ID článku: 305595 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o možnostech kontaktování pomoci a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje postup vytvoření spouštěcí diskety pro systém Windows XP, která umožní v počítači s procesorem Intel přístup k jednotce s poškozenou spouštěcí sekvencí.

Instalační disk CD-ROM systému Windows XP je spouštěcím diskem a lze jej použít ke spuštění systému Windows. Použijete-li ke spuštění počítače instalační disk CD-ROM systému Windows XP, můžete použít konzolu pro zotavení systému Windows. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis konzoly pro zotavení systému Windows XP
Poznámka: Postup u počítačů s architekturou RISC je jiný a není v tomto článku popsán.

Požadavky

 • prázdná disketa,
 • disk CD-ROM systému Windows XP nebo funkční počítač se systémem Windows XP.

Vytvoření spouštěcí diskety v počítači se systémem Windows XP

 1. Naformátujte disketu pomocí formátovacího nástroje systému Windows XP. Postupujte takto:
  1. Vložte disketu, kterou chcete použít, do disketové jednotky.
  2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz format a: a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na disketu zkopírujte soubory Ntldr a Ntdetect.com to ze složky I386 na instalačním disku CD-ROM systému Windows XP, na instalační disketě systému Windows XP, případně v počítači, ve kterém běží stejná verze systému Windows XP jako v počítači, ve kterém chcete spouštěcí disketu použít. Postupujte takto:
  1. Vložte do diskové jednotky počítače instalační médium systému Windows XP.
  2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz <Písmeno_jednotky>:\I386 a potom klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka:<Písmeno_jednotky> reprezentuje umístění kořenového adresáře instalačního média.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Ntldr a pak klepněte na příkaz Kopírovat.
  4. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz a: a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  6. Opakujte kroky 2b až 2e pro soubor Ntdetect.com.
 3. Vytvořte soubor Boot.ini (nebo ho zkopírujte z počítače se spuštěným systémem Windows XP) a upravte ho tak, aby odpovídal počítači, ve kterém chcete spouštěcí disketu použít. Následující příklad udává postup, jak vytvořit soubor Boot.ini pro jednotku IDE s jedním oddílem a systémem Windows XP nainstalovaným ve složce \Windows:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz notepad a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte následující text:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<Operacni_system>"
   
   Poznámka: Hodnota reprezentovaná zástupným symbolem <Operacni_system> závisí na konfiguraci počítače se systémem Windows XP, ke kterému chcete mít přístup. Zkoušíte-li například spustit počítač se systémem Windows XP Professional, hodnota bude následující:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
  4. Vyberte položku Disketa 3,5 (A:) v rozevíracím seznamu Uložit do, do textového pole Název souboru zadejte název Boot.ini a potom klepněte na tlačítko Uložit.
  Poznámka: Pokud se počítač spouští z pevného disku SCSI, bude zřejmě nutné položku multi(0) nahradit položkou scsi(0). Uvedete-li v souboru Boot.ini položku scsi(x), zkopírujte do kořenového adresáře spouštěcí diskety správný ovladač řadiče SCSI používaného v počítači a přejmenujte ho na Ntbootdd.sys. Změňte číslo parametru disk(0) tak, aby představovalo SCSI-ID jednotky pevného disku, ze které chcete systém spustit. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 4. Vložte disketu do disketové jednotky počítače a pak restartujte systém Windows XP.

Vytvoření spouštěcí diskety v počítači s jiným systémem než Windows XP

 1. Pokyny ke stažení a vytvoření spouštěcích instalačních disket systému Windows XP pomocí počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME) naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 310994. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  310994 Jak získat spouštěcí diskety pro systém Windows XP
 2. Odstraňte z nově vytvořené instalační diskety 1 všechny soubory.
 3. Na disketu zkopírujte soubory Ntldr a Ntdetect.com to ze složky I386 na instalačním disku CD-ROM systému Windows XP, na instalační disketě systému Windows XP, případně v počítači, ve kterém běží stejná verze systému Windows XP jako v počítači, ve kterém chcete spouštěcí disketu použít. Postupujte takto:
  1. Vložte do diskové jednotky počítače instalační médium systému Windows XP.
  2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz <Písmeno_jednotky>:\I386 a potom klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka:<Písmeno_jednotky> reprezentuje umístění kořenového adresáře instalačního média.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Ntldr a pak klepněte na příkaz Kopírovat.
  4. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz a: a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  6. Opakujte kroky 2b až 2e pro soubor Ntdetect.com.
 4. Přejmenujte soubor Ntldr na Setupldr.bin. Postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Ntldr a potom klepněte na příkaz Přejmenovat.
  2. Zadejte Setupldr.bin a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Vytvořte soubor Boot.ini (nebo ho zkopírujte z počítače se spuštěným systémem Windows XP) a upravte ho tak, aby odpovídal počítači, ve kterém chcete spouštěcí disketu použít. Následující příklad udává postup, jak vytvořit soubor Boot.ini pro jednotku IDE s jedním oddílem a systémem Windows XP nainstalovaným ve složce \Windows.
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz notepad a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte následující text:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<Operacni_system>"
   
