วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือกใน Access 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304325 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในการเข้าถึงของ Microsoft คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อดึงข้อมูล จากตาราง หรือ จากหลายตาราง จากนั้นคุณสามารถใช้แบบสอบถามที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของฟอร์ม รายงาน หรือ data access page บทความนี้แสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายในการเข้า ถึงของ Microsoft และวิธีการที่ใช้เรียงลำดับ และเงื่อนไขในการสอบถามของคุณ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลในส่วนต่อไปนี้:
 • อะไรคือแบบสอบถามที่เลือกหรือไม่
 • วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือก โดยใช้ตัวช่วยสร้าง
 • วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือกในมุมมองออกแบบ
 • วิธีการเพิ่มเงื่อนไขแบบสอบถามของคุณ
 • วิธีการที่ ระเบียนกลุ่ม และผลรวมของการสร้าง และรวมทั้ง หมดที่อื่น
 • วิธีการเรียงลำดับระเบียนในแบบสอบถาม

อะไรคือแบบสอบถามที่เลือกหรือไม่

แบบสอบถามที่เลือกเป็นชนิดการที่พบโดยทั่วไปของแบบสอบถาม คุณใช้กับ:
 • ดึงข้อมูลจากตารางมากกว่า หนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ที่คุณระบุแล้วเพื่อแสดงข้อมูลในใบสั่งที่คุณต้องการ
 • แก้ไข และการปรับปรุงระเบียนในแผ่นข้อมูลของแบบสอบถามที่เลือก (พร้อมด้วยข้อจำกัดบาง)
 • จัดกลุ่มระเบียน และคำนวณผลรวม จำนวนครั้ง averages และยอดรวมชนิดอื่น ๆ

วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือก โดยใช้ตัวช่วยสร้าง

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและใบสั่งจากฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind ที่มาพร้อมกับ Microsoft Access 2002

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
276376ACC2002: ตำแหน่งที่มีแฟ้มตัวอย่าง Northwind หรือไม่
ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู ให้ชี้ไปที่ฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่วัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกแบบสอบถาม.
 5. ในการสร้างแบบสอบถามกล่องโต้ตอบ คลิกตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายแล้ว คลิกตกลง.
 6. ในการตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายกล่องโต้ตอบ คลิกการลูกค้าตารางในนั้นตาราง/แบบสอบถามรายการ คลิกสองครั้งที่แต่ละเขตข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเข้าไปเขตข้อมูลที่เลือกกล่อง:CustomerID,CompanyName,ContactName,ContactTitle.
 7. บนหน้าเดียวกันของตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบธรรมดา คลิกการใบสั่งตารางในนั้นตาราง/แบบสอบถามรายการ คลิก>>เมื่อต้องการเพิ่มฟิลด์ทั้งหมดจากตารางใบสั่งเพื่อเขตข้อมูลที่เลือกกล่อง
 8. คลิกเสร็จสิ้น. ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบธรรมดา constructs แบบสอบถาม และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือกในมุมมองออกแบบ

 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู ให้ชี้ไปที่ฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่วัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกสองครั้งสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ.
 5. ในการแสดงตารางกล่องโต้ตอบ คลิกลูกค้าแล้ว คลิกadd.
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 สำหรับตารางใบสั่ง
 7. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการแสดงตารางกล่องโต้ตอบ
 8. ในการลูกค้าตารางรายการฟิลด์ในครึ่งบนของแบบสอบถามออกแบบหน้าต่าง คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้:CustomerID,CompanyName,ContactName,ContactTitle.
 9. ในการใบสั่งตารางรายการฟิลด์ในครึ่งบนของหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม คลิกสองครั้ง*. เพิ่ม*ถูกเทียบเท่ากับการเลือกฟิลด์ทั้งหมดจากตารางที่เฉพาะ
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก. ประเภท:qryCustomerOrdersสำหรับชื่อของแบบสอบถาม
 11. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

