Nasıl yapılır: davranışı profiller gezici ile dolaşmak, Yazıcılar'ı Değiştir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 304767 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
ÖNEMLI: Bu makale kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri nasıl yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Tasarım gereği, bir kullanıcının gezici bir profil kullanırken, kullanıcı profili ile o kullanıcının varsayılan yazıcısını çıktığında. Ancak, bazı ortamlarda bu istediğiniz davranış olmayabilir. Bu makalede, bu davranışı değiştirmek için kullanabileceğiniz yöntemler sağlar.

Daha fazla bilgi

UYARı: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilir. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi yanlış kullanımından kaynaklanan sorunları çözebileceğinizi garanti edemez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

ÖNEMLI: Bu makaledeki bilgiler, şirket yöneticileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ortamınızda bu makalede açıklanan yöntemlerden birini kullanmadan önce yöntem bir sınama ortamında eksiksiz şekilde sınamanız gerekir.

Yazıcılar, gezici kullanıcı profili ile dolaşmak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle, varsayılan yazıcı, kayıt defterinin HKEY_CURRENT_USER dalı altında depolanır. Bu davranışı değiştirmek için <a0></a0>, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1

Zaten yüklü olan bir yazıcıyı varsayılan yazıcı ayarı verme ve ayar kullanıcının profilinde birleştirmek kullanıcı bilgisayarı açtığında:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Regedit.exe), aşağıdaki kayıt defteri anahtarını kullanın:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 2. Yalnızca kayıt defteri değerinin adını anahtarı altında olacak biçimde 1. adımda bir metin düzenleyicisi ile yapılan kayıt defteri (.reg) dosyası olarak değiştirin:
  "Aygıt" =...
  Not kayıt defteri dosyası, dosyanın sonunda boş bir satır içermelidir.
 3. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Regedit.exe), aşağıdaki kayıt defteri anahtarının altında yeni bir ResetPrinter dize değeri eklemek için kullanın:
  Hkey_local_machıne\software\microsoft\windows\currentversion\run
 4. ResetPrinter değerini aşağıdaki değere benzer olmalıdır
  Yol REGEDIT.EXE -S \ File.reg
  File.reg adı olduğu yerdeki varsayılan yazıcı olarak depolamak için kullanılır.

Yöntem 2

Belirli bir alandaki bilgisayarlar, benzer bir bilgisayar adı içeriyorsa, belirli bir bilgisayar adı karakter kümesinde eşleştirir ve karşılık gelen bir yazıcıyı yükleyen bir .vbs komut dosyası kullanabilirsiniz. Bu yöntemde bulunan örnek kod, yalnızca, EğER satırlarda değişiklik gerektirir. Örneğin, birinci IF deyimini'kodda çevrilir"bilgisayar adı"LAB1-"metin içeriyorsa, daha sonra"\\LAB1\LaserJet"için varsayılan yazıcı ayarlayın. Bu yöntemi tamamlamak için <a0></a0>:
 1. Aşağıdaki örnek VBS kodu içine kopyalayıp bir. vbs, örneğin Defaultprinter.vbs dosya:
  Option Explicit
  DIM RegEntry, ComputerName
  
  RegEntry="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName\ComputerName"
  ComputerName = ReadRegValue(RegEntry)
  
  if InStr(1,ucase(ComputerName),"LAB1-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\LAB1\LaserJet")
  if InStr(1,ucase(ComputerName),"LAB2-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\LAB2\LaserJet")
  if InStr(1,ucase(ComputerName),"OFFICE-",vbTextCompare) > 0 then call SetPrinter("\\OFFICE\LaserJet")
  'so on and so forth.
  wscript.quit
  
  ' *** This subroutine installs and sets the default printer
  Sub SetPrinter(ByVal PrinterPath)
   DIM WshNetwork
   Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") 
   WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection(PrinterPath)
   WshNetwork.SetDefaultPrinter Printerpath
  end sub
  
  ' **** This function returns the data in the registry value
  Function ReadRegValue(ByVal RegValue)   
   DIM WSHShell
   Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
   ReadRegValue=""
   On Error Resume Next
   ReadRegValue= WSHShell.RegRead(RegValue)
  End Function
  					
 2. Eğer satırları gerektiği şekilde değiştirin. Yalnızca değiştirilmesi gereken IF satırları çift tırnak işaretleri arasında bölümüdür. Not ek IF satırları eklemeniz gerekebilir.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarının altında ResetPrinter dize değeri oluşturmak üzere Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanın:
  Hkey_local_machıne\software\microsoft\windows\currentversion\run
 4. ResetPrinter değerini aşağıdaki değere benzer olmalıdır
  Yol \DefaultPrinter.vbs WSCRIPT.EXE
  burada Defaultprinter.vbs dosyanın depolandığı konumun yoludur.

NOTLAR

Run anahtarını yerine oturum açma komut dosyasından Defaultprinter.vbs dosyasını çalıştırmak olasıdır. Bu makalede açıklanan yöntemlerin her ikisi de, bir kullanıcı profili, yazdırmak üzere ayarlanmış bir varsayılan yazıcı sıfırlandı. Ayrıca, bu makalede bulunan örnek komut dosyası düzgün çalışmazsa, yükseltmeden veya Windows Scripting Host, aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yüklemeniz gerekebilir:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=01592C48-207D-4BE1-8A76-1C4099D7BBB9&displaylang=en
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Özellikler

Makale numarası: 304767 - Last Review: 6 Ağustos 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 5.5
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbenv kbhowto kbnetwork kbprint KB304767 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:304767

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com