Een selectiequery converteren naar een actiequery in Access 2002

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 304354 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

Actiequery's worden gebruikt wanneer u taken uitvoeren wilt zoals het invoegen, bijwerken of verwijderen van records. U kunt een bestaande selectiequery converteren naar een actiequery door haar querytype te wijzigen. Dit artikel beschrijft de verschillende typen actiequery's en ziet u hoe u een selectiequery naar een actiequery.

Een actiequery is een query die wijzigingen aanbrengt of vele records verplaatsen in één bewerking. Er zijn vier typen actiequery's: verwijderen, bijwerkquery's, toevoegquery's en tabelmaakquery's.

Query verwijderen

Een verwijderquery verwijdert u een groep records uit een of meer tabellen. Zo kunt u een verwijderquery producten verwijderen die zijn stopgezet of waarvoor geen orders zijn.

U kunt een verwijderquery gebruiken om records te verwijderen uit één tabel uit meerdere tabellen in een een-op-een-relatie, of uit meerdere tabellen in een één-op-veel-relatie als trapsgewijs verwijderen zijn ingeschakeld. Zo kunt u een verwijderquery alle klanten uit Ierland en hun orders verwijderen. Echter als u de "veel"-tabel samen met de 'één'-tabel opnemen om criteria toevoegen, moet u de query tweemaal uitvoeren, omdat een query geen records uit de primaire tabel en de gerelateerde tabellen tegelijk verwijderen.

Voor meer informatie over relaties en data bases ontwerpen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289533Waar vindt u informatie over het ontwerpen van een data base in Microsoft Access
Belangrijke overwegingen bij het gebruik van een verwijderquery
 • Als u records eenmaal met een verwijderquery, kunt u de bewerking niet ongedaan maken. Bekijk daarom eerst de gegevens die de query heeft geselecteerd voordat u de query uitvoert. U kunt dit doen door te klikken opGegevens bladop deWeergavemenu.
 • U moet back-ups van uw gegevens altijd behouden. Als u de verkeerde records verwijdert, kunt u deze ophalen uit uw back-up.
 • In sommige gevallen kan uitvoeren van een verwijderquery records verwijderen in gerelateerde tabellen, zelfs als ze niet zijn opgenomen in de query. Dit kan gebeuren wanneer de query alleen de tabel die zich aan de één-kant van een één-op-veel-relatie bevat en u hebt ingeschakeld voor die relatie trapsgewijs verwijderen. Wanneer u records uit de 'een'-tabel verwijdert, verwijdert u ook records uit de 'veel'-tabel.

  Neem bijvoorbeeld een relatie tussen een tabel Klanten en Orders met trapsgewijs verwijderen is ingeschakeld. Een record wordt verwijderd uit de tabel Klanten zou gerelateerde orders in de tabel Orders verwijderd.
 • Wanneer een verwijderquery meerdere tabellen bevat, zoals een query waarmee dubbele records worden verwijderd uit een van de tabellen de querysUnieke recordseigenschap moet worden ingesteld opJa.

Query bijwerken

Een bijwerkquery algemene wijzigingen aangebracht in een groep records in een of meer tabellen. Zo kunt u prijzen verhogen met 10 procent van alle zuivelproducten of salarissen met 5 procent verhogen van de personen die binnen een bepaalde taak categorie. Met een bijwerkquery kunt u gegevens in bestaande tabellen wijzigen.

Toevoegquery

Een toevoegquery voegt een groep records uit een of meer tabellen aan het einde van een of meer tabellen. Stel bijvoorbeeld dat u een aantal nieuwe klanten en een data base met een tabel met gegevens over deze klanten krijgt. Om te voorkomen dat deze gegevens typen, zou u graag toevoegen aan de tabel Klanten. Append query's zijn ook behulpzaam bij:
 • Het toevoegen van velden op basis van criteria. U wilt bijvoorbeeld alleen de namen en adressen van klanten met openstaande orders toegevoegd.
 • Records toevoegen wanneer bepaalde velden in de ene tabel niet in de andere tabel. In de voorbeeld data base Noorden wind heeft de tabel Klanten bijvoorbeeld 11 velden. Stel dat u records wilt toevoegen uit een andere tabel die velden overeenkomen met 9 van de 11 velden in de tabel Klanten. Een toevoegquery worden de gegevens in de overeenkomstige velden toevoegen en andere negeren.

