โปรแกรมสำรองข้อมูลดำเนินการไม่สำเร็จเมื่อคุณสำรองข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลระบบขนาดใหญ่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304101 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างการสำรองข้อมูล โดยการใช้ NTBackup.exe หรือ โดยใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลของบริษัทอื่นที่ใช้ API การสำรองข้อมูล NT การสำรองข้อมูลอาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณเรียกใช้โปรแกรมอยู่ภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • อย่างน้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  ข้อผิดพลาด 1450: ทรัพยากรระบบไม่เพียงพอที่มีการดำเนินการบริการที่ร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์

  ข้อผิดพลาด 1450: / hex 0x5aa ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES

  ทรัพยากรระบบไม่เพียงพอใน 1450 ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เพื่อให้การบริการที่ร้องขอเสร็จสมบูรณ์

  การเขียนบน "อุปกรณ์" เหลว สถานะ = 1450
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  ข้อผิดพลาด 1130: ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการประมวลผลคำสั่งนี้

  ข้อผิดพลาด 0x46a 1130 / หก ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY

  การดำเนินการสำรองข้อมูลหรือคืนค่าการหยุดอย่างผิดปกติ
 • เหตุการณ์ ID 2020 และข้อความ Event ID 2021 อาจถูกสร้างขึ้น โดยบริการเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:โดยทั่วไป ข้อความ Event ID 2020 และ Event ID 2021 ไม่ปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมสำรอง OmniBack Hewlett-Packard (HP) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  [81:78 C:\foldername\file.name
  ไม่สามารถอ่าน 57256 ไบต์ที่ 436176408(:1) ตรงข้าม: ([1450]
  มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพออยู่เพื่อให้การบริการที่ร้องขอเสร็จสมบูรณ์)
 • ถ้าคุณดูประสิทธิภาพการทำงานแท็บใน Windows Task Manager คุณสังเกตเห็นว่า หน่วยความจำเคอร์เนล nonpaged ต่ำมากขึ้น
หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้สำหรับสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ถ้าคุณได้รับ ข้อผิดพลาดเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณสำรองไว้ไดรฟ์ข้อมูลระบบที่ใหญ่ ทั้งสองสาเหตุ probable ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลที่อธิบายในบทความนี้

เพื่อช่วยระบุว่าถ้าคุณประสบปัญหานี้ เริ่มต้นตัวจัดการงานของ Windows และจากนั้น คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บ ที่ด้านขวาล่าง ค้นหานี้หน่วยความจำเคอร์เนล (K)พื้นที่ และจากนั้น ทำบันทึกค่าสำหรับสามารถทำเพจได้. คุณอาจพบปัญหานี้ ใน Microsoft Windows 2000 หรือ ใน Microsoft Windows NT 4.0 เมื่อค่านี้เมกะประมาณ 160 ไบต์ (MB) อีกวิธีหนึ่งคือ คุณอาจพบปัญหานี้ใน Microsoft Windows Server 2003 เมื่อค่านี้เกิน 160 MB หากคุณได้กำหนดคีย์รีจิสทรีสำหรับหน่วยความจำจพูกับค่าที่สูงกว่า คุณจะไม่พบปัญหานี้จนกว่าจะมีใช้ปริมาณสูงกว่าค่าหน่วยความจำจพู (ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้หน่วยความจำของจพูประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าชุด) ได้ ถ้าคุณได้gflagsการตั้งค่าของเปิดอยู่สำหรับพูลโปรแกรมแท็ก และถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Poolmon คุณเห็นการใช้งานสูงของMmStแท็ก แท็กกลุ่มที่ใช้ในการแมปหน่วยความจำของระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในการติดตามแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน อยู่

สาเหตุ

สองสาเหตุของปัญหานี้จะเกี่ยวข้อง สาเหตุที่มากขึ้นบ่อยแสดงอยู่ก่อน:
 • เพิ่มเติมมีแฟ้มเปิดไม่ใช่ผู้จัดการหน่วยความจำแคสามารถจัดการ ด้วยเหตุ ตัวจัดการทรานแคได้หมดแล้วหน่วยความจำจพูพร้อมใช้งาน
 • โปรแกรมสำรองข้อมูลได้พยายามที่จะสำรองแฟ้มมีขนาดมีขนาดใหญ่กว่าการสำรองข้อมูล API ที่สามารถเข้าถึงบนระบบปฏิบัติการรุ่นนั้น ซึ่งมีผลเหมือนกัน(หมดนั่นคือ จพูอยู่แล้ว)

