OL2000: Rozwiązywanie problemów z pocztą e-mail i importowaniem adresów w programie Outlook 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305315 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Informacje zawarte w tym artykule zostały dostarczone przez: Wydawnictwo Microsoft Press.

Informacje pochodzą z książki Troubleshooting Microsoft Outlook, z rozdziału 10 pod tytułem „E-mail, Importing Addresses”. Dowiedz się więcej na ten temat Troubleshooting Microsoft Outlook.

W tym artykule omówiono następujące tematy:

Więcej informacji

Nie mogę używać adresów e-mail z programu Outlook Express w programie Outlook

Źródło problemu

Przez pewien czas używano programu Outlook Express, a obecnie na tym samym komputerze zainstalowano program Outlook 2000. Długa lista adresów e-mail jest przechowywana w programie Outlook Express i trzeba ją przenieść do programu Outlook.

Jeśli program Outlook jest używany w konfiguracji Tylko poczta internetowa, można tak ustawić książkę adresową programu Outlook Express, aby współużytkowała wszystkie foldery kontaktów z programem Outlook. Jeśli jednak program Outlook jest używany w konfiguracji Firma/Grupa robocza, nie można współużytkować kontaktów i trzeba zaimportować adresy z programu Outlook Express do programu Outlook.

Jak to zrobić

Program Outlook, konfiguracja Firma/Grupa robocza
 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij opcję Import poczty internetowej i adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij pozycję Outlook Express. Zaznacz pole wyboru Importuj książkę adresową, aby zaimportować adresy e-mail i informacje o kontaktach.
 4. Można także zaimportować wiadomości e-mail ze Skrzynki odbiorczej programu Outlook Express oraz wszelkie reguły utworzone w celu sterowania przepływem poczty elektronicznej w programie Outlook Express przez zaznaczenie pól wyboru odpowiadających tym elementom.
 5. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.

Nie wiem, jak zaimportować adresy e-mail z programu Netscape Messenger

Źródło problemu

Załóżmy, że wcześniej używano programu Netscape Messenger, więc wszystkie kontakty i adresy e-mail są zapisane w tym programie. Teraz, gdy zainstalowano program Outlook (lub Outlook Express), nikomu nie chce się ponownie wprowadzać wszystkich danych — musi istnieć łatwiejszy sposób przeniesienia ich do programu Outlook (lub Outlook Express).

Rzeczywiście — firma Microsoft przewidziała taką sytuację i ułatwiła import kontaktów z programu Netscape Messenger do programu Outlook lub Outlook Express.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij pozycję Import poczty internetowej i adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij na liście odpowiednią wersję programu Netscape.
 4. Zaznacz pole wyboru Importuj książkę adresową, aby zaimportować adresy e-mail i informacje o kontaktach.
 5. Można także zaimportować wiadomości e-mail z programu Netscape, zaznaczając pole wyboru Importuj pocztę.
 6. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Inna książka adresowa.
 2. W oknie dialogowym Narzędzie do importu Książki adresowej zaznacz używaną wersję programu Netscape.
 3. Kliknij przycisk Importuj i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.


Nie mogę zaimportować listy korespondencji seryjnej z programu WordPerfect do programu Outlook

Źródło problemu

Użytkownik ma sporą listę kontaktów utworzoną w programie WordPerfect i chce zaimportować te informacje do programu Outlook (lub Outlook Express). Kreator importowania i eksportowania programu Outlook (oraz programu Outlook Express) nie zapewnia jednak możliwości bezpośredniego importowania adresów z programu WordPerfect.

Rozwiązaniem będzie użycie pliku tekstowego jako pośredniego typu pliku między programami WordPerfect i Outlook (lub Outlook Express). Najpierw dowiedz się z dokumentacji programu WordPerfect, jak zapisać lub wyeksportować książkę adresową do pliku tekstowego (w formacie CSV), a następnie wykonaj kroki opisane w następnych sekcjach w celu zaimportowania nowego pliku tekstowego do programu Outlook lub Outlook Express.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku i kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij typ pliku tekstowego, w jakim zapisano (lub wyeksportowano) adresy z programu WordPerfect, a następnie wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zaimportować adresy do programu Outlook.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Inna książka adresowa.
 2. W oknie dialogowym Narzędzie do importu Książki adresowej kliknij pozycję Plik tekstowy (w formacie CSV).
 3. Kliknij przycisk Importuj i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.


Nie mogę zaimportować pliku tekstowego w formacie CSV do programu Outlook

Źródło problemu

Kontakty z innego programu zostały wyeksportowane do pliku tekstowego w formacie CSV lub zapisane w pliku tego typu. Podczas importu tego pliku do programu Outlook poszczególne pola wymienione w oknie dialogowym Mapuj pola niestandardowe są jednak niewidoczne. Widać natomiast, że wszystkie importowane pola są zgrupowane w jednym wierszu i rozdzielone małymi kwadratami. Nawet formatowanie pliku tekstowego może nie być rozpoznawane przez program importujący, ale z tym problemem można uporać się samodzielnie. Jeśli plik tekstowy zostanie otwarty w programie Microsoft Excel, Kreator importu tekstu przeformatuje plik w taki sposób, że program Outlook będzie mógł go odczytać. Plik można zapisać w programie Excel w formacie CSV lub w formacie TSV (wartości rozdzielane znakami tabulacji), a następnie zaimportować do programu Outlook.

Jak to zrobić

Najpierw otwórz plik tekstowy w programie Microsoft Excel. Następnie zapisz plik w programie Excel jako plik typu tekstowego. Na koniec zaimportuj ponownie zapisany plik do programu Outlook.
 1. Otwórz plik tekstowy w programie Excel:
  1. W menu Plik programu Excel kliknij polecenie Otwórz.
  2. Wskaż plik tekstowy i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Jeśli otworzy się okno Kreatora importu tekstu, kliknij przycisk Zakończ.
 2. Zapisz plik jako plik typu tekstowego:
  1. W menu Plik programu Excel kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt), a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować plik w tym formacie, kliknij przycisk Tak.
  3. Zamknij plik tekstowy i program Excel.
 3. Następnie zaimportuj ponownie zapisany plik do programu Outlook.

Materiały referencyjne

Informacje przedstawione w tym artykule pochodzą z książki Troubleshooting Microsoft Outlook opublikowanej przez wydawnictwo Microsoft Press.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Okładka książki „Troubleshooting Microsoft Outlook”

Dowiedz się więcej na ten temat Troubleshooting Microsoft Outlook

Aby uzyskać więcej informacji o tej publikacji oraz o innych tytułach wydawnictwa Microsoft Press, odwiedź witrynę http://www.microsoft.com/mspress/easterneurope/default.htm.

Właściwości

Numer ID artykułu: 305315 - Ostatnia weryfikacja: 31 sierpnia 2007 - Weryfikacja: 3.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbgraphxlink KB305315

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com