คอมพิวเตอร์อาจรีอย่างต่อเนื่องกับการ RAM เพิ่มเติมกว่า 1.5 GB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304943
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมากกว่า 1.5 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำ (RAM), เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรีอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน (Me) Edition Millennium Windows หรือ Windows 98

หรือ เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Me หรือ Windows 98 มี RAM ที่ติดตั้งอยู่มากกว่า 1.5 GB ติดตั้งอาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) หรือรีอย่างต่อเนื่องกัน

สาเหตุ

ออกแบบ windows Me และ Windows 98 ไม่มาเพื่อจัดการ RAM มากกว่า 1 GB มากกว่า 1 กิกะไบต์สามารถนำไป instability ระบบอาจเกิดขึ้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังส่วน [386enh] ของแฟ้ม System.ini:
MaxPhysPage = 40000
วิธีนี้ช่วยจำกัดการจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่ Windows สามารถเข้าถึง 1 GB เมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดนี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความใด ๆ (เช่น Notepad) เพื่อเปิดแฟ้ม System.ini ในโฟลเดอร์ Windows
  2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในส่วน [386Enh] ของแฟ้ม:
    MaxPhysPage = 40000
  3. บันทึกแฟ้ม แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ MaxPhysPage คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
181862ระบุจำนวนของ RAM ที่มีอยู่ไปที่ Windows ใช้ MaxPhysPage

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของหน่วยความจำใน Windows Me และ Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253912ข้อความแสดง "ออกจากหน่วยความจำ" ข้อผิดพลาดข้อ มียอดเงินที่ขนาดใหญ่ของ RAM ที่ติดตั้งไว้
184447ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ความจำไม่เพียงพอในการเตรียมใช้งาน Windows
โปรดสังเกตว่า การลดขนาดของ VCache ตามที่กล่าวถึงใน Q253912 ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะนี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304943 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbprb kbsetup kbmt KB304943 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304943

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com