การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของแฟ้มข้อมูล workgroup ในการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู305541.

สำหรับ Microsoft การเข้าถึงบทความนี้รุ่น 97 ดู303941.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล workgroup ในการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ในการเข้าถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Access และเปิดฐานข้อมูลเป็นครั้งแรก แฟ้มชื่อ System.mdw ถูกสร้างขึ้น นี่คือแฟ้มข้อมูล workgroup เริ่มต้น

โดยค่าเริ่มต้น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 แฟ้ม System.mdw ถูกสร้างขึ้นในโปรไฟล์ผู้ใช้ที่อยู่ในเส้นทางต่อไปนี้

หมายเหตุ:: โฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
C:\Documents และ Settings\ <user name="">\Application Data\Microsoft\Access\System.MDW</user>
บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows 98 แฟ้ม System.MDW การเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นในเส้นทางต่อไปนี้:
Data\Microsoft\Access\System.MDW C:\Windows\Application
แฟ้มข้อมูล workgroup คือ คอมโพเนนต์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access (MDB) แฟ้มนี้ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเวลารันและติดตั้ง Microsoft ในการเข้าถึงแบบเต็ม แฟ้มนี้ไม่มีคอมโพเนนต์ที่สำคัญของการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Access

ถ้าคุณพัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ คุณจำเป็นว่า คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล workgroup ที่ดีขึ้น ควรสำรองขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาสำหรับการใช้การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงได้ จนกว่านั้น คุณสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ปลอดภัย

workgroup คือ กลุ่มของผู้ใช้ข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบ multiuser ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อมีการรักษาความปลอดภัยจะมีการใช้งานในฐานข้อมูล บัญชีผู้ใช้และกลุ่มจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูล workgroup นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้ในแฟ้มข้อมูล workgroup

สิ่งสำคัญ:ถ้าคุณทำการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงในฐานข้อมูล Microsoft แนะนำว่า คุณเก็บสำเนาสำรองของแฟ้มข้อมูล workgroup ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ถ้าแฟ้มสูญหาย หรือเสียหาย วิธีเดียวที่สามารถกู้คืนแฟ้มข้อมูล workgroup อย่างรวดเร็วคือ การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง สร้างใหม่อีกหากคุณไม่มีสำเนาสำรอง คุณต้องครั้งผู้ใช้และกลุ่มบัญชี ด้วยรหัสส่วนบุคคลเหมือนกันที่ถูกกำหนดเริ่มต้น ถ้าแฟ้มข้อมูล workgroup ใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแฟ้มต้นฉบับเท่านั้น คุณจะไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลที่ มีแฟ้ม workgroup

การเข้าใช้แฟ้มข้อมูล workgroup แม้ว่าจะไม่ได้ถูกปลอดภัยฐานข้อมูล ค่าเริ่มต้น Admin บัญชีผู้ใช้ ซึ่งเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูล workgroup ถูกใช้เพื่อเปิดฐานข้อมูลทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัย ถ้าคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ คุณจะได้รับพร้อมท์การเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Access ฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289885วิธีการที่ช่วยป้องกันฐานข้อมูลการเข้าถึงของ Microsoft
ความปลอดภัยการเข้าถึงจะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของกลุ่ม ผู้ใช้ และวัตถุฐานข้อมูล (แบบฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม และอื่น ๆ)

กลุ่มและผู้ใช้

กลุ่มเป็นคอลเลกชันของผู้ใช้โดยทั่วไป แต่ไม่ได้ตลอด เวลา มีบทบาทที่เหมือนกันในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คุณอาจต้องการให้ผู้ใช้บางตัวควบคุมเพิ่มเติมจากผู้อื่น เมื่อต้องการจัดการผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ระดับของสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ คุณใส่ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มที่แยกจากกันขึ้นอยู่กับบทบาทของ และกำหนดสิทธิ์ ให้กับกลุ่มแทน ให้แก่ผู้ใช้แต่ละ

ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่ทำงานได้กับทั้งหมดหรือบางส่วนของฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มมากกว่าหนึ่ง มีความสำคัญโปรดจำไว้ว่า หากผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่สอง หรือมากกว่านั้น ผู้ใช้นั้นจะมี liberal สุดสิทธิ์ที่กำหนดใด ๆ ของกลุ่มที่ มีอยู่

แฟ้มข้อมูล workgroup เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้และกลุ่ม แต่ละบัญชีผู้ใช้ถูกสร้างขึ้น ด้วยการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ รหัสผ่าน และเป็นส่วนบุคคล ID. Each Group is created with a group name and Workgroup ID. That information is stored in the workgroup information file.

วัตถุฐานข้อมูล

Each Database Object has an owner and a series of permissions that must be set at the Group level or the individual User level.

If the database administrator creates groups to cluster users who work in the same capacity and will have the same permissions on all objects, it is far easier to assign permissions at the group level than to try to administer individual user accounts over the whole company. If the permissions are assigned to the group, they will extend to each and every member of that group. Therefore, the database administrator can easily set up a new user account, assign that user to the proper group, and have the new user proceed immediately. The group permissions will govern the user's activities automatically.

Permissions:

Permissions are granted to groups and users to regulate how they are allowed to work with each table, query, form, report, and macro in a database. With permissions, the user or group can create, view, modify, or delete objects already created. Users inherit the permissions of the groups to which they are assigned.

หมายเหตุ:: It is not a good idea to allow users to make design changes in a production database. Microsoft recommends that design changes are made only to the developer's copy of the secured database. The secured database can then be redistributed.

Permissions and the ownership of the database objects are stored in the database. Because permissions and ownership are always associated with the user and group accounts that are stored in the workgroup information file, the secured application must always be able to point to the specific workgroup information file that it was secured with.

