Lm th? no ? ci ?t my ?o c?a Microsoft C?p Nh?t m th?m m khng c?n kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 304930 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Bi vi?t ny m t? cch ng?i qu?n tr? c th? ci ?t m?t C?p Nh?t cho Microsoft my ?o (VM) m khng c ?u vo ng?i dng ho?c thng bo (m th?m) v khng c kh?i ?ng l?i my tnh. M?t phng php p d?ng cho cc phin b?n Microsoft Windows l ch?m hn Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), v cc phng php khc p d?ng cho Windows 2000 SP3 v tr?c .

Chu y Microsoft khng c?n c th? cung c?p m?t t?i v? cc Microsoft my ?o cho cc my tnh ? khng c Microsoft my ?o ?c ci ?t. ? bi?t thm chi ti?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/mscorp/Java

THNG TIN THM

Cc phin b?n khc c?a Microsoft Windows

Ci ?t C?p Nh?t m th?m ? Microsoft VM (Msjavwu.exe) m khng c?n kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?p vo B?t ?u, sau b?mCh?y.
 2. Trong cc M? h?p, lo?iCMD, sau b?m Ok.
 3. S? d?ng l?nh thch h?p.
  • ? c?nh bo ng?i dng n?u b?t k? l?i no x?y ra, lo?i sau y l?nh:
   msjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: m?t /r:n
  • Khng c?nh bo ng?i dng v? b?t k? l?i, g? nh sau l?nh:
   msjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /qq" /q: m?t /r:n
 4. Nhn ENTER.

Chu y

 • B?n khng th? ci ?t gi ny trn cc my tnh khng c m?t phin b?n c? c?a Microsoft VM ci ?t.
 • Phin b?n ?c l?p c?a Microsoft VM ? tr?c phn ph?i Msjavx86.exe.
 • Microsoft Windows XP v Microsoft Windows XP Service Pack 1A (SP1a) khng bao g?m ho?c ci ?t Microsoft VM.

  ? thm thng tin v? Microsoft My ?o v Windows XP SP1a, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  813926S? khc nhau gi?a Windows XP S v? Microsoft VM v Windows XP SP1a v Windows XP S v? Microsoft VM v Windows XP SP1aa
 • Microsoft VM khng ?c ci ?t ho?c C?p Nh?t c?a Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

  Cho thm thng tin v? Microsoft VM v Windows 2000 SP4, b?m vo y s? bi vi?t ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
  820101Cu h?i th?ng g?p v? Microsoft VM v Windows 2000 Service Pack 4

Windows 2000 SP3 ho?c tr?c

Microsoft VM l bao g?m trong Windows 2000 SP3 v tr?c , v b?n c th? C?p Nh?t Microsoft VM trn Windows 2000 SP3 v tr?c b?ng cch s? d?ng m?t Windows 2000 hotfix ho?c d?ch v? gi release.

? thm thng tin v? lm th? no ? ci ?t Windows 2000 hotfixes m th?m m khng c?n kh?i ?ng l?i my tnh, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong cc ki?n th?c Microsoft C s?:
262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gi
Thng tin v? lm th? no ? ci ?t Windows 2000 d?ch v? gi m th?m m khng c?n kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n, h?y truy c?p sau y Web site c?a Microsoft ? xem cc Windows 2000 Service Pack ci ?t v h?ng d?n tri?n khai:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735341.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 304930 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
T? kha:
kbhowto kbsetup kbmt KB304930 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:304930

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com