ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αύξηση του χρόνου τερματισμού των Windows XP ώστε οι διεργασίες να κλείνουν σωστά

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 305788 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305788
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Όταν τερματίζεται η λειτουργία των Windows, από προεπιλογή, κάθε διεργασία που εκτελείται έχει 20 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει την εργασία εκκαθάρισης. Εάν μια διεργασία δεν ανταποκριθεί μέσα σε αυτό το χρονικό όριο, τα Windows εμφανίζουν το παράθυρο διαλόγου "Αναμονή, τερματισμός εργασίας ή ακύρωση (Wait, End Task, or Cancel)" για τη διεργασία, το οποίο σας ζητά είτε να περιμένετε άλλα 20 δευτερόλεπτα είτε να διακόψετε τη διεργασία είτε να ακυρώσετε τη διεργασία τερματισμού.

Παράταση του χρονικού ορίουΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).

Για παρατείνετε αυτό το χρονικό όριο, μπορείτε να τροποποιήσετε μια τιμή μητρώου. Η προεπιλεγμένη τιμή χρονικού ορίου (20 δευτερόλεπτα) είναι αποθηκευμένη στην τιμή WaitToKillAppTimeout στο εξής κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Η τιμή αυτή εκφράζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή και στη συνέχεια να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά είναι καλύτερα να μην αυξάνετε το χρόνο τερματισμού. Για παράδειγμα, εάν διακοπεί η παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας, η αδιάλειπτη παροχής ενέργειας (UPS) ενδέχεται να μην μπορέσει να παράσχει εφεδρική ενέργεια για επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε ο υπολογιστής να τερματίσει σωστά όλες τις διεργασίες, καθώς και το λειτουργικό σύστημα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 305788 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster ορίου αδιάλειπτη αύξηση χρονικού παροχή τερματισμός μητρώου επεξεργαστής ενέργειας xp αναμονή διεργασίες windowsxp KB305788

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com