When you are working with more than one Access database from the same workstation or server, it is possible to use multiple workgroup information files. One database may be secured while others are not. Each database may have its own separate security scheme. After the Access application has been secured, the workgroup information file used while setting up the security is the only workgroup information file that the database will work with. The workgroup information file can be copied to each local workstation or shared across the network.

WORKGROUP FILE ADMINISTRATION

The developer or application administrator can create additional workgroup information files by starting the Workgroup Administrator from the Access menus. ในการเครื่องมือmenu in Access, point toการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกผู้ดูแลระบบ workgroup.

Note that the Workgroup Administrator shows the location of the current workgroup information file. The Workgroup Administrator is designed to create or join workgroup information files. Joining a specific workgroup information file makes the file the default workgroup file when Microsoft Access is started by one of the following methods:
 • จากนั้นโปรแกรมmenu in Microsoft Windows.
 • From a Desktop shortcut to the database file.
 • Through file association when you double-click the database file in Windows Explorer.
The user can use the default workgroup information file or can force Access to use a secured workgroup information file created for a specific database. To associate specific secured database files with their workgroup information files, you must create desktop shortcuts. Each desktop shortcut must have theCommand-Lineoption set to start a specific database and use the specific workgroup information file secured with that database.

To start a secured Access database named MyApp.mdb in a folder named MyAppFolder with the workgroup information file used when establishing security on MyApp.mdb, the command-line syntax must include the /WrkGrp command-line switch, for example:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSAccess.Exe" "C:\MyAppFolder\MyApp.MDB" /wrkgrp "C:\MyAppFolder\System.MDW"
You can create a shortcut and enter this syntax as the target of the shortcut.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก Command-Line เริ่มต้น คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209207ACC2000: วิธีการที่ใช้สวิตช์ที่เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งในการเข้าถึงของ Microsoft

ชื่อแฟ้มข้อมูล workgroup

คุณสามารถตั้งชื่ออื่นนอกเหนือจากชื่อเริ่มต้นของ System.mdw ให้กับแฟ้มข้อมูล workgroup นักพัฒนามักชื่อแฟ้มข้อมูล workgroup ชื่อเหมือนกับฐานข้อมูลที่จะรักษาความปลอดภัย เพื่อที่แยกได้อย่างรวดเร็วจากแฟ้มอื่น ๆ MDW และ การเชื่อมโยงกับแฟ้มฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

วิธีอื่นสำหรับการจัดการหลายหลาย workgroup ข้อมูลแฟ้มจะทำสำเนาของแฟ้มข้อมูล workgroup ที่ถูกต้องในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงด้วย

คุณสามารถสร้างสำเนาเพิ่มเติม หรือใหม่ของแฟ้ม System.mdw ไปใช้กับฐานข้อมูลที่มีการระบุของคุณ ถ้าคุณโดยไม่ตั้งใจ "ปลอดภัย" คัดลอกค่าเริ่มต้นของ System.mdw คุณสามารถคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ และสร้างแบบ System.mdw ใหม่ในเส้นทางเริ่มต้น เมื่อต้องการสร้างแฟ้มข้อมูล workgroup ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Access โดยไม่ต้องเปิดฐานข้อมูลเฉพาะใด ๆ
 2. บนเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกผู้ดูแลระบบ workgroup.
 3. คลิกสร้างในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ
 4. ในการข้อมูลเจ้าของ workgroupกล่องโต้ตอบกล่อง ป้อนชื่อของคุณ องค์กร และ รหัส Workgroup แบบ การจัดเก็บรหัส Workgroup
 5. ในการแฟ้มข้อมูล workgroupกล่องโต้ตอบ หมายเหตุ take ของเส้นทางและชื่อที่ปรากฏเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแฟ้มข้อมูล workgroup ใหม่ ถ้าคุณต้องการวางแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งอื่น แก้ไขเส้นทาง คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้
 6. ถ้าไม่มีแฟ้ม Workgroup อื่นที่ มีชื่อเดียวกัน ผู้ดูแลระบบ Workgroup จะถามคุณว่า คุณต้องการแทนที่แฟ้ม หลังจากทำการเลือกของคุณ คลิกตกลง.
 7. หน้าต่างถัดไปเป็นการยืนยันหน้าต่างที่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อน ตรวจทาน และคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งตกลงการดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงถ้าคุณพบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง
 8. เมื่อแฟ้ม Workgroup สร้างเรียบร้อย หน้าต่างจะปรากฏขึ้นให้คุณยืนยันนี้ คลิกตกลงในข้อความนี้ กระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 9. ขณะนี้คุณสามารถจบการทำงานของผู้ดูแลระบบ Workgroup หรือเข้าร่วมแฟ้ม workgroup อื่นเพื่อทำให้แฟ้มเริ่มต้น

ฐานข้อมูลการเข้าถึงเวลารัน

If you are using Microsoft Office Developer to package a Microsoft Access application, you must include the corresponding secured workgroup information file for any secured database that you are distributing.

If you are not distributing a secured Microsoft Access database, you do not have to include the workgroup information file.

หมายเหตุ::When you distribute a Microsoft Access database with a profile, you must add a workgroup information file even if the database is not secured.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about Microsoft Access security, see the "Frequently Asked Questions About Microsoft Access Security for Microsoft Access versions 2.0 Through 2000" white paper at the following Microsoft Web site:
Frequently Asked Questions About Microsoft Access Security for Microsoft Access versions 2.0 Through 2000
You can also download this white paper from the Microsoft Download Center at the following Microsoft Web site:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
SecFaq.Exe now

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbhowto kbmt KB305542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305542

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com