Podpora 48-bitového adresovania LBA pre diskové jednotky ATAPI v systéme Windows 2000

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 305098 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

PRIZNAKY

Aktualizácia Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) a staršie verzie systému Windows 2000 nepodporujú 48-bitové adresovanie LBA (Logical Block Addressing) ako je definované v špecifikácii ATA/ATAPI 6.0.

RIESENIE

Ak chcete tento problém vyriešiť, získajte najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre systém Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
260910 Získanie najnovšej aktualizácie Windows 2000 Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Anglická verzia tejto opravy by mala mať nasledujúce alebo novšie atribúty súboru:
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru
  --------------------------------------------------------
  19.10.2001 13:42 5.0.2195.4529  86 768   Atapi.sys
  19.04.2002 17:43         214 938   Update.inf
				

Pre správne fungovanie podpory 48-bitového adresovania LBA ATAPI sú nevyhnutné nasledujúce podmienky:
 • počítač s nainštalovaným systémom BIOS ( Basic Input/Output System) kompatibilným so 48-bitovým adresovaním LBA,
 • počítač s pevným diskom, ktorý má kapacitu väčšiu ako 137 gigabajtov (GB).
 • Podporu musíte zapnúť v databáze Registry systému Windows pridaním alebo zmenou hodnoty EnableBigLba na hodnotu 1 v tomto podkľúči:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Ak chcete zapnúť v databáze Registry podporu 48-bitového adresovania LBA pre veľké disky:
 1. Spustite Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. V ponuke Edit kliknite na položku Add Value a pridajte do databázy Registry nasledujúcu hodnotu:
  Názov hodnoty: EnableBigLba
  Typ údajov: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 0x1
 4. Zatvorte Editor databázy Registry.
POZNÁMKA: Ak zapnete podporu 48-bitového adresovania LBA ATAPI úpravou predchádzajúceho kľúča databázy Registry, ale systém nespĺňa minimálne požiadavky, môže sa vyskytnúť nasledujúce správanie systému:
 • V operačných systémoch, ktoré nemajú predvolene zapnutú podporu 48-bitového adresovania LBA (ako sú Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) alebo Windows 2000) a ktoré sú nainštalované v oblasti presahujúcej hranicu 28-bitového adresovania LBA (137 GB), dôjde k poškodeniu alebo strate údajov.
 • Inštalácia operačných systémov, ktoré nemajú predvolené zapnutú podporu 48-bitového adresovania LBA (ako sú Windows 98, Windows Me alebo Windows 2000) v oblasti, ktorá presahuje hranicu 28-bitového adresovania LBA (137 GB), je neúspešná a zostane po nej dočasný inštalačný priečinok.
 • Ak pred inštaláciou aktualizácie Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nainštalujete rýchle opravy, ktoré zapnú 48-bitové adresovanie LBA, príslušný kľúč databázy Registry sa vytvorí automaticky počas inštalácie aktualizácie SP3, čím sa ochráni integrita údajov na pevnom disku.
 • Po zapnutí 48-bitového adresovania LBA pridaním správneho kľúča databázy Registry sa môže vyskytnúť poškodenie údajov, ak odstránite kľúč databázy Registry alebo ak odstránite (odinštalujete) aktualizáciu SP3 pre systém Windows 2000.
 • Ak nainštalujete kópiu systému Windows 2000, ktorá obsahuje aktualizáciu SP3 (integrovaná aktualizácia SP3) na veľký pevný disk, ktorý už bol preformátovaný pomocou operačného systému s podporou 48-bitového adresovania LBA, podsystém ATAPI môže počas časti inštalácie prebiehajúcej v textovom režime ohlásiť miesto na pevnom disku väčšie než to, ktoré je adresovateľné bez podpory 48-bitového adresovania LBA (väčšie než približne 137 GB). V tomto prípade už boli informácie o oblasti pevného disku vytvorené. Ak chcete opraviť nesprávne informácie o disku, odstráňte oblasť pomocou nástroja na vytváranie oblastí na disku alebo odstránením a opätovným vytvorením oblasti počas časti inštalácie prebiehajúcej v textovom režime. Po vytvorení novej oblasti ukončite inštalačný program stlačením klávesu F3 a reštartujte proces inštalácie systému Windows. Podsystém ATAPI teraz správne zobrazí približne 137 GB miesta na pevnom disku.
 • Vypne sa hodnota EnableBigLba v databáze Registry.

  Ak máte systém BIOS kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, ktorý podporuje pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, bude adresovateľných len prvých 137 GB pevného disku. Zvyšok pevného disku sa nepoužíva.
 • Keď je hodnota databázy Registry EnableBigLba zapnutá, ale systém BIOS nie je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, operačný systém sa musí nainštalovať do prvej oblasti, ktorá je menšia alebo rovná 137 GB.

  Ak zapnete podporu ATAPI pre 48-bitové adresovanie LBA úpravou nastavenia v databáze Registry, avšak k dispozícii nie je systém BIOS s podporou pre 48-bitové adresovanie LBA ani pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, bude pevný disk aj naďalej fungovať ako štandardný pevný disk s adresovateľným limitom 137 GB.
 • Ak je hodnota databázy Registry EnableBigLba zapnutá v počítači bez systému BIOS, ktorý je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA a má pevný disk s kapacitou viac ako 137 GB, operačný systém musí byť nainštalovaný v prvej oblasti, ktorá je menšia alebo rovná 137 GB a zvyšok pevného disku bude rozdelený na jednu alebo viacej zostávajúcich oblastí.

STAV

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v aktualizácii Microsoft Windows 2000 Service Pack 3.Dôležité Hoci je podpora pre 48-bitové adresovanie LBA súčasťou aktualizácie Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a novších verzií, je stále potrebné pozmeniť Registry spôsobom popísaným v časti Riešenie v tomto článku.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o získaní rýchlych opráv pre server Windows 2000 Datacenter Server nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
265173 Program Datacenter a produkt Windows 2000 Datacenter Server (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o inštalácii viacerých rýchlych opráv s jediným reštartovaním počítača nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
296861 Inštalácia viacerých aktualizácií alebo rýchlych opráv systému Windows s jediným reštartovaním počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o súčasnej inštalácii systému Windows 2000 a rýchlych opráv systému Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
249149 Inštalácia systému Microsoft Windows 2000 a rýchlych opráv systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 305098 - Posledná kontrola: 13. septembra 2006 - Revízia: 7.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Kľúčové slová: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com