JAK: Konfigurowanie połączenia VPN z siecią firmową w systemie Windows XP Professional

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305550 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305550
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano konfigurowanie połączenia VPN z siecią firmową w systemie Windows XP Professional.

Dzięki protokołom PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) i L2TP (Layer Two Tunneling Protocol), które zostały automatycznie zainstalowane na komputerze z systemem Windows XP, można w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do zasobów sieci, łącząc się z serwerem dostępu zdalnego przy użyciu Internetu lub innej sieci. Połączenie utworzone przy użyciu zarówno z sieci prywatnych, jak i publicznych, nosi nazwę wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

UWAGA: W poniższych instrukcjach użytkownik, który jest już połączony z Internetem, korzysta z połączenia VPN w celu wybrania numeru serwera dostępu zdalnego.

Jak utworzyć nowe połączenie VPN

 1. Aby otworzyć folder Połączenia sieciowe, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij łącze Utwórz nowe połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij opcję Połącz z siecią w miejscu pracy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej, kliknij przycisk Dalej. Wpisz opisową nazwę firmy i kliknij przycisk Dalej.
 4. Ze względu na już istniejące połączenie z Internetem kliknij opcję Nie wybieraj połączenia początkowego.
 5. Wpisz nazwę hosta lub adres IP komputera, z którym nawiązujesz połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Zdecyduj, czy chcesz udostępnić to połączenie wszystkim użytkownikom tego komputera (Do użytku dla wszystkich) czy ma być ono tylko na użytek własny (Tylko do mojego użytku).
 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Jak zmodyfikować istniejące połączenie telefoniczne

Do pomyślnego połączenia z Internetem konieczne może okazać się zmodyfikowanie pewnych parametrów połączenia telefonicznego. Aby wprowadzić zmiany, należy się zapoznać z następującymi poradami:
 1. Aby otworzyć istniejące połączenie, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij połączenie, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia tego połączenia.
 3. Jeśli chcesz lub jeśli zachodzi taka potrzeba, na karcie Ogólne można zmienić nazwę lub adres IP serwera.
 4. Na karcie Sieć można zmienić typ używanego protokołu bezpiecznego.
 5. Na karcie Zaawansowane można włączyć ochronę połączenia internetowego za pomocą zapory, aby uniemożliwić uzyskiwanie dostępu do komputera z Internetu. Może ona jednak stać się przyczyną problemów dotyczących połączenia z serwerem, dlatego najpierw należy przetestować jej działanie.


Właściwości

Numer ID artykułu: 305550 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbnetwork KB305550

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com