คำอธิบายของคุณลักษณะการปรับให้เหมาะ Windows อย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบสม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305293 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการปรับให้เหมาะ Windows อย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP มีการตั้งค่าคุณลักษณะการปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วสำหรับสมาชิกของโดเมนและเวิร์กกรุ๊ป การตั้งค่านโยบายใช้แบบอะซิงโครนัส เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน และ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อใน ผล Windows 8, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ไม่รอเครือข่ายเพื่อให้สามารถเตรียมใช้งานเมื่อเริ่มต้นทั้งหมด และผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบนิ้วเข้าสู่ระบบ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่แคช ซึ่งผลในเวลาสั้นลงในการเข้าสู่ระบบ มีใช้นโยบายกลุ่มในเบื้องหลังหลังจากที่เครือข่ายกลายเป็นพร้อมใช้งาน โปรดทราบว่า เนื่องจากเป็นการฟื้นฟูพื้นหลัง ส่วนขยายเช่นการติดตั้งซอฟต์แวร์และเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นำเข้าสู่ระบบที่สองเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุผู้ใช้ เช่นการเพิ่มเส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขต ไดเรกทอรีราก หรือผู้ใช้ สคริปต์การเข้าสู่ระบบวัตถุ อาจใช้เวลาเข้าสู่ระบบที่สองสามารถตรวจพบ

ถ้าคุณต้องการปิดคุณลักษณะนี้ Windows รอสำหรับเครือข่ายเพื่อให้สามารถเริ่มต้นทั้งหมดก่อนที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ซึ่งผลในโปรแกรมประยุกต์ของนโยบายแบบซิงโครนัส เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน และ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โปรแกรมประยุกต์นี้นโยบายคล้ายคลึงกับกระบวนการฟื้นฟูพื้นหลัง และสามารถลดเวลาที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบจะแสดงและเวลาที่จำเป็นสำหรับเชลล์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น โดยใช้สแน็ปอิน MMC ของนโยบายกลุ่ม

ประสิทธิภาพสูงสุดของการเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วเสมอปิดอยู่ในระหว่างเวลาผู้ใช้แรกสู่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

คุณควรทราบว่า ภายใต้เงื่อนไขก่อนหน้านี้ เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ยังคงสามารถแบบอะซิงโครนัส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าสู่ระบบเป็นแบบซิงโครนัสภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การเข้าสู่ระบบไม่แสดงประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ของคุณจะไม่สมบูรณ์ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก คุณสามารถค้นหาคำเตือนต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 301
คำอธิบาย: แอพลิเคชันนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ได้ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าเนื่องจากการเข้าสู่ระบบถัดไป การปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบของนโยบายกลุ่มที่มีผลบังคับ

นโยบายโฟลเดอร์การเปลี่ยนเส้นทางและซอฟต์แวร์การติดตั้ง

โปรดทราบว่า เมื่อปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบเปิด ผู้ใช้อาจมีการล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองครั้งก่อนที่นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ และนโยบายการติดตั้งซอฟต์แวร์ถูกนำไปใช้ นี่คือเนื่องจากต้องการใช้นโยบายเหล่านี้ชนิดแอพลิเคชันนโยบายแบบซิงโครนัส ในระหว่างนโยบายการฟื้นฟู (ซึ่งเป็นแบบอะซิงโครนัส), ระบบเป็นตั้งค่าสถานะที่บ่งชี้ว่า การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ที่ใช้ หรือนโยบายการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ค่าสถานะบังคับให้โปรแกรมประยุกต์แบบซิงโครนัสของนโยบายเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไปของผู้ใช้

โปรดทราบว่า ไคลเอนต์ Windows สนับสนุนการปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของโดเมนใดก็ เมื่อต้องปิดการปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การตั้งค่านโยบายต่อไปนี้:
รอเครือข่ายที่เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\System\Logon\ เสมอ
เมื่อเปิดใช้งานนโยบายนี้ ไคลเอนต์ Windows XP ทำงานในลักษณะเดียวกันเป็นไคลเอนต์ Windows 2000 เมื่อเริ่มต้นระบบทั้งสอง และ เมื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

หมายเหตุ นี้ยังใช้กับระบบที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows 8 อย่างไรก็ตาม ในระบบเหล่านั้น รหัสเหตุการณ์เปลี่ยนเป็น 510:

ล็อกเหตุการณ์: ล็อกแอพลิเคชัน
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ Windows Microsoft
รหัสเหตุการณ์: 510
คำอธิบาย: แอพลิเคชันนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ได้ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ระบบถัดไปเนื่องจากการปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบกลุ่มนโยบายมีผลบังคับ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของการปรับให้เหมาะสมเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วและเริ่มต้นอย่างรวดเร็วบนการตั้งค่า Group Policy ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969006โฟลเดอร์บ้านอาจถูกแมปไม่ถูกต้องเมื่อเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
304970 สคริปต์อาจไม่ทำงานก่อนเริ่ม Windows Explorer แม้จะเปิดใช้งานการตั้งค่า "พร้อมเรียกใช้การเข้าสู่ระบบสคริปต์กัน"
831998 ไดรฟ์เครือข่ายที่แมปอักษรระบุไดรฟ์ไม่มีแสดง หรือจะอนุญาตให้คุณสร้างยาวตั้งชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305293 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows 7 Professional
  • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbgrppolicyinfo kbinfo kbnetwork kbmt KB305293 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305293

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com