วิธีการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ใน Access 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304352 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถใช้เกณฑ์ในการสอบถามในการเข้าถึงของ Microsoft เพื่อจำกัดชุดของระเบียนที่คืนค่าการสอบถาม การสอบถามสำหรับเรกคอร์ดต่าง ๆ แต่ละครั้งที่คุณรันการสอบถามเฉพาะ คุณอาจต้องสอบถามเพื่อพร้อมท์คุณสำหรับเงื่อนไขในการป้อน ตัวอย่างเช่น "วันที่จาก" เป็น "วันที่ให้ไว้" แบบสอบถามที่พร้อมท์ให้คุณใส่เกณฑ์เรียกว่าแบบสอบถามพารามิเตอร์ บทความนี้แสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ในการเข้าถึงของ Microsoft

แบบสอบถามพารามิเตอร์แสดงของกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูล คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามเพื่อพร้อมท์คุณสำหรับรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ส่วนหมาย หนึ่งชิ้น หรือสำหรับส่วนหนึ่งของข้อมูล ตัวอย่างเช่น สองวัน Microsoft Access จะดึงเร็กคอร์ดทั้งหมดที่ประกอบด้วยหมายเลขนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเร็กคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในระหว่างวันที่สองแล้ว

คุณยังสามารถใช้การสอบถามพารามิเตอร์เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงเพฟอร์ม รายงาน และข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายงานกำไรรายเดือนโดยยึดตามแบบสอบถามพารามิเตอร์ เมื่อคุณพิมพ์รายงาน การเข้าถึงแสดงกล่องโต้ตอบแบบสอบถามสำหรับเดือนที่คุณต้องการให้รายงานครอบคลุม คุณป้อนเดือน และจากนั้น Access พิมพ์รายงานที่เหมาะสม

นอกจากนี้คุณสามารถทำกับแบบสอบถามพารามิเตอร์ ฟอร์ม และรายงานต่อไปนี้:
 • สร้างแบบกำหนดเองแบบฟอร์มหรือการโต้ตอบกล่องที่พร้อมท์ให้ใส่ของแบบสอบถามพารามิเตอร์ (แทนการใช้กล่องโต้ตอบของแบบสอบถามพารามิเตอร์), และแสดงผลลัพธ์ในแผ่นข้อมูลแบบแล้ว ซึ่งเรียกว่าแบบสอบถาม โดยแบบฟอร์ม
 • พิมพ์เงื่อนไขที่ป้อนไว้ในแบบสอบถามพารามิเตอร์สำหรับการรายงานในส่วนหัวของรายงาน ดังนั้นคุณสามารถกำหนดจากรายงานค่าที่ถูกใช้เพื่อสร้างดังกล่าว
ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนการเข้าถึงตัวอย่างโครงการ NorthwindCS.adp คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม NorthwindCS.adp และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของโครงการ

วิธีการสร้างแบบสอบถามกับพารามิเตอร์หนึ่ง

 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู คลิกฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกวัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกการInvoicesแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกออกแบบ.
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการเงื่อนไขเซลล์สำหรับฟิลด์ ShipCountry โปรดสังเกตว่า นิพจน์ที่คุณป้อนต้องมีอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม
  [ดูใบแจ้งหนี้สำหรับประเทศ]
 6. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ พิมพ์ukแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะระเบียนประเทศจัดส่งถูกสหราชอาณาจักร

 7. ปิดแบบสอบถามโดยไม่บันทึกดังกล่าว

วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบ มีสอง หรือพารามิเตอร์เพิ่มเติม

 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู คลิกฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกวัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกการInvoicesแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกออกแบบ.
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการเซลล์เงื่อนไขสำหรับฟิลด์ OrderDate
  ระหว่าง [ชนิดวันเริ่มต้น] และ [ชนิดวันสิ้นสุด]
 6. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับวันเริ่มต้น พิมพ์1/1/1997แล้ว คลิกตกลง. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับวันสิ้นสุด พิมพ์1/31/1997แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะระเบียนที่มีวันใบสั่งที่อยู่ใน 1997 มกราคม

 7. ปิดแบบสอบถามโดยไม่บันทึกดังกล่าว

วิธีการสร้างพารามิเตอร์นั้นสัญลักษณ์ตัวแทนการใช้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างพารามิเตอร์ที่ใช้ตัวดำเนินการเช่นและสัญลักษณ์ตัวแทน(*).
 1. เริ่ม Microsoft Access 2002
 2. ในการวิธีใช้เมนู คลิกฐานข้อมูลตัวอย่างแล้ว คลิกฐานข้อมูลตัวอย่าง northwind. ปิดการสวิตช์บอร์ดหลักแบบฟอร์มเมื่อมีการให้ปรากฏ
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกวัตถุฐานข้อมูลแล้ว คลิกแบบสอบถาม.
 4. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกการInvoicesแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกออกแบบ.
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการเงื่อนไขเซลล์ที่มีเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์:
  เช่นเดียวกับ " * " & [ป้อนผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวลี] & " * "
 6. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกเรียกใช้. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ พิมพ์sauceแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะระเบียนชื่อผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคำว่า "sauce"

 7. ปิดแบบสอบถามโดยไม่บันทึกดังกล่าวข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

ข้อมูลนี้จะยังพร้อมใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์
For additional information about creating select queries, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304325How to create a select query in Access 2002
For additional information about creating crosstab queries, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304349How to create a crosstab query in Access 2002
For additional information about how to convert a select query to an action query, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304354How to convert a select query to an action query in Access
For additional information about modifying query properties, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304356How to modify query properties in Microsoft Access
For additional information about using the Like operator in parameter Queries, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
294954ACC2002: How to Use the LIKE Operator in Parameter Queries
For additional information about using forms or custom dialog boxes for parameter queries, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304428How to use the query by form (QBF) technique

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304352 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbquery kbdownload kbmt KB304352 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304352

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com