Procedure: Het afsluiten van Windows XP vertragen zodat processen op de juiste manier worden afgesloten

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 305788 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL305788
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer Windows wordt afgesloten, heeft elk actief proces standaard 20 seconden om afsluitbewerkingen uit te voeren. Als een proces niet reageert binnen deze time-outperiode, wordt het dialoogvenster Wachten, Taak beëindigen of Annuleren weergegeven voor het proces. U wordt gevraagd nogmaals 20 seconden te wachten, het proces te stoppen of de afsluitprocedure te stoppen.

De time-out verlengen

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Als u deze time-outperiode wilt verlengen, kunt u een registerwaarde wijzigen. De standaard time-outwaarde (20 seconden) is opgeslagen in de waarde WaitToKillAppTimeout in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Deze waarde wordt uitgedrukt in milliseconden. U kunt Register-editor gebruiken om deze waarde te wijzigen. Start de computer daarna opnieuw op om de wijziging door te voeren.

OPMERKING: het is in het algemeen niet raadzaam om de afsluittijd te verlengen. Als bijvoorbeeld een stroomstoring optreedt, kan de noodvoeding (UPS) mogelijk niet lang genoeg voeding leveren om te zorgen dat alle processen, waaronder het besturingssysteem, op de juiste manier worden afgesloten.

Eigenschappen

Artikel ID: 305788 - Laatste beoordeling: maandag 10 september 2001 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB305788

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com