JAK: Zarządzanie licznikami Monitora systemu w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305610 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305610
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano zarządzanie licznikami Monitora systemu.


Aby dodać liczniki do Monitora systemu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij polecenie Dodaj liczniki.
 3. Aby monitorować dowolny komputer, na którym uruchomiono konsolę monitorowania, kliknij opcję Użyj liczników komputera lokalnego. Określony komputer można również monitorować niezależnie od tego, czy uruchomiono na nim konsolę monitorowania, klikając opcję Wybierz liczniki z komputera, a następnie wpisując nazwę komputera. Domyślnie wybrana jest nazwa komputera lokalnego.
 4. W obszarze Obiekt wydajności kliknij obiekt, który ma być monitorowany. Domyślnie wybrany jest obiekt Procesor.
 5. Aby monitorować wszystkie liczniki, kliknij opcję Wszystkie liczniki. Aby monitorować tylko wybrane liczniki, kliknij opcję Wybierz liczniki z listy, a następnie wybierz liczniki, które chcesz monitorować. Domyślnie wybrany jest licznik Czas procesora (%).
 6. Aby monitorować wszystkie wystąpienia wybranych liczników, kliknij opcję Wszystkie wystąpienia. Aby natomiast monitorować tylko wybrane wystąpienia, kliknij opcję Wybierz wystąpienia z listy, a następnie wybierz wystąpienia, które chcesz monitorować. Domyślnie wybrane jest wystąpienie _Total.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.

Aby usunąć liczniki z Monitora systemu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij nazwę licznika, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące liczników

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij polecenie Dodaj liczniki.
 3. W obszarze Obiekt wydajności kliknij obiekt.
 4. W obszarze Liczniki wydajności kliknij licznik, o którym chcesz uzyskać informacje.
 5. Kliknij przycisk Wyjaśnij.


Właściwości

Numer ID artykułu: 305610 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB305610

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com