Postup konfigurace protokolu TCP/IP pro použití služby DNS v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 305553 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup konfigurace protokolu TCP/IP systému Windows XP pro použití služby DNS (Domain Name Service).

Postup konfigurace protokolu TCP/IP

Chcete-li nakonfigurovat protokol TCP/IP, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely, klepněte na odkaz Síťová připojení a pak na odkaz Síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na síťové připojení, které chcete konfigurovat, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné (u připojení k místní síti) nebo na kartě Sítě (u všech ostatních připojení) klepněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 4. Chcete-li získat adresy serverů DNS ze serveru DHCP, klepněte na přepínač Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky.
 5. Chcete-li adresy serverů DNS nakonfigurovat ručně, klepněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a pak do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy IP upřednostňovaného a alternativního serveru DNS.

Postup konfigurace upřesňujících vlastností služby DNS

Upřesňující vlastnosti služby DNS nastavíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Upřesnit a pak klepněte na kartu DNS.
 2. Vlastnosti služby DNS nakonfigurujte pomocí kroků popsaných v následujících částech:

Postup konfigurace adresy IP dalšího serveru DNS

Chcete-li nakonfigurovat adresu IP dalšího serveru DNS, postupujte následujícím způsobem:
 1. Pod polem Adresy serverů DNS klepněte na tlačítko Přidat.
 2. V dialogovém okně Server DNS protokolu TCP/IP zadejte adresu IP serveru DNS a pak klepněte na tlačítko Přidat.

Postup úpravy chování překladu adres pro neúplné názvy DNS

Chcete-li upravit chování překladu adres pro neúplné názvy DNS, postupujte následujícím způsobem:
 1. Chcete-li překládat neúplné názvy DNS přidáním přípony DNS primární domény a přípony DNS daného připojení, klepněte na přepínač Připojit přípony DNS primární domény a specifické domény připojení. V takovém případě je třeba nakonfigurovat všechna připojení. Chcete-li současně vyhledávat příponu DNS domény nadřazené primární doméně až po domény druhé úrovně, klepnutím zaškrtněte políčko Připojit příponu DNS domény nadřazené primární doméně.
 2. Chcete-li překládat neúplné názvy DNS přidáním přípon ze seznamu nakonfigurovaných přípon, klepněte na přepínač Připojit následující přípony DNS v tomto pořadí a pak klepnutím na tlačítko Přidat přidejte do seznamu požadované přípony.
 3. Chcete-li nastavit příponu DNS pro konkrétní připojení, zadejte ji do pole Přípona DNS tohoto připojení.

Postup při úpravě chování dynamické aktualizace služby DNS

Chcete-li upravit chování dynamické aktualizace služby DNS, použijte jednu z následujících metod:
 • Chcete-li použít dynamickou aktualizaci služby DNS k registraci adresy IP připojení a primárního názvu DNS daného počítače, zaškrtněte políčko Zaregistrovat adresy tohoto připojení v systému DNS. Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Primární název DNS počítače je sestaven z názvu počítače a z primární přípony DNS. Chcete-li tento název v doméně s příponu DNS zobrazit jako úplný název počítače, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, na odkaz Výkon a údržba, na odkaz Systém a pak na kartu Název počítače.
 • Chcete-li použít dynamickou aktualizaci služby DNS k registraci adresy IP připojení a názvu DNS pro dané připojení, zaškrtněte políčko Při registraci v systému DNS použít příponu DNS tohoto připojení. Toto políčko není ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Název DNS počítače pro dané připojení je sestaven z názvu počítače a z přípony DNS pro dané připojení.

Řešení potíží

Chcete-li zakázat dynamickou aktualizaci DNS pro všechny názvy v počítači, zrušte zaškrtnutí políček Zaregistrovat adresy tohoto připojení v systému DNS a Při registraci v systému DNS použít příponu DNS tohoto připojení na kartě DNS pro všechna připojení v ovládacím panelu Síťová připojení.

Poznámka: Tento postup lze provést pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být použití tohoto postupu znemožněno také nastavením síťových zásad.

Vlastnosti

ID článku: 305553 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbenv kbnetwork kbhowtomaster KB305553

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com