Tabelmaakquery

Een tabelmaakquery maakt een nieuwe tabel van alle of een deel van de gegevens in een of meer tabellen. Tabelmaakquery's worden gebruikt voor:
 • Een tabel exporteren naar andere Microsoft Access-databases maken. U kan bijvoorbeeld een tabel met diverse velden uit de tabel werknemers wilt maken en deze tabel vervolgens exporteren naar een data base die wordt gebruikt door de personeelsafdeling.
 • Automatisch maken een reserve kopie van een tabel met behulp van een macro of code.
 • Maken van een historie tabel die bevat oude records. U kunt bijvoorbeeld een tabel met alle oude orders voordat deze worden verwijderd uit uw huidige tabel Orders maken.

Een selectiequery converteren naar een actiequery

 1. Start Microsoft Access 2002.
 2. Op deHelpmenu, klikt u opVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind.
 3. Op deWeergavemenu, klikt u opData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Klik op deFacturenquery en klik vervolgens opOntwerp.
 5. Op deQuerymenu, klikt u opQuery bijwerkenwijzigen van dit selectiequery naar een bijwerkquery.
 6. In dePrijs per eenheidkolom voor hetBestellings gegevenstabel in het ontwerpraster en typ de volgende expressie in deBijwerkenrij. Deze expressie wordt de eenheids prijs voor orders die zijn geplaatst met 10 procent verhogen.
  [Order informatie].[Prijs per eenheid] * 1. 10
 7. In deVerzendlandkolom typeVERENIGDE STATENin deCriteriarij.
 8. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerenvoor het bijwerken van de eenheids prijs voor orders die naar de Verenigde Staten met 10 procent.
 9. Sluit de query facturen zonder op te slaan.

Wijzigingen in het queryontwerpraster querytype wijzigen

Nadat u het querytype van een selectiequery naar een actiequery, wijzig het ontwerpraster van de query als volgt.
 • Query bijwerken
  Een rij wordt toegevoegd aan het raster onderaan het scherm met de titel "Te werken." Een expressie invoeren in deze rij bijwerken van een groep records op basis van de expressie.
 • Toevoegquery
  U wordt gevraagd de naam van de tabel records moeten worden toegevoegd, en ziet u een rij met de titel "Toevoegen aan". Dit is de naam van het veld in de tabel die u aan records toevoegt. Veldnamen die overeenkomen met de twee tabellen wordt automatisch ingevuld.
 • Query verwijderen
  Een rij wordt toegevoegd aan het ontwerpraster onder de titel "Verwijderen". Een groep records op basis van criteria verwijderen, wijzigt u deVerwijderenrijWaaren voert u de expressie die de query moet gebruiken als criteria in deCriteriarij.
 • Tabelmaakquery
  U wordt gevraagd de naam van een nieuwe tabel te maken. U kunt deze tabel ook maken in een andere data base. De tabel wordt gemaakt met de veldnamen en gegevenstypen van de bestaande tabel.Referenties

Voor meer informatie over het instellen van de eigenschap unieke records in een verwijderquery, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
240098ACC2000: "kan niet worden verwijderd uit de opgegeven tabellen' foutbericht in een verwijderquery

Klik voor meer informatie over actiequery's makenMicrosoft Access Helpop deHelpin het menu typeActiequery's makenin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.
Voor meer informatie over het maken van selectiequery's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304325Het maken van een selectiequery in Access 2002
Voor meer informatie over het maken van parameterquery's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304352PROCEDURE: Een parameterquery maken in Microsoft Access 2002
Voor meer informatie over het maken van kruistabelquery's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304349Een kruistabelquery maken in Access 2002


Eigenschappen

Artikel ID: 304354 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbquery kbhowtomaster kbmt KB304354 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:304354

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com