วิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถามในการเข้าถึงของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.accdb และ.mdb)สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู304357.
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู304451.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบสอบถามในการเข้าถึงของ Microsoft ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการทำงานเช่นเป็น:
 • เปลี่ยนการแสดงเขตข้อมูล
 • สร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด
 • เพิ่มนามแฝงสำหรับตาราง
 • เปลี่ยนคำอธิบายเฉพาะของฟิลด์และการจัดรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติแบบสอบถาม

เมื่อต้องการดูแบบสอบถามคุณสมบัติทั้งหมด ในมุมมองออกแบบของแบบสอบถามใด ๆ คลิกขวาในพื้นที่ว่างในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด ในบางรุ่น Access แผ่นงานคุณสมบัติจะเปิด และเริ่มต้นไป "เขตข้อมูลคุณสมบัติรายการ" แสดงคุณสมบัติของแบบสอบถาม คลิกซ้ายในพื้นที่ว่างในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม


ตารางต่อไปนี้แสดงคุณสมบัติแบบสอบถามทั้งหมด และอธิบายว่า แต่ละใช้สำหรับอะไร

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคุณสมบัติคำอธิบาย:
คำอธิบาย:คุณสามารถใช้ได้คำอธิบาย:คุณสมบัติการแสดงข้อมูล เกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่มีอยู่ในหน้าต่างฐานข้อมูล ตลอดจน เกี่ยวกับแต่ละฟิลด์ตารางหรือแบบสอบถาม
มุมมองเริ่มต้นคุณสามารถใช้ได้DefaultViewคุณสมบัติเพื่อเปิดมุมมองของแบบสอบถามที่ระบุ
ผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมดคุณสามารถใช้ได้OutputAllFieldsคุณสมบัติการแสดงเขตข้อมูลทั้งหมด ในแหล่งข้อมูลพื้นฐานของแบบสอบถาม และ ในรายการเขตข้อมูลของฟอร์มหรือรายงาน การตั้งค่าคุณสมบัตินี้จะเป็นวิธีง่าย ๆ เพื่อแสดงฟิลด์ทั้งหมดโดยไม่ต้องคลิกการShow:กล่องในตารางออกแบบแบบสอบถามสำหรับแต่ละฟิลด์ในแบบสอบถาม
ค่าสูงสุดคุณสามารถใช้ได้TopValuesคุณสมบัติที่จะส่งกลับจำนวนระเบียนที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการที่ส่งกลับค่า 10 อันดับหรือ 25 เปอร์เซ็นต์สูงสุดของค่าทั้งหมดในเขตข้อมูล
ค่าที่ไม่ซ้ำกันคุณสามารถใช้ได้UniqueValuesคุณสมบัติเมื่อคุณต้องการข้ามระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลที่แสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าผลลัพธ์ของแบบสอบถามมีมากกว่าหนึ่งฟิลด์ ชุดของค่าจากเขตข้อมูลทั้งหมดต้องได้เฉพาะสำหรับเรกคอร์ดเฉพาะที่จะรวมในผลลัพธ์
ระเบียนที่ไม่ซ้ำกันคุณสามารถใช้ได้UniqueRecordsคุณสมบัติเพื่อระบุว่า จะส่งกลับระเบียนที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นโดยยึดตามเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลอยู่ภายใต้ ไม่ ฟิลด์เพียงเหล่านั้นแสดงในแบบสอบถามตัวเอง
เรียกใช้การอนุญาตคุณสามารถใช้ได้RunPermissionsคุณสมบัติในสภาพแวดล้อมแบบ multiuser กับ workgroup ที่มีความปลอดภัยการแทนที่สิทธิ์ของผู้ใช้ที่มีอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูแบบสอบถาม หรือผนวก ลบ สร้างตาราง หรือการปรับปรุงการสอบถามว่า คุณมิฉะนั้น wouldn't ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ในการเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น เป็นผู้ใช้ คุณอาจมีสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับการสอบถาม ในขณะที่เจ้าของแบบสอบถามมีสิทธิ์ในการอ่าน/เขียน ถ้าเจ้าของที่ตั้งค่านี้RunPermissionsคุณสมบัติการระบุของเจ้าของสิทธิ คุณสามารถรันการสอบถามผนวกเพื่อเพิ่มระเบียนไว้ในตารางได้
ฐานข้อมูลของแหล่งที่มากระบวนการSourceDatabaseคุณสมบัติฐานข้อมูลภายนอกที่แหล่งข้อมูลตารางหรือแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามอยู่ที่ระบุ
สายอักขระการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลกระบวนการSourceConnectStrคุณสมบัติระบุชื่อของแอพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลภายนอกมี
ล็อกระเบียนคุณสามารถใช้ได้RecordLocksคุณสมบัติเพื่อกำหนดวิธีล็อกระเบียนและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่สองคุณได้พยายามแก้ไขเรกคอร์ดเดียวกันในเวลาเดียวกัน
ชนิดชุดระเบียนคุณสามารถใช้ได้RecordsetTypeคุณสมบัติเพื่อระบุชนิดของชุดระเบียนที่มีอยู่
การหมดเวลา odbcคุณสามารถใช้ได้ODBCTimeoutคุณสมบัติเพื่อระบุจำนวนวินาทีที่ Microsoft Access รอก่อนที่จะมีข้อผิดพลาดการหมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อมีรันการสอบถามบนฐานข้อมูลมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) โดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นศูนย์ (0), ไม่มีการหมดเวลาจะเกิดขึ้น
ตัวกรองคุณสามารถใช้ได้ตัวกรองคุณสมบัติการระบุชุดย่อยของระเบียนที่จะแสดงขึ้นเมื่อมีใช้ตัวกรองไปยังฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม หรือตาราง
โดยในใบสั่งคุณสามารถใช้ได้OrderByproperty to specify how you want to sort records in a form, query, report, or table.
Max RecordsSpecifies the maximum number of records that will be returned by an ODBC database to an Microsoft Access database (.mdb).
การวางแนวคุณสามารถใช้ได้การวางแนวproperty to specify or determine the view orientation.
ชื่อของแผ่นข้อมูลย่อยคุณสามารถใช้ได้SubdatasheetNameproperty to specify or determine the table or query that is bound to the subdatasheet.
Link Child Fieldsคุณสามารถใช้ได้LinkChildFieldsและLinkMasterFieldsproperties together to specify how Microsoft Access links records in a form or report to records in a subform, subreport, or embedded object, such as a chart. If these properties are set, Microsoft Access automatically updates the related record in the subform when you change to a new record in a main form.
Link Master Fieldsคุณสามารถใช้ได้LinkChildFieldsและLinkMasterFieldsproperties together to specify how Microsoft Access links records in a form or report to records in a subform, subreport, or embedded object, such as a chart. If these properties are set, Microsoft Access automatically updates the related record in the subform when you change to a new record in a main form.
Subdatasheet Heightคุณสามารถใช้ได้SubdatasheetHeightproperty to specify or determine the display height of a subdatasheet when expanded.
Subdatasheet Expandedคุณสามารถใช้ได้SubdatasheetExpandedproperty to specify or determine the saved state of all subdatasheets within a table or query.

