Obsługa 48-bitowego trybu LBA dla dysków ATAPI w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305098 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

System Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) oraz wcześniejsze wersje tego systemu nie obsługują 48-bitowego adresowania LBA (Logical Block Addressing), zgodnie ze specyfikacją ATA/ATAPI 6.0.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar   Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------------
  19/10/2001 13:42   5.0.2195.4529  86 768   Atapi.sys
  19/04/2002 17:43           214 938   Update.inf
				

Poprawna obsługa 48-bitowego adresowania LBA dysków ATAPI wymaga spełnienia następujących warunków:
 • Komputer z zainstalowaną wersją systemu BIOS (Basic Input/Output System) zgodną z 48-bitowym adresowaniem LBA.
 • Komputer z dyskiem twardym o pojemności większej niż 137 gigabajtów (GB).
 • Obsługa musi być włączona w rejestrze systemu Windows przez dodanie lub zmianę wartości rejestru EnableBigLba o wartości 1 w następującym podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Aby włączyć w rejestrze obsługę dużych dysków w 48-bitowym trybie LBA:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: EnableBigLba
  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości: 0x1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
UWAGA: W przypadku włączenia obsługi dysków ATAPI w 48-bitowym trybie LBA przez edycję powyższego klucza rejestru, gdy system nie spełnia wymagań minimalnych, można zaobserwować następujące zachowania:
 • W systemach operacyjnych, w których obsługa 48-bitowego trybu LBA nie jest domyślnie włączona (takich jak system Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition lub Windows 2000), zainstalowanych na partycji obejmującej obszar poza granicami 28-bitowego adresowania LBA (137 GB) może nastąpić uszkodzenie lub utrata danych.
 • Instalacja systemów operacyjnych, w których obsługa 48-bitowego trybu LBA nie jest domyślnie włączona (takich jak system Windows 98, Windows Me lub Windows 2000), na partycji obejmującej obszar poza granicami 28-bitowego adresowania LBA (137 GB) nie powiedzie się i pozostanie po niej tymczasowy folder instalacyjny.
 • Jeśli poprawki włączające 48-bitowy tryb LBA zostaną zainstalowane przed zastosowaniem dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000, podczas instalacji dodatku SP3 zostanie automatycznie utworzony odpowiedni klucz rejestru w celu zachowania integralności danych na dysku twardym.
 • Po włączeniu obsługi 48-bitowego trybu LBA przez dodanie odpowiedniego klucza rejestru może nastąpić uszkodzenie danych w przypadku usunięcia tego klucza lub odinstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows 2000.
 • Po zainstalowaniu kopii systemu Windows 2000 zawierającej dodatek SP3 na dużym dysku twardym, który został wstępnie sformatowany przez system operacyjny obsługujący 48-bitowy tryb LBA, podsystem ATAPI może w części instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym wykazywać miejsce na dysku twardym większe niż adresowalna przestrzeń dostępna bez obsługi 48-bitowego trybu LBA (więcej niż około 137 GB). W takim wypadku informacje tabeli partycji dysku twardego zostały już utworzone. Aby poprawić błędne informacje o dysku, należy usunąć partycję przy użyciu narzędzia do partycjonowania dysku albo usunąć i ponownie utworzyć partycję podczas części instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym. Po utworzeniu nowej partycji należy zakończyć działanie Instalatora, naciskając klawisz F3, a następnie ponownie uruchomić proces instalacji systemu Windows. Po wykonaniu tych czynności podsystem ATAPI poprawnie zgłosi około 137 GB miejsca na dysku twardym.
 • Wartość rejestru EnableBigLba jest wyłączona:

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system BIOS zgodny z trybem 48-bitowym, który może obsługiwać dyski twarde o pojemności większej niż 137 GB, będzie możliwe adresowanie tylko pierwszych 137 GB na dysku twardym. Pozostałe miejsce na dysku będzie niewykorzystane.
 • Gdy wartość rejestru EnableBigLba jest włączona, ale system BIOS nie jest zgodny z 48-bitowym trybem LBA, system operacyjny musi być zainstalowany na pierwszej partycji o rozmiarze wynoszącym maksymalnie 137 GB.

  W przypadku włączenia obsługi dysków ATAPI w 48-bitowym trybie LBA przez edycję ustawień rejestru na komputerze, którego system BIOS nie obsługuje tego trybu, a zainstalowany dysk twardy ma pojemność mniejszą niż 137 GB, dysk twardy będzie działał jako standardowy dysk twardy z limitem przestrzeni adresów wynoszącym 137 GB.
 • Gdy wartość rejestru EnableBigLba jest włączona na komputerze z systemem BIOS niezgodnym z 48-bitowym trybem LBA i dyskiem o pojemności większej niż 137 GB, system operacyjny musi być zainstalowany na pierwszej partycji o rozmiarze wynoszącym maksymalnie 137 GB, a pozostała część dysku twardego musi być podzielona na partycje.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.Ważne: Chociaż obsługa 48-bitowego trybu LBA została dodana w dodatku Service Pack 3 (SP3) i późniejszych dla systemu Windows 2000, w dalszym ciągu należy wprowadzić zmianę w rejestrze opisaną w sekcji „Rozwiązanie” w tym artykule.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu otrzymania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji i poprawek systemu Windows z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące jednoczesnego instalowania systemu Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 305098 - Ostatnia weryfikacja: 12 kwietnia 2006 - Weryfikacja: 7.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com