  หมายเหตุ:ปัญหานี้สองมีแนวโน้มมากที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0
ความละเอียดของปัญหาแต่ละงานที่แตกต่างขึ้นอยู่กับว่าคุณพบปัญหา ใน Windows Server 2003 ใน Microsoft Windows 2000 หรือ ใน Windows NT 4.0

การแก้ไข

windows Server 2003 และ Windows 2000

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีที่สอง คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรกเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ คุณยังอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่สอง

รีจิสทรีในการตั้งค่า 1

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:PoolUsageMaximumเป็นรายการชื่อ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาPoolUsageMaximumแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. คลิกฐานสิบ.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด60แล้ว คลิกตกลง.

  สิ่งสำคัญ
  • ใช้ 60 เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ ถ้ามีการสำรองข้อมูลของคุณสำเร็จ ไม่ใช้ 40 เป็นค่าของคุณ หากที่ไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนลักษณะการทำงานของโปรแกรมของคุณสำรองข้อมูลเพื่อลดความต้องการของจพู หากค่ากัน คุณอาจต้องการเพิ่มค่า โดยประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์จนกว่าจะไม่ได้ทำการสำรองข้อมูล ถ้าการสำรองข้อมูลไม่สำเร็จ ใช้การตั้งค่ารีจิสทรีที่สองที่อธิบายไว้ในบทความนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีนี้ไม่เกิน 60
  • ถ้าคุณกำลังใช้การ/ จี 3สลับ ใช้ 40 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ โปรดสังเกตว่า ค่านี้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากที่คุณต้องทดสอบการตั้งค่าเหล่านี้ในระหว่างการสำรองข้อมูลส่วนใหญ่ stressful คุณอาจต้องรอเดือนสำหรับรอบการสำรองข้อมูลทั้งการดำเนินการถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลที่จะทรัพยากรมากที่สุด เนื่องจากความสถานการณ์เช่นนี้ Microsoft แนะนำว่า คุณได้ทดสอบค่าต่ำอันดับแรกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
312362เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำจากพูระบบสามารถทำเพจได้

รีจิสทรีในการตั้งค่า 2

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:PagedPoolSizeเป็นรายการชื่อ แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาPagedPoolSizeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. คลิกเลขฐานสิบหก.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าFFFFFFFFแล้ว คลิกตกลง.

  สิ่งสำคัญ
  • Setting PagedPoolSize to 0xFFFFFFFF (-1) allocates the maximum paged pool instead of other resources to the computer. This is typically required on a domain controller or a terminal server. By default, most Windows 2000 systems seem to be limited to a paged pool maximum size of 160 MB. You can verify this by downloading the kernel debuggers from the public Web site and opening a kernel dump in the debugger that you want to use. The command to use is!vm. This shows a paged pool maximum of 163840 KB, for example. Adding this value reduces the Page Table Entries (PTEs) that are available on a system and extends the paged pool maximum to 343 MB in Windows 2000. The paged pool maximum size can be extended to a larger value in Windows Server 2003.

   หมายเหตุ:The default and maximum paged pool values for Windows Server 2003 are much larger than in Windows 2000. Typically, the Windows Server 2003 values are at least 50 percent higher than the values found in Windows 2000. These larger values makes it more unlikely that you will experience the issue where paged pool values contribute to the problem that is described in this article. However, it is still possible that this issue may occur.
  • This value restricts the system PTEs that are available. PTEs are another unrelated system resource that your system uses. This setting may cause your operating system to stop unexpectedly and to display a stop 0x3F error on a blue screen when it starts. You can recover from this by using theLast Known Goodrestart option on the system restart menu or recovery console. Use Performance Monitor to view theFree System Page Table Entriescounter. You can add thePagePoolSizeการตั้งค่าถ้าค่าว่าง observed มากกว่า 40000
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้/ จี 3และ/ paeเข้าด้วยกัน ไม่ได้ตั้งค่าการตั้งค่านี้โดยไม่ ต้องการทดสอบหลากหลาย และ ก่อนที่คุณกำหนดให้พอดีระบบกี่ PTES คุณต้องมีในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ คุณอาจจะเห็นค่าในช่วงของ 10000 20000 ว่าง ใช้บทความในการกำหนดค่าหน่วยความจำจพู แต่ไม่ต้องปล่อยต่ำกว่า 10000 ว่างระบบ PTEs Do not set this to any other value if you are using the/ จี 3สลับไป The only supported values are 0, 0A000000, and FFFFFFFF.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
For more information about how to avoid and resolve this problem, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
256004How to troubleshoot "STOP 0x0000003F" and "STOP 0x000000D8" error messages in Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000

Windows NT 4.0

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ:You must be using Windows NT 4.0 Service Pack 6a.

