Създаване на дискета за зареждане на операционната система за NTFS или FAT дял в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 305595 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Тази статия е предназначена за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки за напреднали потребители, за препоръчване е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно начините за връзка с отдела за поддръжка на Microsoft посетете следния сайт:
http://support.microsoft.com/contactus/
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия съдържа описание как стъпка по стъпка да създадете стартираща дискета за Windows XP с цел достъп до дял с грешка при последователността на зареждане, намиращ се на компютър с процесор Intel.

Инсталационният компактдиск на Windows XP е стартиращ диск, който може да се използва за стартиране на Windows. При използване на инсталационния компактдиск на Windows XP за стартиране на компютъра можете да възстановите системния софтуер с помощта на конзолата за възстановяване на Windows. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
314058 Описание на конзолата за възстановяване (Recovery Console) на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Бележка Процедурата за компютри с RISC процесори е различна и не е документирана в тази статия.

Изисквания

 • Празна дискета
 • Компактдиск с Windows XP или компютър с работеща операционна система Windows XP

Създаване на стартираща операционната система дискета на компютър, работещ под Windows XP

 1. Форматирайте дискета с помощта на средството за форматиране в Windows XP. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Поставете дискетата, която искате да използвате, във флопидисковото устройство.
  2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете format a: и натиснете OK.
 2. Копирайте файловете Ntldr и Ntdetect.com от папката I386 в инсталационния компактдиск на Windows XP, от инсталационната дискета на Windows XP или от компютър, работещ под същата версия на Windows XP, като компютърът, към който искате да осъществите достъп чрез стартиращата дискета. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Поставете инсталационния носител с Windows XP в дисковото устройство на компютъра.
  2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете <буква_на_дяла>:\I386 и натиснете OK.

   Бележка<буквата_на_дяла> отразява основното местоположение на инсталационния носител.
  3. Щракнете с десния бутон върху файла Ntldr и натиснете Copy ("Копиране").
  4. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете a: и натиснете OK.
  5. Щракнете върху менюто Edit ("Редактиране") и изберете Paste ("Вмъкни").
  6. Повторете стъпките от 2b до 2e за файла Ntdetect.com.
 3. Създайте файл Boot.ini или копирайте такъв от компютър, работещ под Windows XP, след което променете този файл така, че да отговаря на параметрите на целевия компютър. В следния пример е описано как се създава Boot.ini файл за IDE устройство с един дял, който съдържа инсталиран Windows XP в папката \Windows:
  1. Натиснете върху Start ("Старт"), Run ("Изпълни"), въведете notepad и след това щракнете върху OK.
  2. Въведете следния текст:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<операционна_система>"
   
   Бележка Стойността, представена от шаблона <операционна_система>, зависи от конфигурацията на компютъра с Windows XP, към който се опитвате да осъществите достъп. Например ако искате да стартирате компютър с Windows XP Professional, тази стойност е следната:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. Щракнете върху менюто File ("Файл") и изберете Save As ("Запиши като").
  4. Изберете устройство 3 ? Floppy (A:) в падащия списък Save in ("Запиши в"), въведете Boot.ini в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
  Бележка Ако вашият компютър стартира от твърд диск SCSI, може да се наложи да замените параметъра multi(0) със scsi(0). Ако във файла Boot.ini сте посочили scsi(x), копирайте правилния драйвер на използвания от компютъра SCSI контролер в главната (root) папка на инсталационния диск, след което го преименувайте на Ntbootdd.sys. Променете числото в параметъра disk(0) така, че да отговаря на SCSI идентификатора на твърдия диск, от който трябва да се изпълни зареждането. Ако във файла Boot.ini сте посочили multi(x), не е необходимо да променяте кода на файла Boot.ini.
 4. Поставете дискетата във флопидисковото устройство на компютъра и рестартирайте Windows XP.

Създаване на стартираща операционната система дискета без компютър, работещ под Windows XP

 1. За да изтеглите и създадете стартиращите Windows XP дискети на компютър, работещ под Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) или Microsoft Windows Millennium Edition (Me), вижте инструкциите в статия 310994 от базата знания на Microsoft. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  310994 Как да получите системни дискети за стартиране на инсталиращата програма на Windows XP
 2. Изтрийте всички файлове от наскоро създадената инсталационна дискета #1.
 3. Копирайте файловете Ntldr и Ntdetect.com от папката I386 в инсталационния компактдиск на Windows XP, на инсталационната дискета на Windows XP или от компютър, работещ под същата версия на Windows XP, като компютърът, към който искате да осъществите достъп чрез стартиращата дискета. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Поставете инсталационния носител с Windows XP в дисковото устройство на компютъра.
  2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете <буква_на_дяла>:\I386 и натиснете OK.

