים:

מבוא

במחשב מבוסס Windows XP, ניתן לחלוק קבצים עם משתמשים מקומיים ומרוחקים כאחד. משתמשים מקומיים מתחברים למחשב שלך ישירות דרך החשבונות שלהם או באמצעות חשבון אורח. משתמשים מרוחקים מתחברים למחשב שלך דרך הרשת ומקבלים גישה לקבצים משותפים במחשב שלך.

באפשרותך לגשת לממשק 'שיתוף קבצים פשוט' על ידי הצגת מאפייני התיקייה. באמצעות ממשק 'שיתוף קבצים פשוט', תוכל להגדיר הרשאות גישה למערכת קבצים NTFS ולמיקומים משותפים של קבצים, ברמת התיקייה. ההרשאות חלות על התיקיה, על כל הקבצים בה, על תיקיות המשנה ועל כל הקבצים בתיקיות המשנה. קבצים ותיקיות שנוצרים בתיקייה או מועתקים אליה "יורשים" את ההרשאות שהוגדרו עבור תיקיית האב. מאמר זה מסביר כיצד לקבוע הגדרות גישה לקבצים בהתאם לרמות ההרשאה. חלק מהמידע העוסק ברמות הרשאה אלה אינו מתועד בקובצי המערכת או בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה.

מידע נוסף

שיתוף קבצים במערכת Windows XP מאפשר להגדיר חמש רמות של הרשאות. ניתן להגדיר רמות 1, 2, 4 ו?-??5 באמצעות הממשק 'שיתוף קבצים פשוט'. לשם כך, לחץ על התיקייה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שיתוף ואבטחה כדי לפתוח את ממשק 'שיתוף קבצים פשוט'. כדי להגדיר את רמה 3, העתק קובץ או תיקיה לתיקיה 'מסמכים משותפים' תחת 'המחשב שלי'. הגדרה זו לא תשתנה כאשר תפעיל או תשבית את 'שיתוף קבצים פשוט'. רמה 1 היא ההגדרה הפרטית והמאובטחת ביותר, בעוד שרמה 5 היא ההגדרה הציבורית והמשתנה (לא-מאובטחת) ביותר.

הפעלה והשבתה של 'שיתוף קבצים פשוט'

הערה במחשבים המבוססים על מערכת ההפעלה Windows XP Home Edition, 'שיתוף קבצים פשוט' מופעל תמיד.

כברירת מחדל, ממשק המשתמש 'שיתוף קבצים פשוט' מופעל במחשבים מבוססי-Windows XP Professional המחוברים לקבוצת עבודה. במחשבים מבוססי-Windows XP Professional המחוברים לתחום נעשה שימוש בממשק שיתוף הקבצים והאבטחה הקלאסי בלבד. כאשר משתמשים בממשק המשתמש 'שיתוף קבצים פשוט' (הממוקם במאפיינים של התיקייה), נקבעות הגדרות שיתוף והרשאות גישה לקבצים.

אם תשבית את 'שיתוף קבצים פשוט', תהיה לך שליטה רבה יותר על ההרשאות של משתמשים בודדים. יחד עם זאת, נדרש לך ידע מתקדם בנושא מערכת הקבצים NTFS והרשאות שיתוף, וזאת כדי לדאוג לאבטחת התיקיות והקבצים שלך. אם תשבית את 'שיתוף קבצים פשוט', התכונה 'מסמכים משותפים' לא תושבת.

כדי להפעיל או להשבית את 'שיתוף קבצים פשוט' במערכת Windows XP Professional, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי בשולחן העבודה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2484968
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2484969
 3. לחץ על הכרטיסייה תצוגה ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) כדי להפעיל את 'שיתוף קבצים פשוט' (נקה את תיבת הסימון כדי להשבית את התכונה).
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2484970

ניהול רמות גישה לשיתופים ולקבצים

באפשרותך להשתמש ב'שיתוף קבצים פשוט' כדי להגדיר חמש רמות של גישה לשיתופים ולקבצים:הערות
 • כברירת מחדל, קבצים המאוחסנים בתיקיה 'המסמכים שלי' הם ברמה 2.
 • תיקיות ברמה 1, 2 וכן 3 זמינות רק למשתמש המתחבר למחשב באופן מקומי. משתמשים המתחברים למחשב באופן מקומי כוללים משתמש המתחבר למחשב מבוסס מערכת Windows XP Professional מהפעלה של היישום 'שולחן עבודה מרוחק'.
 • תיקיות ברמה 4 וכן 5 זמינות למשתמשים המתחברים למחשב באופן מקומי ולמשתמשים מרוחקים מן הרשת.
הטבלה הבאה מתארת את ההרשאות:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רמת גישההקבוצה Everyone? (NTFS/קובץ)בעליםSystemAdministratorsEveryone (שיתוף)
רמה 1 לא זמיןשליטה מלאהשליטה מלאהלא זמיןלא זמין
רמה 2 לא זמיןשליטה מלאהשליטה מלאהשליטה מלאהלא זמין
רמה 3 קריאהשליטה מלאהשליטה מלאהשליטה מלאהלא זמין
רמה 4 קריאהשליטה מלאהשליטה מלאהשליטה מלאהקריאה
רמה 5 שינוישליטה מלאהשליטה מלאהשליטה מלאהשליטה מלאה

רמה 1: המסמכים שלי (פרטי)

לחץ כאן להצגה או להסתרת הוראות שלב אחר שלב עם תמונות

רמה 2 (ברירת מחדל): המסמכים שלי (ברירת מחדל)

