Τρόπος ανάλυσης και ανασυγκρότησης δίσκου στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 305781 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305781
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτός ο αναλυτικός οδηγός περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε τόμους δίσκου σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP. Η ανάλυση και η ανασυγκρότηση δίσκων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της καλής απόδοσης και γενικής λειτουργίας του συστήματος.

Ανάλυση τόμου δίσκου

Επειδή για την ανασυγκρότηση ενός τόμου δίσκου ενδέχεται να απαιτηθεί πολύς χρόνος (ανάλογα με τον όγκο του τόμου, τον αριθμό των αρχείων, το ποσοστό κατακερματισμού και τη διαθεσιμότητα των πόρων του συστήματος), θα πρέπει να εκτελείτε ανάλυση των τόμων πριν από την ανασυγκρότησή τους, για να αποφασίσετε αν είναι ωφέλιμη ή όχι η εκτέλεση της διαδικασίας ανασυγκρότησης.

Για να κάνετε έλεγχο για κατακερματισμένα αρχεία και φακέλους σε έναν τόμο:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε διαδοχικά το δείκτη του ποντικιού στις επιλογές Όλα τα προγράμματα (All Programs), Βοηθήματα (Accessories), Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  2. Κάντε κλικ στον τόμο που θέλετε να αναλύσετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάλυση (Analyze), για να ξεκινήσει η ανάλυση.
  4. Επιθεωρήστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης μετά την ολοκλήρωσή της, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή αναφοράς (View Report). Εάν το εργαλείο ανάλυσης συνιστά την ανασυγκρότηση του τόμου, ακολουθήστε τα βήματα της επόμενης ενότητας.

Ανασυγκρότηση τόμου δίσκου

  1. Αν η Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter) δεν εκτελείται ήδη, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  2. Κάντε κλικ στον τόμο που θέλετε να ανασυγκροτήσετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανασυγκρότηση (Defragment), για να ξεκινήσει η λειτουργία.
  4. Επιθεωρήστε την πρόοδο της λειτουργίας στο παράθυρο εμφάνισης της ανασυγκρότησης. Τα κατακερματισμένα αρχεία στο δίσκο εμφανίζονται κόκκινα, τα συνεχόμενα αρχεία είναι μπλε και τα αρχεία συστήματος είναι πράσινα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν τα περισσότερα κόκκινα από το παράθυρο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρόλο που οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter), για τη δυνατότητα ανάλυσης ή ανασυγκρότησης ενός τόμου απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία της ανασυγκρότησης, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 305781 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster KB305781

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com