วิธีการวิเคราะห์ และการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ที่มีใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305781 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการดำเนินการบำรุงรักษาบนไดรฟ์ข้อมูลดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP กำลังวิเคราะห์ และจัดเรียงข้อมูลดิสก์ที่สามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพและการดำเนินการทั่วไปของระบบ

วิเคราะห์การไดรฟ์ข้อมูลดิสก์

เนื่องจากไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ที่จัดเรียงข้อมูลสามารถใช้เวลานาน (ขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ข้อมูล หมายเลขของไฟล์ เปอร์เซ็นต์ของการกระจายตัว และความพร้อมใช้งานทรัพยากรของระบบ), คุณควรวิเคราะห์ไดรฟ์ข้อมูลก่อนที่จะจัดเรียงข้อมูลของการตัดสินใจหรือไม่ มี worthwhile ใช้เวลาเพื่อรันกระบวนการจัดเรียงข้อมูล

เมื่อต้องการตรวจสอบแฟ้มที่อยู่อย่างกระจัดกระจายและโฟลเดอร์บนไดรฟ์ข้อมูล:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.
  2. คลิกวอลุ่มที่คุณต้องการวิเคราะห์
  3. คลิกวิเคราะห์เมื่อต้องการเริ่มการวิเคราะห์
  4. ตรวจดูผลลัพธ์ของการวิเคราะห์หลังจากที่จะสมบูรณ์ โดยการคลิกมุมมองรายงาน. ถ้าเครื่องมือวิเคราะห์แนะนำว่า ไดรฟ์ข้อมูลถูก defragmented ทำตามขั้นตอนในส่วนถัดไป

การจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลดิสก์

  1. ถ้าเครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ไม่ เรียกใช้อยู่แล้วคลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.
  2. คลิกวอลุ่มที่คุณต้องการจัดเรียง
  3. คลิกจัดเรียงข้อมูลเมื่อต้องการเริ่มต้นการดำเนินงาน
  4. ตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานในหน้าต่างการแสดงผลของการจัดเรียงข้อมูล แฟ้มที่อยู่อย่างกระจัดกระจายบนดิสก์ปรากฏเป็นสีแดง แฟ้มที่อยู่ติดกันเป็นสีน้ำเงิน และแฟ้มระบบที่มีสีเขียว จุดประสงค์คือการ กำจัดการสีแดงในหน้าต่างส่วนใหญ่

การแก้ไขปัญหา

แม้ว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ความสามารถในการวิเคราะห์ หรือการจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ การรันการดำเนินการจัดเรียงข้อมูล คุณต้องล็อกออ นเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305781 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305781 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305781

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com