Resolve the first problem

 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. Locate and then click the following registry subkey :
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory_Management
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  Value name: UnusedFileCache
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
  radix: เลขฐานสิบ
  Value data: 15
  หมายเหตุ:This number represents the percent of pool that can be consumed by unused segments. A value of 0 indicates that the system will use the default behavior that is similar to Windows NT 4.0 Service Pack 3. A value of 5 through 40 indicates that the system will trim the unused file cache based on pool usage. 5 is most aggressive (that is, it increases the size of the cache the least) and 40 is least aggressive (that is, it lets the cache grow the largest before it trims the cache.)

  สิ่งสำคัญ
  • Use 15 as your initial value. If your backup does not succeed, use 5 as your value. If this does not work, you must either change the behavior of your backup program to reduce the demand of paged pool, or you must upgrade to Windows 2000, where more than double the paged pool is available (for more information, see the "Windows 2000" section). If this value works, you may want to increase it by approximately 20 percent until the backup is unsuccessful. ถ้าการสำรองข้อมูลไม่สำเร็จ ใช้การตั้งค่ารีจิสทรีที่สองที่อธิบายไว้ในบทความนี้
  • ถ้าคุณกำลังใช้การ/ จี 3switch, use 5 as your initial setting.
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากที่คุณต้องทดสอบการตั้งค่าเหล่านี้ในระหว่างการสำรองข้อมูลส่วนใหญ่ stressful คุณอาจต้องรอเดือนสำหรับรอบการสำรองข้อมูลทั้งการดำเนินการถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลที่จะทรัพยากรมากที่สุด Because of this, Microsoft recommends that you test low values first.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
171458Windows NT may fail on request to open large files

Resolve the second problem

One possible resolution is to restrict the backup so that it backs up one file at a time. This may or may not work depending on the sizes of the files to be backed up. (It is expected to work on files that are smaller than 180 gigabytes [GB].) You can also try this resolution if you are backing up several large files, but each file is smaller than 180 GB. You must follow the steps to resolve the first problem also. For files larger than 180 GB, no workaround exists. Therefore, you must upgrade the system to Windows 2000. If you try to back up the system remotely as a workaround, you will experience the same problem.
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory_Management
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  Value name: DisablePagedPoolHint
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
  radix: เลขฐานสิบ
  ค่าข้อมูล: 1
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

NTBackupreadและNTBackupwriteboth use buffered I/O. This means that Windows NT caches the I/O that is performed against the stream. It is also the only API that will back up the metadata of a file. This cache is pulled from limited resources: namely, pool and nonpaged pool. Because of this, extremely large numbers of files or files that are very large may cause the pool resources to run low.

Several factors may exhaust the supply of paged pool memory. You can turn on pool tagging and take poolsnaps at different time intervals to help you to understand which driver is exhausting paged pool memory. If the poolsnaps indicate that theMmSttag (Mm section object prototype PTEs) is the largest consumer and is over 80 MB, a very large number of files are probably open on the server.

The possible maximum paged pool memory on a computer is 343 MB of paged pool in Windows 2000 with the paged pool key set to FFFFFFFF, or 164 MB if the key is not present. The possible maximum paged pool memory is 192 MB in Windows NT. โดยค่าเริ่มต้น ตัวจัดการหน่วยความจำที่พยายามการตัดแต่งหน่วยความจำจพูปันส่วนเมื่อระบบถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของเพจพูทั้งหมด For example, 80 percent of 343 MB is 274 MB. If the Memory Manager cannot trim fast enough to keep up with the demand, the event that is listed in the "Symptoms" section of this article may occur. If you tune the Memory Manager to start the trimming process earlier (for example, when it reaches 40 percent), the computer can keep up with the paged pool demand during sudden peak usage so that it does not run out of paged pool memory.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
192409Open files can cause kernel to report INSUFFICIENT_RESOURCES


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304101 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB304101 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304101

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com