לחץ כאן להצגה או להסתרת הוראות שלב אחר שלב עם תמונות

רמה 3: קבצים במסמכים משותפים זמינים למשתמשים מקומיים

לחץ כאן להצגה או להסתרת הוראות שלב אחר שלב עם תמונות

רמה 4: משותף ברשת (לקריאה בלבד)

לחץ כאן להצגה או להסתרת הוראות שלב אחר שלב עם תמונות

רמה 5: משותף ברשת (קריאה וכתיבה)

לחץ כאן להצגה או להסתרת הוראות שלב אחר שלב עם תמונות

כל הרמות המתוארות על-ידי מאמר זה שייכות לקבוצה אחת בלבד. לא ניתן לשתף תיקיות פרטיות (רמה 1) אלא אם אינן פרטיות עוד. לא ניתן להפוך תיקיות משותפות לפרטיות עד להפסקת השיתוף בהן.

אם תיצור תיקיה בתיקיה 'מסמכים משותפים' (רמה 3), תשתף אותה ברשת ולאחר מכן תאפשר למשתמשים לשנות את קבציך (רמה 5), ההרשאות עבור רמה 5 הן שיהיו בתוקף עבור התיקיה, הקבצים באותה תיקיה ותיקיות המשנה. הקבצים והתיקיות האחרים בתיקייה 'מסמכים משותפים' יישארו מוגדרים ברמה 3.

הערה היוצא מן הכלל היחיד הוא כאשר ברשותך תיקיה (SampleSubFolder) משותפת ברמה 4, בתוך תיקיה (SampleFolder) משותפת ברמה 5. למשתמשים מרוחקים (הקבוצה Remote Users) ישנה רמת גישה נכונה לכל אחת מהתיקיות המשותפות. למשתמשים המחוברים למחשב באופן מקומי יש הרשאות (רמה 5) כתיבה לתיקיות (SampleFolder) וגם (SampleSubFolder).

הערה אם אינך חש בנוח עם המידע המוצג בסעיף זה, בקש עזרה מאדם אחר או פנה למחלקת התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט המכיל את פרטי יצירת הקשר במרכז העזרה והתמיכה של Microsoft:
צור קשר

הנחיות

מומלץ לשתף ברשת רק תיקיות שמשתמשים מרוחקים במחשבים אחרים חייבים לקבל גישה אליהן. מומלץ שלא לשתף בתיקיית השורש של כונן המערכת. שיתוף כזה הופך את המחשב לפגיע יותר למשתמשים מרוחקים בעלי כוונות זדון. הכרטיסייה שיתוף של תיבת הדו-שיח מאפיינים של הכונן כוללת אזהרה בעת ניסיון לשתף בתיקיית שורש (לדוגמה, C:\?) כדי להמשיך, עליך ללחוץ על הקישור אם אתה מבין את הסיכון אך ברצונך לשתף את תיקיית הבסיס של הכונן למרות זאת, לחץ כאן. רק מנהלי המחשב מורשים לשתף את תיקיית השורש של הכונן.

קבצים בהתקן לקריאה-בלבד, כגון תקליטור, המשותפים ברמה 4 או 5, זמינים רק אם התקליטור נמצא בכונן התקליטורים. כל תקליטור הנמצא בכונן התקליטורים זמין לכל המשתמשים ברשת.

הרשאה בקובץ מסוים עשויה להיות שונה מהרשאה בתיקיה המכילה אותו אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • אתה משתמש בפקודה move בשורת הפקודה כדי להעביר קובץ לתוך התיקייה מתיקייה באותו הכונן בעלת הרשאות שונות.
 • אתה משתמש ב-script כדי להעביר את הקובץ לתוך התיקייה מתיקייה באותו הכונן בעלת הרשאות שונות.
 • אתה מפעיל את Cacls.exe בשורת הפקודה או מפעיל script כדי לשנות את הרשאות הקובץ.
 • היו קבצים קיימים בדיסק הקשיח לפני התקנת מערכת Windows XP.
 • שינית הרשאות קובץ מסוים בעוד 'שיתוף קבצים פשוט' היה מושבת במערכת Windows XP Professional.
הערה הרשאות NTFS אינן נשמרות בפעולות העברת קבצים בעת שימוש בסייר Windows כאשר 'שיתוף קבצים פשוט' מופעל.

אם אתה מפעיל ומשבית את 'שיתוף קבצים פשוט', ההרשאות בקבצים אינן משתנות. הרשאות ה-NTFS והרשאות השיתוף אינן משתנות עד לשינוי ההרשאות בממשק. אם אתה קובע את ההרשאות כאשר 'שיתוף קבצים פשוט' מופעל, יושפעו מכך רק ערכי בקרת גישה (ACEs) בקבצים המשמשים את 'שיתוף קבצים פשוט'. ערכי בקרת הגישה (ACEs) הבאים ברשימת בקרת הגישה לפי שיקול דעת (DACL) של הקבצים או התיקיות מושפעים מהממשק 'שיתוף קבצים פשוט':
 • בעלים
 • Administrators
 • Everyone
 • System

פתרון בעיות מתקדם להגדרת שיתוף קבצים ב- Windows XP

הערה סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, בקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט המכיל את פרטי יצירת הקשר במרכז העזרה והתמיכה של Microsoft:
צור קשר
לחץ כאן כדי להציג או להסתיר מידע מפורט

מידע נוסף

למידע כיצד להגדיר שיתוף קבצים ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מאפיינים

Article ID: 304040 - Last Review: יום שני 26 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com