PRB: Błąd "Nie można WSTAWIĆ" podczas aktualizacji tabeli w widoku indeksowanym

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305333 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas uruchamiania procedury przechowywanej lub SQL INSERT instrukcja bezpośrednio, która próbuje wstawia wiersz do tabeli, do którego odwołują się w widoku indeksowanym, może wystąpić następujący błąd:
WSTAW nie powiodło się, ponieważ niepoprawne ustawienia ustaw następujące opcje: "ARITHABORT"
Ponadto ten błąd może wystąpić, nawet jeśli w partii lub procedury przechowywanej, która próbuje WSTAW "USTAWIONY na ARITHABORT".

Przyczyna

Aby pomyślnie wstawić wiersz do tabeli, do którego odwołują się w widoku indeksowanym, ustawienie konfiguracji SQL ARITHABORT musi być ustawiona do dnia. Ponadto oświadczenie, że dotyczy to ustawienie konfiguracji muszą być wykonane w swoich własnych partii. Ponieważ procedury przechowywane zawiera tylko jedną partię, dodanie do procedury instrukcji nie działa.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy dodać poniższy kod ADO do aplikacji po otwarciu połączenia z bazą danych:
MyConnection.Execute "SET ARITHABORT ON"
				
w przypadku gdy MyConnection jest odwołaniem do połączenia ADO, używany do uruchamiania procedury przechowywanej, która wykonuje instrukcji INSERT lub instrukcji SQL INSERT.

Stan

To zachowanie jest zgodne z projektem.

Więcej informacji

Ustaw ARITHABORT na jest jedną z opcji, które nie jest automatycznie ustawiana dla połączeń, które używają dostawcy OLE DB dla programu SQL Server lub sterownik ODBC dla programu SQL Server. Ponieważ połączenia OLE DB i ODBC nie należy określać ustawienia ARITHABORT, domyślnym połączeń do domyślnej serwera, który jest ARITHABORT poza.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji zobacz tematy "Projektowanie indeksowane widok" i "Tworzenie indeksu" w dokumentacji programu SQL Server 2000 Books Online.

Właściwości

Numer ID artykułu: 305333 - Ostatnia weryfikacja: 23 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 na następujących platformach
    • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb kbmt KB305333 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:305333

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com