วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงการติดตั้งที่ได้รับการดูแลของ Office 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304165 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง เมื่อต้องการติดตั้งในการดูแลของ Microsoft Office 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำลังเตรียมการติดตั้งดูแลระบบสำหรับการปรับปรุง

ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงการติดตั้งของคุณในการดูแล นอกจากนี้คุณก่อนอื่นต้องใช้การปรับปรุง SR-1/SR-1a ติดตั้งของคุณในการดูแล

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SR-1/SR-1a คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257983OFF2000: วิธีการขอรับ และใช้การปรับปรุง SR-1/SR-1a เพื่อติดตั้งระดับผู้ดูแล

กำลังดาวน์โหลดการปรับปรุงของผู้ดูแล

เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับการติดตั้งในการดูแลของ Office 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/office2000pro/Patch/4.71.1015.sr1/WIN98MeXP/EN-US/data1.exe
  หมายเหตุเว็บไซต์ของ Microsoft Office 2000 Resource Kit ประกอบด้วยการตั้งค่าที่ครอบคลุมของข้อมูล เครื่องมือ และตัวแปลงช่วยในการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ สนับสนุน และรักษา Microsoft Office 2000

 2. คลิกบันทึก.
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้ม data1.exe แล้ว คลิกบันทึก.
 4. ใน Windows Explorer คลิกสองครั้งที่แฟ้ม data1.exe ที่คุณได้ดาวน์โหลดมาไว้ในขั้นตอนที่ 3 และคลิ กเรียกใช้.
 5. ในการกรุณาพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ วางแฟ้มที่แยกแล้วกล่อง ชนิดC:\adminUpdateแล้ว คลิกตกลง. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ คลิก"ใช่".

การติดตั้งการปรับปรุงของผู้ดูแล

หมายเหตุ: คุณต้องเรียกใช้คำสั่งนี้จากคอมพิวเตอร์ที่ Windows ติดตั้งโปรแกรมติดตั้งไว้ก่อนหน้า
 1. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเปิดกล่อง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  msiexec /aเส้นทางของ Admin\แฟ้ม MSI/p C:\adminUpdate\แฟ้ม MSPSHORTFILENAMES = 1
  ตำแหน่งที่เส้นทางของ Adminคือเส้นทางการของคุณ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับ Office 2000 (ตัวอย่างเช่น C:\Office2000);แฟ้ม MSIมีแพคเกจ MSI ฐานข้อมูลสำหรับสำนักงาน ผลิตภัณฑ์ 2000 (ตัวอย่างเช่น Data1.msi); และแฟ้ม MSPชื่อของการปรับปรุงการติดตั้งระดับผู้ดูแลได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการOffice 2000 ที่ติดตั้งในการดูแลและข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้กล่องโต้ตอบที่ปรากฏ แบบใช้ผนวกข้อมูล/qb+เมื่อต้องการ บรรทัดคำสั่งก่อนหน้านี้
 3. ในการMicrosoft Office 2000 ในการดูแล โหมดกล่องโต้ตอบ คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องการให้พิมพ์ชื่อของคุณ CD Key หรือบริษัทในMicrosoft Office 2000 ที่โหมดในการดูแลโต้ตอบ กล่อง
 4. คลิกฉันยอมรับเงื่อนไขในใบอนุญาต ข้อตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลง.
 6. ถ้าการปรับปรุงประกอบด้วยหลายแฟ้ม MSP หรือคุณต้องการ ใช้การปรับปรุงหลายติดเครือข่ายในการดูแลตั้งของคุณ ซ้ำ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับแฟ้ม MSP ที่เหลือ
หลังจากเสร็จสิ้นการปรับปรุงที่ติดตั้งในการดูแล ชี้ เวิร์กสเตชันที่มีการติดตั้งครั้งแรกจากนี้การปรับปรุง การติดตั้งระดับผู้ดูแล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดู "การปรับปรุงสเต" ส่วนต่อไปในบทความนี้ ติดตั้งใหม่ที่คุณเรียกใช้จากที่นี่ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลจะมีการปรับปรุง

คำเตือน: เวิร์กสเตชันใด ๆ ที่ถูกติดตั้งจากนี้ในการดูแล จุดติดตั้งก่อนที่คุณทำการติดตั้งการปรับปรุง การไม่สามารถใช้งานนี้ การติดตั้งสำหรับการซ่อมแซม Office หรือเพิ่มคุณลักษณะใหม่ในการดูแล เมื่อต้องการทำ ข้อมูลนี้คุณต้องปรับปรุงเวิร์กสเตชันก่อน

การปรับปรุงเวิร์กสเตชัน

การเรียกใช้ Setup.exe จากการติดตั้งดูแลปรับปรุงของ Office เพื่อปรับปรุงการเวิร์กสเตชันเป็นแบบโต้ตอบ

- หรือ -

การใช้ วิธีการต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงเวิร์กสเตชันที่ Office 2000 มีอยู่แล้ว การติดตั้งจากจุดติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ ขั้นตอนสำหรับแต่ละเวิร์กสเตชัน
 1. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเปิดกล่อง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  msiexec /iเส้นทางของ Admin\แฟ้ม MSIติดตั้งใหม่ =รายการของคุณลักษณะREINSTALLMODE = vomus
  ตำแหน่งที่เส้นทางของ Adminคือเส้นทางการของคุณ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับ Office 2000 (ตัวอย่างเช่น C:\Office2000);แฟ้ม MSIมีแพคเกจ MSI ฐานข้อมูลสำหรับสำนักงาน ผลิตภัณฑ์ 2000 (ตัวอย่างเช่น Data1.msi); และคุณลักษณะ รายการมีรายชื่อคุณลักษณะ (ตรงตัวพิมพ์) ที่จำเป็นต้อง ต้องติดตั้งใหม่สำหรับการปรับปรุง ถ้าคุณต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมดลักษณะการทำงาน ใช้ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดแทนที่เป็นติดตั้งใหม่ =รายการของคุณลักษณะ.
 3. หากคุณได้รับข้อความบ่งชี้ว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกตกลง.
 4. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คลิก"ใช่".

การปรับปรุงเวิร์กสเตชันที่ มีการปรับปรุงหลาย

คุณสามารถใช้การปรับปรุงที่หลายการดูแลระบบของคุณ ติดตั้งในหนึ่งครั้ง จากนั้น ปรับปรุงเวิร์กสเตชันหนึ่งครั้งสำหรับทั้งหมดเหล่านี้ โปรแกรมปรับปรุง คุณสามารถทำตามขั้นตอนในการ "ปรับปรุงสเต" ส่วนของบทความนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถรวมชื่อคุณลักษณะทั้งหมดสำหรับการติดตั้งใหม่คุณสมบัติ หรือรวมถึงคุณลักษณะทั้งหมด โดยใช้ต่อไปนี้ บรรทัดคำสั่ง
msiexec /iเส้นทางของ Admin\แฟ้ม MSIติดตั้งใหม่ = REINSTALLMODE ทั้งหมด = vomus
ตำแหน่งที่เส้นทางของ Adminคือเส้นทางการของคุณ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับ Office 2000 (ตัวอย่างเช่น C:\Office2000) และแฟ้ม MSIแพคเกจฐานข้อมูลของ MSI สำหรับ ผลิตภัณฑ์ office 2000 (ตัวอย่างเช่น Data1.msi)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304165 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbsetup kbupdate kbdownload kbinfo kbmt KB304165 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304165

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com