   Poznámka: Hodnota reprezentovaná zástupným symbolem <Operacni_system> závisí na konfiguraci počítače se systémem Windows XP, ke kterému chcete mít přístup. Zkoušíte-li například spustit počítač se systémem Windows XP Professional, hodnota bude následující:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
  4. Vyberte položku Disketa 3,5 (A:) v rozevíracím seznamu Uložit do, do textového pole Název souboru zadejte název Boot.ini a potom klepněte na tlačítko Uložit.
  Poznámka: Pokud se počítač spouští z pevného disku SCSI, bude zřejmě nutné položku multi(0) nahradit položkou scsi(0). Uvedete-li v souboru Boot.ini položku scsi(x), zkopírujte do kořenového adresáře spouštěcí diskety správný ovladač řadiče SCSI používaného v počítači a přejmenujte ho na Ntbootdd.sys. Změňte číslo parametru disk(0) tak, aby představovalo SCSI-ID jednotky pevného disku, ze které chcete systém spustit. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 6. Vložte disketu do disketové jednotky počítače a pak restartujte systém Windows XP.

Odstraňování potíží

Pokud cesta k systémovým souborům není správná nebo obsahuje písmeno označující jednotku, může se zobrazit tato chybová zpráva:
Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s konfigurací startovacího firmwaru ARC:
nevygeneroval správně název ARC pro HAL a systémové cesty. Možnosti konfigurace ARC naleznete v dokumentaci k systému Windows. Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.
Pokud byl vybrán nesprávný ovladač SCSI nebo neexistuje soubor Ntbootdd.sys, může se zobrazit tato chybová zpráva:
Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací disku počítače. Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku. Požadavky na konfiguraci disku naleznete v dokumentaci k systému Windows. Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.

Řešení problémů se spuštěním počítače pomocí spouštěcí diskety

Pomocí spouštěcí diskety systému Windows XP lze spustit operační systém v počítači se systémem Windows XP. Postupy uvedené v tomto článku můžete použít k řešení potíží se spouštěním v následujících případech:
 • Je poškozený spouštěcí sektor.
 • Je poškozený hlavní spouštěcí záznam (MBR).
 • Došlo k virové nákaze.
 • Chybí nebo jsou poškozené soubory NTLDR nebo Ntdetect.com.
 • Ovladač Ntbootdd.sys je nesprávný.
 • Je nutné spuštění ze stínové kopie disku poškozeného zrcadlového disku. Provedení této akce bude pravděpodobně vyžadovat úpravu souboru Boot.ini.
Spouštěcí disketu systému Windows XP nelze použít k řešení následujících potíží:
 • Ve složce System jsou nainstalované nesprávné nebo poškozené ovladače zařízení.
 • Problémy se spuštěním se projevují až po zobrazení spouštěcí obrazovky systému Windows XP (obrazovky zaváděcího programu operačního systému).

Odkazy

Instalační médium systému Windows obsahuje soubory, které jsou nutné pro spuštění systému Windows, a je samo o sobě spouštěcím diskem. Znemožňuje-li problém spuštění systému Windows, můžete ke spuštění systému Windows použít instalační médium. Instalační médium obsahuje také nástroj Oprava spouštění systému, který lze použít k opravě systému, pokud problémem brání správnému spuštění počítače. Nástroj Oprava spouštění systému umí automaticky vyřešit mnoho problémů, které dříve vyžadovaly spouštěcí disk. Další informace naleznete na následující stránce společnosti Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/Help/2ca4f65f-a63d-4a73-9d35-15b32d6cdc321029.mspx

Vlastnosti

ID článku: 305595 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbacwsurvey kbenv kbhowtomaster KB305595

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com