Artikel-id: 305595 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV305595
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs steg för steg hur du skapar en startdiskett för Windows XP när du vill komma åt en enhet med en felaktig startsekvens på en dator med en Intel-processor.

Obs! Proceduren för datorer med RISC-processorer är annorlunda och beskrivs inte i denna artikel.

Krav

 • En tom diskett.
 • Windows XP-CD:n eller en fungerande dator med Windows XP.

Skapa en startdiskett på en dator med Windows XP

 1. Formatera en diskett med formateringsverktyget i Windows XP. Sätt exempelvis in disketten i diskettenheten, skriv format a: vid en kommandotolk och tryck på RETUR.
 2. Kopiera filerna Ntldr och Ntdetect.com från mappen I386 på CD:n med installationsprogrammet för Windows XP, installationsdisketten för Windows XP eller från en dator med samma version av Windows XP som den dator du vill få tillgång till med startdisketten.
 3. Skapa en Boot.ini-fil (eller kopiera en från en dator med Windows XP), och ändra den sedan så att den passar den dator du försöker få tillgång till. Följande exempel fungerar på en IDE-enhet med en partition och Windows XP installerat i mappen \WINDOWS. Det exakta värdet i avsnittet [operativsystem] beror emellertid på konfigurationen för den dator med Windows XP som du försöker få tillgång till:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operativsystem]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Om datorn startar från en SCSI-hårddisk måste du kanske ersätta multi(0) med scsi(0). Om du använder scsi(x) i filen Boot.ini kopierar du den rätta drivrutinen för den SCSI-styrenhet som används på datorn till roten på installationsdisketten och byter namn på den till Ntbootdd.sys. Ändra numret disk(0) så att det motsvarar SCSI-ID på den hårddisk som du vill starta till. Om du använder multi(x) i filen Boot.ini behöver du inte göra detta.
 4. Starta datorn med startdisketten och logga sedan in till Windows XP.

Skapa en startdiskett utan en dator med Windows XP

 1. I artikel Q310994 beskrivs hur du hämtar och skapar installationsdisketterna för Windows XP med hjälp av en dator med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98, andra utgåvan, eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME):
  310994 Obtaining Windows XP Setup Boot Disks
 2. Ta bort alla filer från den nyligen skapade installationsdisketten 1.
 3. Kopiera filerna Ntdetect.com och Ntldr från mappen I386 på Windows XP-CD:n till den nya disketten.
 4. Byt namn på filen Ntldr till Setupldr.bin.
 5. Skapa en Boot.ini-fil. Följande exempel fungerar på en IDE-enhet med en partition och Windows XP installerat i mappen \WINDOWS. Det exakta värdet i avsnittet [operativsystem] beror emellertid på konfigurationen för den dator med Windows XP som du vill starta:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operativsystem]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Om datorn startar från en SCSI-hårddisk måste du kanske ersätta multi(0) med scsi(0). Om du använder scsi(x) i filen Boot.ini kopierar du den rätta drivrutinen för den SCSI-styrenhet som används på datorn till roten på installationsdisketten och byter namn på den till Ntbootdd.sys. Ändra numret disk(0) så att det motsvarar SCSI-ID:t på den hårddisk som du vill starta till. Om du använder multi(x) i filen Boot.ini behöver du inte göra detta.
 6. Starta datorn med startdisketten och logga sedan in i Windows XP.

Felsökning

Om den sökväg som pekar på systemfilerna är felaktig eller inkluderar enhetsbeteckningen, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Windows XP kunde inte starta på grund av följande konfigurationsfel i inbyggd ARC:
Skapade inte ARC-namn för HAL och systemsökvägar. Titta i dokumentationen till Windows XP och i maskinvarumanualerna om du vill ha närmare information om ARC-konfiguration.) Det gick inte att starta.
Om fel SCSI-drivrutin har valts eller filen Ntbootdd.sys inte finns, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Det gick inte att starta Windows på grund av ett konfigurationsproblem på hårddisken. Det gick inte att läsa från angiven startdisk. Kontrollera startsökvägen och disken. Kontrollera i dokumentationen för Windows om konfiguration av hårddisken och referensmanualen till maskinvaran för tilläggsinformation. Det gick inte att starta.

Lösa startproblem med en startdiskett

Det kan hända att du kan använda en startbar Windows XP-diskett när du vill starta operativsystemet på en dator med Windows XP. Använd åtgärderna i denna artikel för att lösa följande startproblem:
 • Skadad startsektor.
 • Skadad MBR (Master Boot Record).
 • Virusinfektioner.
 • Filerna Ntldr eller Ntdetect.com saknas eller är skadade.
 • Fel Ntbootdd.sys-drivrutin.
 • Starta från en kopia av en skadad spegel. Observera att du inte behöver ändra filen Boot.ini för att göra detta.
Du kan inte använda startdisketten för Windows XP för att lösa följande problem:
 • Felaktiga eller skadade drivrutiner som är installerade i System-mappen.
 • Startproblem som uppstår efter visning av startskärmen för Windows XP (Osloader).Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.

Egenskaper

Artikel-id: 305595 - Senaste granskning: den 10 april 2003 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB305595

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com