วิธีการเพิ่มเงื่อนไขแบบสอบถามของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำการปรับเปลี่ยนแบบสอบถามที่คุณสร้างขึ้นในการ "สร้างแบบเลือกแบบสอบถามในการออกแบบ View" ก่อนหน้าในบทความนี้
 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู ให้ชี้ไปที่ฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่วัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. คลิกการqryCustomerOrdersแบบสอบถาม ที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า แล้ว คลิกออกแบบเมื่อต้องการเปิดการสอบถามในมุมมองออกแบบ
 5. ในการใบสั่งตารางรายการฟิลด์ในครึ่งบนของหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม คลิกสองครั้งShipCountryฟิลด์เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางการออกแบบแบบสอบถาม
 6. ในการShipCountryคอลัมน์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม คลิกเพื่อยกเลิกการShow:กล่องกาเครื่องหมาย เนื่องจากมีรวมฟิลด์นี้ โดยการเลือกนั้น*จากใบสั่งตาราง การล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายนี้จะหลีกรวมทั้งฟิลด์สองครั้ง
 7. ป้อนukในการเงื่อนไขแถวสำหรับการShipCountryเขตข้อมูล:
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น. ประเภท:qryUKOrdersสำหรับชื่อของแบบสอบถาม
 9. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่าแบบสอบถามส่งกลับใบสั่งเหล่านั้นที่ถูกจัดส่งไปยังสหราชอาณาจักร

วิธีการที่ระเบียนกลุ่ม และสร้างผลรวมและเพิ่มผลรวม

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามผลรวมของการเรียกข้อมูลสรุปเกี่ยวกับใบสั่งจากฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind
 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู ให้ชี้ไปที่ฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่วัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกสองครั้งสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ.
 5. ในการแสดงตารางกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกใบสั่งแล้ว คลิกadd.
 6. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการแสดงตารางกล่องโต้ตอบ
 7. ในการใบสั่งตารางรายการฟิลด์ในครึ่งบนของแบบสอบถามออกแบบหน้าต่าง คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้:ShipCountry,ค่าขนส่ง.
 8. ในการมุมมองเมนู คลิกยอดรวม. โปรดสังเกตว่าชื่อแถวยอดรวมถูกเพิ่มเข้าไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม
 9. คลิกในนั้นยอดรวมเซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การค่าขนส่งคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกผลรวม.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก. ประเภท:qryFreightByCountryสำหรับชื่อของแบบสอบถาม
 11. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับค่าขนส่งที่รวมสำหรับแต่ละประเทศในตารางใบสั่ง

วิธีการเรียงลำดับระเบียนในแบบสอบถาม

 1. เปิดการqryFreightByCountryแบบสอบถามที่คุณสร้างไว้ในส่วน "การจัดกลุ่มระเบียนและสร้างผลรวมและอื่นผลลัพธ์" ในมุมมองออกแบบ
 2. คลิกในนั้นเรียงลำดับเซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การค่าขนส่งคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกจาก.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น. ประเภท:qryFreightByCountrySortedสำหรับชื่อของแบบสอบถาม
 4. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับค่าขนส่งที่รวมสำหรับแต่ละประเทศในตารางใบสั่ง การเรียงลำดับในจากใบสั่งข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดสร้างแบบสอบถามที่เลือกในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

ข้อมูลนี้จะยังพร้อมใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการสอบถามแบบแท็บไขว้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304349HOW TO: สร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ใน Microsoft Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304352HOW TO: สร้างแบบสอบถามของพารามิเตอร์ใน Microsoft Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงแบบสอบถามที่เลือกในการสอบถามการดำเนินการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304354HOW TO: แปลงแบบสอบถามที่เลือกเป็นแบบสอบถามแบบมีการดำเนินการในการเข้าถึง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถาม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304356วิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถามในการเข้าถึงของ Microsoft
เมื่อต้องการดาวน์โหลดฐานข้อมูล Microsoft Access ตัวอย่างที่ประกอบด้วยตัวเกินกว่า 20 แบบสอบถามอย่าง รวมทั้งเทคนิคที่อธิบายไว้ในบทความเหล่านี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
207626ฐาน "หัว Access 2000 ตัวอย่าง:แบบสอบถามข้อ" ข้อมูลพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304325 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbquery kbdownload kbhowtomaster kbmt KB304325 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304325

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com