วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Windows โดยใช้ Visual c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304283 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่ถูกใช้บนระบบที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณ บทความนี้ differentiates ระหว่าง Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me), Microsoft Windows NT 3.51, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP

ความต้องการ

 • Microsoft Visual c# .NET
 • Microsoft Visual c# 2005 หรือ Visual 2008 c#
 • เรียนรู้เกี่ยวกับระดับกลางของ Visual c# การเขียนโปรแกรม

การขอรับข้อมูลรุ่นของ Windows

การตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่กำลังเรียกใช้บนระบบ คุณต้องขอรับข้อมูลดังต่อไปนี้:
+--------------------------------------------------------------+
|      |Windows|Windows|Windows|Windows NT|Windows|Windows|
|      | 95  | 98  | Me  |  4.0  | 2000 | XP  |
+--------------------------------------------------------------+
|PlatformID | 1   | 1   | 1   | 2    | 2   | 2   |
+--------------------------------------------------------------+
|Major   |    |    |    |     |    |    |
| version  | 4   | 4   | 4   | 4    | 5   | 5   |
+--------------------------------------------------------------+
|Minor   |    |    |    |     |    |    |
| version  | 0   | 10  | 90  | 0    | 0   | 1   |
+--------------------------------------------------------------+
				
หมายเหตุ:: แม้ว่ารหัสในบทความนี้จะได้รับการตรวจสอบสำหรับใช้กับรุ่น 32 บิตทั้งหมดของ Windows, Windows 95 และ Windows NT 3.51 ไม่สนับสนุน Microsoft Visual Studio .NET หรือรันไทม์ภาษาทั่วไป

การขอรับข้อมูลของระบบปฏิบัติการ

กระบวนการระบบ:namespace ประกอบด้วยคลาสที่ระบุOperatingSystem. คุณสมบัติสำหรับการOperatingSystemคลาสที่ให้รายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ กระบวนการOSVersionคุณสมบัตินี้System.Environmentคลาสกลับเป็นOperatingSystemวัตถุ
  System.OperatingSystem osInfo = System.Environment.OSVersion;
				

ตรวจสอบแพลตฟอร์มนี้

ขั้นตอนแรกในการประเมินทางตรรกะของOperatingSystemข้อมูลที่มีการ ตรวจสอบแพลตฟอร์มซึ่งถูกใช้ คุณสามารถใช้ได้PlatformIDคุณสมบัตินี้OperatingSystemคลาสที่กำหนดแพลตฟอร์มซึ่งถูกใช้

ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าของการWin32Windowsคุณสมบัติบ่งชี้ว่า ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows 95
 • windows 98
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows Me
ในทำนองเดียวกันWinNTคุณสมบัติบ่งชี้ว่า ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows NT 3.51
 • Windows NT 4.0
 • Windows 2000:
 • Windows XP:
  switch(osInfo.Platform)
    {
      case System.PlatformID.Win32Windows:     
        {
         // Code to determine specific version of Windows 95, 
         // Windows 98, Windows 98 Second Edition, or Windows Me.
        }

      case System.PlatformID.Win32NT:
        {
         // Code to determine specific version of Windows NT 3.51, 
         // Windows NT 4.0, Windows 2000, or Windows XP.
        }
      
     }
				

ตรวจสอบรุ่นเฉพาะของ Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Me

ถ้าคุณตรวจสอบว่าการแพลตฟอร์ม Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Me คุณสามารถวิเคราะห์รายหลักหรือรุ่นที่เล็กน้อยในการตรวจสอบรุ่นที่เฉพาะ
  // Platform is Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition,
  // or Windows Me.
  case System.PlatformID.Win32Windows:
     
  switch (osInfo.Version.Minor)
    {
      case 0:
        Console.WriteLine ("Windows 95");
        break;
      case 10:
        if(osInfo.Version.Revision.ToString()=="2222A")
          Console.WriteLine("Windows 98 Second Edition");
        else
           Console.WriteLine("Windows 98");
           break;
      case 90:
           Console.WriteLine("Windows Me");
           break;
     }break;
				

ตรวจสอบรุ่นของ Windows NT, Windows 2000 หรือ Windows XP ที่ระบุ

ถ้าคุณตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแบบ 3.51 Windows NT, Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP คุณสามารถวิเคราะห์รายหลักหรือรุ่นที่เล็กน้อยในการตรวจสอบรุ่นที่เฉพาะ
  // Platform is Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000,
  // or Windows XP.
  case System.PlatformID.Win32NT:

  switch(osInfo.Version.Major)
    {
      case 3:
        Console.WriteLine("Windows NT 3.51");
        break;
      case 4:
        Console.WriteLine("Windows NT 4.0");
        break;
      case 5:
        if (osInfo.Version.Minor==0) 
          Console.WriteLine("Windows 2000");
        else
          Console.WriteLine("Windows XP");
          break;
     }break;
				

สร้างตัวอย่างนี้

ขั้นตอนต่อไปนี้สร้างสถานการณ์การทดสอบที่อธิบายฟังก์ชันการทำงานนี้:
 1. ใน Visual Studio .NET เปิดโปรแกรม c# คอนโซลประยุกต์ใหม่ หน้าต่างรหัสสำหรับ Class1.cs เปิด โดยค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 หรือ ใน Visual Studio 2008 แฟ้มเริ่มต้นคือ Program.cs คุณสามารถคลิกสองครั้งProgram.csเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างรหัส
 2. แทนทั้งหมดของรหัสในหน้าต่างการแก้ไขรหัส Class1.cs ด้วยตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:
  using System;
  
  namespace determineOS_CS
  { 
  class Class1
    {
     static void Main(string[] args)
     {
       // Get OperatingSystem information from the system namespace.
       System.OperatingSystem osInfo =System.Environment.OSVersion;
       
       // Determine the platform.
       switch(osInfo.Platform)
       {
        // Platform is Windows 95, Windows 98, 
        // Windows 98 Second Edition, or Windows Me.
        case System.PlatformID.Win32Windows:
       
          switch (osInfo.Version.Minor)
          {
           case 0:
             Console.WriteLine ("Windows 95");
             break;
           case 10:
             if(osInfo.Version.Revision.ToString()=="2222A")
              Console.WriteLine("Windows 98 Second Edition");
             else
              Console.WriteLine("Windows 98");
             break;
           case 90:
             Console.WriteLine("Windows Me");
             break;
          }
          break;
       
        // Platform is Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000,
        // or Windows XP.
        case System.PlatformID.Win32NT:
  
          switch(osInfo.Version.Major)
  
          {
           case 3:
             Console.WriteLine("Windows NT 3.51");
             break;
           case 4:
             Console.WriteLine("Windows NT 4.0");
             break;
           case 5:
             if (osInfo.Version.Minor==0) 
              Console.WriteLine("Windows 2000");
             else
              Console.WriteLine("Windows XP");
             break;
          }break;
       }
       Console.ReadLine ();
     }
    }
  }
  					
 3. กด CTRL + F5 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ โปรดสังเกตว่า รุ่นของ Windows ปรากฏขึ้นในหน้าต่างคอนโซล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304283 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbprod2web kbmt KB304283 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304283

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com