Het openen van een bericht met Outlook-objectmodel met de item-ID van MAPI in Visual C++ 6. 0

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 304894 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe de PR_ENTRYID eigenschap verkregen uit extended MAPI te openen en weer geven van een item met de Objectmodel van Outlook.

Meer informatie

Maken en dit voorbeeld project maakt in Microsoft Visual C++, volgt u deze stappen:
 1. Visual Studio openen, maakt u een nieuwe Win32-toepassing met de naam "oomentryid" en selecteer vervolgensEen eenvoudige Win32-toepassing.
 2. Open het bestand OOMEntryID.cpp en vervang de hele inhoud met de volgende code. Zorg ervoor dat u het pad naar de Mso. dll wijzigen en Msoutl.olb naar hun respectieve locaties voor uw computer.
  #include "stdafx.h"
  #include "edk.h"
  
  // Import Outlook object model.
  #define IMPPROPS rename_namespace("OL")
  // Define this according to the Outlook object model 
  // version you are compiling under.
  
  //#define OL2000 // Outlook 2000
  #define OL2002 // Outlook 2002 (2002)
  
  #if defined(OL2000)
   // TODO: Verify that the path to the file is correct.
   #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\mso9.dll" IMPPROPS 
   #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\msoutl9.olb" IMPPROPS
  #elif defined(OL2002)
   // TODO: Verify that the path to the file is correct.
   #import "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10\mso.dll" IMPPROPS 
   #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\\msoutl.olb" IMPPROPS
  #endif
  
  struct StartOle 
  {
    StartOle() { CoInitialize(NULL); }
    ~StartOle() { CoUninitialize(); }
  } _inst_StartOle;
  
  
  void dump_com_error(_com_error &e)
  {
    _tprintf(_T("Oops - hit an error!\n"));
    _tprintf(_T("\a\tCode = %08lx\n"), e.Error());
    _tprintf(_T("\a\tCode meaning = %s\n"), e.ErrorMessage());
    _bstr_t bstrSource(e.Source());
    _bstr_t bstrDescription(e.Description());
    _tprintf(_T("\a\tSource = %s\n"), (LPCTSTR) bstrSource);
    _tprintf(_T("\a\tDescription = %s\n"), (LPCTSTR) bstrDescription);
  }
  
  using namespace OL;
  
  int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
             HINSTANCE hPrevInstance,
             LPSTR   lpCmdLine,
             int    nCmdShow)
  {
   // MAPI session pointer.
   LPMAPISESSION pSession = NULL; 
   HRESULT hRes = S_OK;
   
   // Please add error checking yourself.
  
   // Initialize MAPI.
   hRes = MAPIInitialize(NULL);
  
   // Log on to MAPI and get a session pointer.
   hRes = MAPILogonEx(0, NULL, NULL, MAPI_LOGON_UI, &pSession);
  
   // Open message store.
   ULONG   cbEIDStore = 0;
   LPENTRYID lpEIDStore = NULL;
   IMsgStore *pMsgStore;
  
   hRes = HrMAPIFindDefaultMsgStore(pSession, 
           &cbEIDStore, 
           &lpEIDStore);
  
   hRes = pSession->OpenMsgStore(NULL, 
           cbEIDStore, 
           lpEIDStore, 
           NULL, 
           MAPI_BEST_ACCESS, 
           &pMsgStore); 
  
   // Open Inbox.
   ULONG    ulObjType;
   ULONG    cbEntryID;
   LPENTRYID  lppEntryID;
   IMAPIFolder *lpFolder;
  
   hRes = pMsgStore->GetReceiveFolder(NULL, 
             NULL, 
             &cbEntryID, 
             &lppEntryID, 
             NULL);
  
   hRes = pMsgStore->OpenEntry(cbEntryID, 
          lppEntryID, 
          NULL, 
          MAPI_BEST_ACCESS, 
          &ulObjType, 
          (LPUNKNOWN *)&lpFolder);
  
  
   // Get Inbox items.
   LPMAPITABLE lpContentsTable = NULL;
   LPSRowSet  pRows = NULL;
   enum {ePR_SUBJECT, ePR_ENTRYID, NUM_COLS};
   static SizedSPropTagArray(NUM_COLS,sptCols) 
   = {NUM_COLS, PR_SUBJECT, PR_ENTRYID};
   
  
   hRes = lpFolder->GetContentsTable(0, 
            &lpContentsTable);
  
   hRes = HrQueryAllRows(lpContentsTable, 
         (LPSPropTagArray) &sptCols, 
         NULL, 
         NULL, 
         0, 
         &pRows);
   
   if (pRows->cRows > 0) // Make sure there is at least one message.
   {
    // Get the first item in the Inbox and get its entry ID.
    IMessage  *lpMessage;
    LPSPropValue pspvEID = NULL;
  
    hRes = pMsgStore->OpenEntry(pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.cb, 
                 (LPENTRYID)pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.lpb, 
                 NULL, 
                 MAPI_BEST_ACCESS, 
                 &ulObjType, 
                 (LPUNKNOWN *)&lpMessage);
    
    hRes = HrGetOneProp(lpMessage, 
         PR_ENTRYID, 
         &pspvEID);
    
    char szEID[1001];
    HexFromBin(pspvEID[0].Value.bin.lpb, 
          pspvEID[0].Value.bin.cb, 
          szEID);
  
    // Open Outlook item using the entry ID we got from MAPI.
  
    try{
     OL::_ApplicationPtr pOutlook("Outlook.Application");
     OL::_NameSpacePtr  pNameSpace = pOutlook->GetNamespace("MAPI");
     OL::_MailItemPtr   pMailItem = NULL;
  
     pMailItem = pNameSpace->GetItemFromID(szEID, vtMissing);
     if (pMailItem)
     {
      // Display message.
      pMailItem->Display(vtMissing);
     }
    } 
  
    catch (_com_error &e)
    {
     dump_com_error(e);
    }
  
    UlRelease(lpMessage);
   }
   else
   {
    MessageBox(NULL, 
        "There are no messages in the inbox", 
        "Open Item", 
        MB_OK);
   }
  
   pSession->Logoff(NULL, 0L, 0);
  
   FreeProws(pRows);
   UlRelease(lpContentsTable);
   UlRelease(lpFolder);
   UlRelease(pMsgStore);
   UlRelease(pSession);
  
   return 0;
  } 
  					
 3. Op deProjectmenu, klikt u opInstellingen. Klik op deKoppelingtabblad en selecteer vervolgensInvoerAls de categorie.

  Voor deObject bibliotheek /modules sectie, voeg de volgende.
  MSVCRT.LIB addrLkup.lib edkguid.lib edkdebug.lib edkmapi.lib edkutils.lib mapi32.lib
  						
  Voor deBibliotheken negerenafdeling, libcd.lib en Libc. lib toevoegen.

  Sluiten deProjectinstellingenhet dialoog venster.
 4. Bouwen en voer vervolgens het project.
 5. Het eerste bericht in het post vak in worden weer gegeven.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
259298Een Outlook-objectmodel vanuit Visual C++ met # import-instructie gebruiken

Eigenschappen

Artikel ID: 304894 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Messaging Application Programming Interface
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Trefwoorden: 
kbemail kbopenfile kbprogramming kbhowto kbmsg kbmt KB304894 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:304894

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com