   Бележка<буквата_на_дяла> отразява основното местоположение на инсталационния носител.
  3. Щракнете с десния бутон върху файла Ntldr и натиснете Copy ("Копиране").
  4. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете a: и натиснете OK.
  5. Щракнете върху менюто Edit ("Редактиране") и изберете Paste ("Вмъкни").
  6. Повторете стъпките от 2b до 2e за файла Ntdetect.com.
 4. Сменете името на файла Ntldr със Setupldr.bin. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете с десния бутон върху файла Ntldr и натиснете Rename ("Преименувай").
  2. Въведете Setupldr.bin и натиснете ENTER.
 5. Създайте файл Boot.ini или копирайте такъв от компютър, работещ под Windows XP, след което променете този файл така, че да отговаря на параметрите на целевия компютър. В следния пример е описано как се създава Boot.ini файл за IDE устройство с един дял, който съдържа инсталиран Windows XP в папката \Windows:
  1. Натиснете върху Start ("Старт"), Run ("Изпълни"), въведете notepad и след това щракнете върху OK.
  2. Въведете следния текст:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<операционна_система>"
   
   Бележка Стойността, представена от шаблона <операционна_система>, зависи от конфигурацията на компютъра с Windows XP, към който се опитвате да осъществите достъп. Например ако искате да стартирате компютър с Windows XP Professional, тази стойност е следната:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. Щракнете върху менюто File ("Файл") и изберете Save As ("Запиши като").
  4. Изберете устройство 3 ? Floppy (A:) в падащия списък Save in ("Запиши в"), въведете Boot.ini в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
  Бележка Ако вашият компютър стартира от твърд диск SCSI, може да се наложи да замените параметъра multi(0) със scsi(0). Ако във файла Boot.ini сте посочили scsi(x), копирайте правилния драйвер на използвания от компютъра SCSI контролер в главната (root) папка на инсталационния диск, след което го преименувайте на Ntbootdd.sys. Променете числото в параметъра disk(0) така, че да отговаря на SCSI идентификатора на твърдия диск, от който трябва да се изпълни зареждането. Ако във файла Boot.ini сте посочили multi(x), не е необходимо да променяте кода на файла Boot.ini.
 6. Поставете дискетата във флопидисковото устройство на компютъра и рестартирайте Windows XP.

Отстраняване на неизправности

Ако пътят към системните файлове е неправилен или включва буквата на дяла, възможно е да получите следното съобщение за грешка:
Windows XP could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem: (Windows XP не може да стартира поради следния проблем с конфигурацията за зареждане на ARC фърмуера:)
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. (Неправилно е генерирано ARC име за HAL и системните пътища.) Please check the Windows XP (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. (Вижте документацията към Windows XP (TM) относно конфигурационните опции за ARC и справочниците към хардуера за допълнителна информация.) Boot Failed. (Стартирането е било неуспешно.)
Ако е бил избран неправилен SCSI драйвер, или в случай, че файлът Ntbootdd.sys не съществува, можете да получите следното съобщение за грешка:
Windows XP could not start because of a computer disk hardware configuration problem. (Windows XP не може да стартира поради конфигурационен проблем с хардуера на диска.) Could not read from selected boot disk. (Четенето от избрания стартиращ диск е било неуспешно.) Check boot path and disk hardware. (Проверете пътя за стартиране и хардуера на диска.) Please check the Windows XP (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. (Вижте документацията към Windows XP (TM) относно хардуерната конфигурация на диска и справочниците към хардуера за допълнителна информация.) Boot Failed. (Стартирането е било неуспешно.)

Разрешаване на проблеми при стартирането с помощта на стартираща дискета

С помощта на стартираща дискета на Windows XP в някои случаи е възможно да стартирате операционната система на компютър, работещ под нея. Използвайте процедурите в тази статия, за да заобиколите следните проблеми при стартиране:
 • Увреден сектор за първоначално зареждане.
 • Увреден главен запис за първоначално зареждане (MBR).
 • Вирусни инфекции.
 • Липсващ или увреден файл Ntldr или Ntdetect.com.
 • Неправилен Ntbootdd.sys драйвер.
 • За да стартирате от сянка на увредено огледално копие. Имайте предвид, че може да се наложи да промените за целта файла Boot.ini.
Не можете да използвате стартиращата дискета на Windows XP за разрешаване на следните проблеми:
 • Неправилни или увредени драйвери на устройства, инсталирани в системната папка (System).
 • Проблеми със стартирането, възникващи след като се появи екранът за първоначално стартиране (Osloader) на Windows XP.

БИБЛИОГРАФИЯ

Инсталационният носител на Windows съдържа файловете, които трябва да имате, за да стартирате Windows, и представлява стартиращ диск. Ако даден проблем пречи на стартирането на Windows, можете да използвате инсталационния носител за стартиране на Windows. Инсталационният носител съдържа и помощната програма за отстраняване на проблеми при стартиране, която можете да използвате за поправка на Windows, ако проблемът предотвратява правилното й стартиране. Тази помощна програма може автоматично да разреши много проблеми, които в миналото изискваха стартиращия диск за извършване на корекциите. За допълнителна информация посетете следния сайт на Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/bg-bg/Help/2ca4f65f-a63d-4a73-9d35-15b32d6cdc321026.mspx

Свойства

ID на статията: 305595 - Последна рецензия: 20 декември 2007 г. - Редакция: 2.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowtomaster kbenv kbacwsurvey kbresolve KB305595

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com