วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิใน Microsoft Excel จะสร้างแผนภูมิ

สร้างแบบแผนภูมิ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ คุณต้องใส่ก่อนข้อมูลสำหรับแผนภูมิบนแผ่นงาน Excel เลือกข้อมูลนั้น และใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิไปยังขั้นตอนผ่านขั้นตอนการเลือกชนิดแผนภูมิและตัวเลือกต่าง ๆ ของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานของ Excel และจากนั้น เปิดสมุดงานของคุณ
 2. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ
 3. ในการแทรกเมนู คลิกแผนภูมิเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างแผนภูมิ
 4. ในการแผนภูมิตัวช่วยสร้าง - ขั้นที่ 1 จาก 4 - ชนิดแผนภูมิกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกการชนิดมาตรฐานแท็บ เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีจะค้นหาข้อมูลของคุณเมื่อคุณเลือกชนิดของแผนภูมิมาตรฐานที่แสดงของ Excel อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิกชนิดแผนภูมิ คลิกชนิดย่อยของแผนภูมิที่คุณต้อง การดู แล้ว คลิกกด ค้างไว้เมื่อต้องการตัวอย่างมุมมอง.

   เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ คลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกถัดไป.
  • คลิกการชนิดกำหนดเองแท็บ เมื่อต้อง การเลือกชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว หรือ เพื่อสร้างชนิดแผนภูมิของคุณเอง คลิกผู้ใช้กำหนดเองหรือbuilt-in. เลือกชนิดของแผนภูมิ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในการแผนภูมิตัวช่วยสร้าง - ขั้นที่ 2 จาก 4 - แหล่งข้อมูลของแผนภูมิกล่องโต้ตอบ คุณสามารถระบุช่วงของข้อมูลและวิธีแสดงชุดข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

  ถ้าแผนภูมิตัวอย่างวิธีที่คุณต้องการที่ปรากฏ คลิกถัดไป.

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนช่วงข้อมูลหรือชุดข้อมูลสำหรับแผนภูมิของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และคลิกถัดไป.
  • ในการช่วงข้อมูลแท็บ คลิกการช่วงข้อมูลกล่อง และจากนั้น เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้ในแผ่นงานของคุณ
  • ระบุว่า คุณต้องการให้ชุดแสดงในคอลัมน์หรือแถว
  • ในการชุดข้อมูลแท็บ เพิ่ม และลบชุด หรือเปลี่ยนแปลงช่วงแผ่นงานที่ใช้สำหรับชื่อและค่าสำหรับแต่ละชุดในแผนภูมิของคุณ
 6. ในการแผนภูมิตัวช่วยสร้าง - ขั้นที่ 3 จาก 4 - ตัวเลือกแผนภูมิกล่องโต้ตอบ คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิของคุณมากกว่าเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าตัวเลือกแผนภูมิบนแท็บหกใด ๆ เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ดูแผนภูมิตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า แผนภูมิของคุณมีลักษณะ วิธีที่คุณต้องการ

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกแผนภูมิที่คุณต้อง คลิกถัดไป.
  • ในการชื่อเรื่องแท็บ คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนชื่อเรื่องของแผนภูมิและแกนได้
  • ในการแกนแท็บ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการแสดงสำหรับแกนที่หลักของแผนภูมิของคุณ
  • ในการเส้นตารางแท็บ คุณสามารถแสดง หรือซ่อนเส้นตารางได้
  • ในการคำอธิบายแผนภูมิแท็บ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายแผนภูมิแผนภูมิของคุณ
  • ในการป้ายชื่อข้อมูลแท็บ คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลแผนภูมิของคุณ
  • ในการตารางข้อมูลแท็บ คุณสามารถแสดง หรือซ่อนตารางข้อมูลได้
 7. ในการแผนภูมิตัวช่วยสร้าง - ขั้นที่ 4 ของ 4 - ตำแหน่งแผนภูมิกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่วางแผนภูมิของคุณ โดยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกเป็นแผ่นงานใหม่เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิของคุณเป็นแผ่นงานใหม่
  • คลิกเป็นวัตถุในเมื่อต้องการแสดงแผนภูมิของคุณเป็นวัตถุในแผ่นงาน
 8. คลิกเสร็จสิ้น.

ปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิของคุณ

หลังจากที่คุณได้สร้างแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแผนภูมิใด ๆ เพื่อที่จะมีลักษณะวิธีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่แผนภูมิของคุณ และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ชนิดของแผนภูมิ: ด้วย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิได้
 • แหล่งข้อมูล: ด้วย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลหรือช่วงของแผ่นงานสำหรับแต่ละชุดในแผนภูมิของคุณได้
 • ตัวเลือกแผนภูมิ: ด้วย ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกแผนภูมิที่แตกต่างกัน
 • ตำแหน่ง:: ด้วย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงแผนภูมิของคุณได้
นอกจากนี้ Excel มีตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดแผนภูมิของคุณเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกสองครั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนภูมิของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะนั้น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นแล้ว และคุณสามารถเลือกการตั้งค่าเฉพาะกับสินค้าแผนภูมิเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สี ขอบ และลักษณะพิเศษการเติมสินค้าของแผนภูมิต่าง ๆ เพิ่มรูปภาพไปยังรายการของแผนภูมิ เปลี่ยนหมายเลขและการจัดรูปแบบแกน และปรับเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และการจัดตำแหน่งข้อความในแผนภูมิ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแผนภูมิ คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดตัวอย่างของชนิดแผนภูมิในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแผนภูมิกำหนดเอง คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดตรวจสอบชนิดของแผนภูมิของคุณเองในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกันมีอยู่ใน Microsoft Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
211960การตั้งค่าเริ่มต้นและชนิดของแผนภูมิที่ผู้ใช้กำหนดเอง
211951ภาพรวมของชนิดของแผนภูมิที่มีอยู่แล้วใน Excel
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิใน Excel คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดเกี่ยวกับแผนภูมิในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิใน Microsoft Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
211960การตั้งค่าเริ่มต้นและชนิดของแผนภูมิที่ผู้ใช้กำหนดเอง
213929วิธีการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ที่เรียงซ้อนเดียวหรือแผนภูมิแท่งเดียวใน Excel 2000
214011วิธีการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ที่มีแกน Y สองแกนใน Excel
213928วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลมที่สองในหนึ่งใน Excel 2000
213930วิธีการสร้างแผนภูมิเส้นโค้ง bell
214240อภิธานศัพท์ของ charting คำศัพท์เฉพาะทาง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบแผนภูมิใน Excel คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบแผนภูมิในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเองแผนภูมิใน Excel คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดวิธีการกำหนดแผนภูมิในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB304421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com