วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ใน Access 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304349 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โดยใช้การสอบถามแบบแท็บไขว้ คุณสามารถสร้างมุมมองสรุปของข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น บทความนี้แสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ในการเข้าถึงของ Microsoft มี และไม่ มีการใช้ตัวช่วยสร้าง

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

การสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้

 1. การเริ่มการทำงานการเข้าถึงของ Microsoft
 2. ในการวิธีใช้เมนู คลิกฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าจอสแปลแล้ว ปิดสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการแทรกเมนู คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในการสร้างแบบสอบถามกล่องโต้ตอบ คลิกตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้แล้ว คลิกตกลง.
 5. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ คลิกใบสั่งจากรายการของตาราง แล้วคลิกถัดไป.
 6. คลิกสองครั้งEmployeeIDจากรายการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มลงในรายการเขตข้อมูลที่เลือกแล้ว คลิกถัดไป. ซึ่งสร้างแบบสอบถามกับหนึ่งระเบียนต่อพนักงาน
 7. คลิกOrderDateในรายการของเขตข้อมูล แล้วคลิกถัดไป.
 8. คลิกปีสำหรับช่วงวัน แล้วคลิกถัดไป. ซึ่งสร้างแบบสอบถามกับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ต่อปีสำหรับวันในใบสั่ง
 9. คลิกOrderIDจากรายการฟิลด์ คลิกจำนวนครั้งในรายการฟังก์ชันแล้ว คลิกถัดไป.
 10. คลิกเสร็จสิ้นบนหน้าสุดท้ายของวิซาร์ด หมายเหตุว่า มีสร้างแบบสอบถามที่แสดงจำนวนของใบสั่ง โดยพนักงานตามปีที่

การสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ โดยไม่มีการใช้ตัวช่วยสร้างการทำงานกับ

 1. การเริ่มการทำงานการเข้าถึงของ Microsoft
 2. ในการวิธีใช้เมนู คลิกฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าจอสแปลแล้ว ปิดสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่วัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกแบบสอบถาม.
 5. ในการสร้างแบบสอบถามกล่องโต้ตอบ คลิกมุมมองออกแบบแล้ว คลิกตกลง.
 6. ในการแสดงตารางกล่องโต้ตอบ คลิกการใบสั่งตาราง คลิกaddแล้ว คลิกปิด.
 7. คลิกสองในรายการเขตข้อมูลจากตารางใบสั่งที่อยู่ด้านบน ของเส้นตารางออกแบบแบบสอบถาม ครึ่งครั้งฟิลด์ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในตารางออกแบบแบบสอบถาม:ShipCountry,ShipCity,ShipViaและค่าขนส่ง.
 8. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกแบบสอบถามแบบแท็บไขว้. โปรดสังเกตว่า แถวถูกเพิ่มลงในตารางออกแบบแบบสอบถามชื่อแท็บไขว้.
 9. คลิกในนั้นแท็บไขว้เซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การShipCountryคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกส่วนหัวของแถว.
 10. คลิกในนั้นแท็บไขว้เซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การShipCityคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกส่วนหัวของแถว.
 11. คลิกในนั้นแท็บไขว้เซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การShipViaคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกส่วนหัวของคอลัมน์.
 12. คลิกในนั้นแท็บไขว้เซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การค่าขนส่งคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกค่า. หมายเหตุฟิลด์เดียวเท่านั้นที่สามารถกำหนดให้ค่า.
 13. คลิกในนั้นยอดรวมเซลล์แถวที่อยู่ภายใต้การค่าขนส่งคอลัมน์ คลิกลูกศร ที่ปรากฏ แล้ว คลิกผลรวม.
 14. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการสอบถามแบบแท็บไขว้ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการสอบถามแบบแท็บไขว้ด้วยเขตข้อมูลค่าหลาย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304458วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ ด้วยเขตข้อมูลค่าหลาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามที่เลือก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304325วิธีการสร้างแบบสอบถามที่เลือกใน Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304352HOW TO: สร้างแบบสอบถามของพารามิเตอร์ใน Microsoft Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงแบบสอบถามที่เลือกในการสอบถามการดำเนินการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304354HOW TO: แปลงแบบสอบถามที่เลือกเป็นแบบสอบถามแบบมีการดำเนินการในการเข้าถึง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถาม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304356วิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถามในการเข้าถึงของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304349 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbquery kbhowtomaster kbmt KB304349 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304349

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com