FIX: "Cieľový neplatný alebo už nastavené" chyba s Microsoft Jet

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 304536
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

PRIZNAKY

Pri otváraní či zatváraní pripojenia alebo skupín záznamov pomocou ovládača ODBC spoločnosti Microsoft pre prístup alebo poskytovateľa Microsoft OLE DB pre Jet, môžu byť aj novšieho sa vyskytla nasledujúca chyba:
Objekt neplatný alebo už nastavené.
Po tejto chyby je hlásená, nie viac skupín záznamov alebo pripojenia možno otvoriť z toho istého procesu.

Ďalšie možné chybové hlásenia hlásené klientskej aplikácie zahŕňajú:
Príliš veľa tabuliek otvoriť.
Žiadne ďalšie tabuľky sa nedá otvoriť.

RIESENIE

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte najnovší Microsoft Jet 4.0 service pack 6. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
239114Ako: Získať najnovší balík Service Pack pre databázový nástroj Microsoft Jet 4.0

STAV

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené na začiatku tohto článku. Tento problém bol stanovený Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6).

DALSIE INFORMACIE

Problém reprodukovať, spustite nasledujúci Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód:
Public Sub Jet_TableID_Repro()
Dim conn As ADODB.Connection
Dim cmd As ADODB.Command
Dim rs As ADODB.recordset
Dim i As Long
  
  Set conn = New ADODB.Connection
  ' Modify this connection string to point to some blank database.
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"
  
  ' Drop and re-create test query.
  On Error Resume Next
  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords
  On Error GoTo 0
  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _
         "parameters iInput Long; " & _
         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords
  
  For i = 1 To 10000

    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.
    Set rs = New ADODB.recordset
    Set cmd = New ADODB.Command
    Set cmd.ActiveConnection = conn
    cmd.CommandType = adCmdStoredProc
    cmd.CommandText = "sp_param_test"
    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)
    cmd.Parameters(0).value = 12

    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.
    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Set cmd = Nothing
    Debug.Print i
    DoEvents
    rs.Close
    Set rs = Nothing

  Next i

End Sub
				

Vlastnosti

ID článku: 304536 - Posledná kontrola: 31. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Kľúčové slová: 
kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbmt KB304536 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:304536
Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com