Field List Properties

To view the field list properties, in Design view of any query, right-click in any cell in the query design grid, and then clickคุณสมบัติบนเมนูทางลัด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Property Nameคำอธิบาย:
นามแฝงคุณสามารถใช้ได้นามแฝงproperty to specify a custom name for a source table or query when you use the same table or query more than once in the same query.
แหล่ง:คุณสามารถใช้ได้แหล่ง:property to specify the source connection string and source database for a query's source table or query.


หมายเหตุ:The following two properties are not available in Access 2000:
 • ค่าเริ่มต้น
 • View Orientation
หมายเหตุ:The following two new properties were added in Access 2007 for queries:
 • Filter On Load
 • Order By On Load
For additional information about lookup field properties, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304462ACC2002: How to Add Lookup Fields in a Microsoft Access Table

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about modifying query properties, clickวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดchange query propertiesin the Office Assistant or the Answer Wizard, and then clickค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

You can also view this information on the World Wide Web at the following Microsoft Web site:For additional information about creating select queries, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304325ACC2002: How to Create a Select Query in Microsoft Access
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304352ACC2002: อย่างไรเมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามของพารามิเตอร์ในการเข้าถึงของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการสอบถามแบบแท็บไขว้ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304349ACC2002: อย่างไรเมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ในการเข้าถึงของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงแบบสอบถามที่เลือกไปยังการสอบถามการดำเนินการ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304354ACC2002: วิธีการที่แปลงแบบสอบถามที่เลือกไปยังแบบสอบถามแบบมีการดำเนินการ
คุณยังสามารถดูแบบสอบถามสำหรับส่วนใหญ่เทคนิคที่อธิบายไว้ในบทความเหล่านี้ในแฟ้มตัวอย่าง QrySmp00.exe ที่อยู่ในบทความต่อไปนี้:
207626แบบสอบเข้า 2000 ตัวอย่างถามพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbquery kbhowto kbmt KB304356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com